ZdjęciaUroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prof. Killianowi, 20 października 2006 r., Aula Leopoldyńska Uniwersytetu Wrocławskiego


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95