ZdjęciaKonferencja Przewodniczących Komisji Spraw Zagranicznych (COFACC) w Berlinie, 26-27 lutego 2007 r.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95