ZdjęciaInauguracja roku akademickiego 2014/2015 w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 26 września 2014 r., fot. Andrzej Nowak


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95