ZdjęciaZ premierem Kazimierzem Marcinkiewiczem, gościem honorowym XXI zjazdu Akademickiego Związku Sportowego, oraz prof. Adamem Frączkiem, Rektorem Akademii Pedagogiki Specjalnej, w której odbył się Zjazd


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95