Opinie, stanowiska


Opublikowano: 2007.07.20

Wystąpienie senatora Marka Rockiego wygłoszonego podczas konferencji prasowej Platformy Obywatelskiej, która odbyła się 20 lipca i była poświęcona podsumowaniu 365 dni rządów Jarosława Kaczyńskiego. Wystąpienie Marka Rockiego dotyczyło opinii Premiera w sprawie szkolnictwa wyższego.

Na wczorajszej konferencji prasowej Premier Kaczyński powiedział, że trwa reforma szkolnictwa wyższego. Oznacza to, że Premier uznaje za sukces swego rządu wprowadzanie w życie ustawy o szkolnictwie wyższym napisanej pod patronatem Prezydenta Kwaśniewskiego i za rządów SLD. Reforma ta:

  • wprowadziła szereg etatystycznych przepisów ograniczających możliwości rozwoju uczelni,
  • odebrała uczelniom autonomię w kształtowaniu programów studiów,
  • odebrała uczelniom wyższym dotację na choćby częściowe pokrycie kosztów studiów zaocznych – co oznacza dla znaczącej części studentów wzrost opłat za studia w uczelniach państwowych.

Wobec konieczności konkurowania polskich uczelni i ich absolwentów na europejskim rynku pracy, reforma ta prowadzi do obniżenia jakości procesów nauczania i obniżenia roli polskich uczelni.

Innym punktem wystąpienia Premiera było przedstawienie planu powołania uniwersytetu nowego typu. A przecież uniwersytet nie powstaje z dnia na dzień.

Zgodnie z prawem uczelnia może nosić nazwę uniwersytetu, jeśli posiada co najmniej 12 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora. Uprawnienia takie nadaje się na podstawie oceny dotychczasowego dorobku naukowego jednostek organizacyjnych uczelni.

Praktycznie oznacza to, że dla powołania nowego uniwersytetu trzeba:

  • albo połączyć jakieś już istniejące uczelnie,
  • albo odpowiednio zachęcić około stu profesorów do przejścia do nowej instytucji,
  • albo zmienić prawo, by możliwe było powołanie uczelni nowego typu.

Prawdopodobnie oznaczać to będzie odebranie pewnym uczelniom uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w celu utworzenia nowego państwowego uniwersytetu. A więc po odzyskaniu MSZ Premier dąży do odzyskania uczelni wyższych.

Na realizację takiego planu wskazuje też zastraszanie środowiska akademickiego poprzez rzucenie przez Premiera we wczorajszym wystąpieniu nieskonkretyzowanych oskarżeń o współpracę ze służbami bezpieczeństwa. Tak więc, kolejny raz rzucono oskarżenie na całe środowisko akademickie, stwarzając atmosferę podejrzeń i domysłów oraz podważając autorytet wszystkich naukowców.

A przecież nie oczyszczenie się środowiska akademickiego z konfidentów jest skutkiem złego przygotowania ustawy lustracyjnej.

Za sukces Premier uznał powołanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jako instytucji realizującej działania z zakresu polityki naukowej. Trudno jednak oceniać działania tego Centrum, bo powstało dopiero kilka tygodni temu i nie realizuje jeszcze żadnych zadań.

Kolejnym sukcesem jest – zdaniem Premiera – pierwszy od paru lat wzrost wydatków na szkolnictwo wyższe. Według danych GUS wydatki budżetu państwa na publiczne szkolnictwo wyższe w 2004 roku wynosiły 8,8 miliarda złotych, a według ustawy budżetowej na rok 2007 przewidziano 8,5 miliarda.


Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania wystąpienia senatora Rockiego w relacji TVN24 zamieszczonej w portalu Onet.pl » wejdź


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95