ZdjęciaCzłonkowie sztabu wyborczego podczas wizyty w Sejmie i Senacie z senatorem Markiem Rockim. 7 listopada 2007 r.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95