Praca w Senacie

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać
obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności
i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności
Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji
i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.”

-- Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora z dnia 9 maja 1996 r.


W dniu 25 października 2015 roku zostałem już po raz czwarty wybrany Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej z listy Platformy Obywatelskiej RP w Warszawie, ponownie w okręgu obejmującym Mokotów, Ursynów, Wilanów i Wawer. Otrzymałem zaufanie ponad 108 tysięcy mieszkańców tych dzielnic. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i wielkie zobowiązanie.

W Senacie IX kadencji pełnię funkcję przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. To nowa senacka komisja, która powstała poprzez połączenie kompetencji i funkcji dwóch komisji działających w poprzednich kadencjach Senatu.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95