ZdjęciaProf. Marek Rocki wygłasza wykład na temat roli i miejsca Senatu w polskim procesie legislacyjnym podczas XLVII Spotkań Ossolińskich we Lwowskiej Narodowej Bibliotece Ukrainy im. W. Stefanyka, 2 lutego 2015 r.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95