Biografia

Marek Rocki (ur. 14 maja 1953 r. w Warszawie)

Syn żołnierza Armii Krajowej, uczestnika Powstania
Warszawskiego. Warszawa jest miejscem gdzie toczy
się jego całe życie zawodowe, społeczne i osobiste.

 • Maturzysta w 1972 roku (I Liceum Ogólnokształcące im. B. Limanowskiego)
 • Student Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGPiS, obecnie SGH) – magisterium w 1977 r.
 • Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonometrii z roku 1981
 • Doktor habilitowany w dziedzinie ekonomii w roku 1988.

 • Przez wiele lat zawodnik CWKS LegiaAZS SGPiS (pływanie i piłka wodna). Do dzisiaj pływanie to jego hobby i sposób na propagowanie sportu wśród młodzieży akademickiej (organizował zawody pływackie pomiędzy studentami a nauczycielami akademickimi).

 • Pracownik naukowy SGPiS – SGH od 1981 roku,
 • Prorektor SGH (1990-1996),
 • Dziekan Studium Dyplomowego SGH (1996-1999),
 • Dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH przez dwie kadencje (2005-2012),
 • Rektor SGH wybrany na dwie kolejne kadencje (1999-2005).

Współtwórca systemu edukacyjnego obowiązującego w tej uczelni do 2005 roku: każdy student od pierwszego roku studiował w indywidualnym toku studiów.

W latach 80-tych i 90-tych także pracownik naukowy Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku oraz warszawskiego Collegium Civitas (zajęcia z ekonometrii).

 • Praktyk: pracował w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, a następnie w Centralnym Urzędzie Planowania (1989-1996). Specjalista w dziedzinie makroekonomicznych analiz zmian strukturalnych i badań nad bezrobociem,
 • były Przewodniczący (2005-2006) i członek Rady Służby Cywilnej,
 • Społecznik: Prezes Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego od 2003 r.,
 • były członek Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
 • były przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych,
 • członek Kapituły Stypendium imienia Lesława A. Pagi,
 • członek Kapituły Nagrody „Dobra firma” dziennika „Rzeczpospolita”,
 • członek Kapituły Nagrody „Orły Rzeczpospolitej” nadawanej przez dziennik „Rzeczpospolita”,
 • twórca rankingów liceów i uczelni wyższych publikowanych przez „Rzeczpospolitą” i miesięcznik edukacyjny „Perspektywy”,
 • członek międzynarodowej grupy twórców rankingów szkół wyższych przy UNESCO.
 • członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej - od 2005 roku, w latach 2008-2015 przewodniczący Komisji, a od 2016 roku przewodniczący jej Zespołu Odwoławczego.

Senator VI, VII, VIII i IX kadencji.

Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2003), odznaką „Zasłużony dla Miasta Stołecznego Warszawy” (2001), Odznaką Honorową „Za zasługi dla statystyki RP” (2003), Odznaką za zasługi dla Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych (2003).

Zainteresowania: dzieje Powstania Warszawskiego, militaria, architektura przedwojennej Warszawy.

Żona Elżbieta – magister inżynier technologii żywności, córka Katarzyna – absolwentka stosunków międzynarodowych, ekonomistka.

Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej


Życiorys do pobrania w formacie PDF, RTF i DOC.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95