ZdjęciaUroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, 2 października 2015 r.
fot.: Krzysztof Wojciewski


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95