Opinie, stanowiska


Opinie środowisk naukowych
na temat organizmów genetycznie
zmodyfikowanych (GMO)


 1. Deklaracja Prezydium Polskiej Akademii Nauk w sprawie genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO) » więcej

 2. List otwarty środowisk naukowych w sprawie GMO do Premiera Rzeczpospolitej Polskiej » więcej

 3. Stanowisko Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie projektu Ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych i niektórych innych ustaw opublikowanego w dniu 9 marca 2012 r. » pobierz plik pdf

 4. Stanowisko Rady Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej w sprawie projektu Ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych i niektórych innych ustaw opublikowanego w dniu 9 marca 2012 r. » pobierz plik pdf

 5. Stanowisko Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie projektu Ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych i niektórych innych ustaw opublikowanego w dniu 9 marca 2012 r. » pobierz plik pdf

 6. Stanowisko Rady Naukowej Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w sprawie rządowego projektu Ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw » więcej

 7. List prof. Piotra Węgleńskiego z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie GMO do pana Leszka Korzeniowskiego, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi » więcej

 8. Opinia prof. Piotra Węgleńskiego z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie Ramowego Stanowiska Rządu RP dotyczącego organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) » więcej

 9. Uwagi prof. Piotra Węgleńskiego z Instytutu Genetyki i Biotechnologii UW do projektu ustawy Prawo o organizmach genetycznie modyfikowanych, opublikowane w dniu 17 sierpnia 2010 r. » więcej

 10. Opinia prof. Piotra Węgleńskiego z Instytutu Genetyki i Biotechnologii UW o projekcie z dnia 9 czerwca 2009 r. ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych » więcej

 11. Treść wystąpienia prof. Piotra Węgleńskiego z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego podczas Forum Debaty Publicznej pt. „Organizmy zmodyfikowane genetycznie. Konieczność czy wybór? Szansa czy zagrożenie?”, które odbyło się 8 lutego 2012 r. w Pałacu Prezydenckim » więcej

 12. Prezentacja do wykładu „Straszliwe GMO” wygłoszonego przez prof. Piotra Węgleńskiego w dniu 27 marca 2012 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego » pobierz plik ppt

 13. „Podróż do Ciemnogrodu” – artykuł prof. Piotra Węgleńskiego z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego » więcej


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95