ZdjęciaKoferencja „Advanced Analytics and Data Science”. SGH, 5 listopada 2013 r.
Prof. Marek Rocki wręcza prof. Gruszczyńskiemu, prorektorowi SGH,
uchwałę Prezydium PKA o ocenie wyróżniającej jakości kształcenia
na kierunku Ekonomiczna analiza prawa.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95