ZdjęciaEconometric Research in Finance Wiorkshop 2016 w Szkole Głównej Handlowej, 16 września 2016 r.
fot.: Maciej Górski


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95