ZdjęciaKonferencja „Przyszłość polityki spójności po 2020 r.”, 3 marca 2017 r.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95