ZdjęciaSpotkanie komisji spraw Unii Europejskiej parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej, 1 lutego 2016 r.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95