Z archiwum Senatora RP

Z archiwum Rektora SGH

Z archiwum Dziekana KAEWyszukiwanie:      

1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | 601-650 | 651-700 | 701-750 | 751-800 | 801-850 | 851-900 | 901-950 | 951-1000 | 1001-1050 | 1051-1100 | 1101-1150 | 1151-1200 | 1201-1250 | 1251-1300 | 1301-1350 | 1351-1400 | 1401-1450 | 1451-1500 | 1501-1550 | 1551-1600 | 1601-1650 | 1651-1700 | 1701-1743

2009-09-29
Gość serwisu pisze: Jako zwolennik zniesienia przymusu ubezpieczeń i, jak mniemam, niskich podatków, jak mógłby Pan odnieść się do koncepcji takich zmian, by pracownicy otrzymywali zapłatę w formie "ubruttowionej" i całkowicie sami musieli rozliczać się z państwem? Problem płacenia części składek nie dotyczyłby już pracodawców, oni przekazywaliby pracownikowi dokładnie tyle, ile faktycznie kosztują przedsiębiorstwo, a po przekazaniu odpowiedniej części pieniędzy państwu, pracownikom pozostałoby ich właściwe, niskie wynagrodzenie. Celem zmian byłoby faktyczne ujawnienie kosztów pracy oraz wywołanie społecznego parcia do reformy ubezpieczeń i obniżki podatków w stanie wyższej konieczności, kiedy nie byłoby już nic do stracenia.

To dobre rozwiązanie, ale podalbym inny argument. "Koszty pracy" sa kosztem dla pracodawcy, natomiast dla pracobiorcy sa uszczupleniem dochodów. Tak więc chodzi o to, by pracobiorcy mieli świadomość tego, że utrzymują urzedników państwowych i samorzadowych, armię, policję, sądy, płacą szkołom i szpitalom, opłacaja budowe dróg, itd, itp, a także wspomagają bezrobotnych, sportowców...


2009-09-13
Gość serwisu pisze: 1. Czy poparłby Pan postulat likwidacji ZUS, KRUS i przymusu ubezpieczeń z zastrzeżeniem, że osoby wcześniej uprawnione do otrzymywania świadczeń, w momencie realizacji takiego postulatu otrzymywałyby je z nowego funduszu(stworzonego z pieniędzy z prywatyzacji pozostałości mienia państwowego)? Przecież w dzisiejszych czasach 47% najbiedniejszych płatników, dla których w założeniu powstał ten system, i tak nie dożywa emerytury a ich pieniądze nie podlegają dziedziczeniu. Dla całej reszty płatników przymus ubezpieczeń społecznych jest kulą u nogi i jawi się jako przyczyna nędzy w naszym kraju. Czy uważa pan, że każdy powinien oszczędzać na emeryturę we własnym zakresie lub nie oszczędzać na nią wcale, jeśli nie chce?
2. Czy pozostałe mienie państwowe należy prywatyzować w drodze licytacji czy jakiegoś przetargu? Czego by Pan nie poddał prywatyzacji?
Dziękuję za odpowiedzi.

Tak, jestem za zniesieniem obowiązkowych ubezpieczeń. Nie podzielę jednak opinii, ze przymus ubezpieczeń jest przyczyna nędzy w Polsce, to już przesada. Stan dobrobytu wynika z wielu czynników.
Nie znam formalnych różnic miedzy przetargiem a licytacją.
Armia, policja państwowa, sądy - nie powinny być prywatyzowane.


2009-08-19
Gość serwisu pisze: Czy Pańskim zdaniem doktorantom nie powinny przysługiwać studenckie zniżki na przejazdy kolejowe (37%)?. Wielu z nich musi często podróżować na konferencje, badania etc. Stypendia doktoranckie są niskie, bądź nie ma ich wcale. Z uwagi na niewielką liczebność grupy osób, których takie zniżki mogłyby dotyczyć nie stanowiłoby to gigantycznego obciążenia dla budżetu państwa.

Biorąc pod uwagę założenia procesu bolońskiego (a więc to, że studia doktoranckie są STUDIAMI) wydaje się to naturalne. Ale mówimy wtedy nie o doktorantach, lecz o słuchaczach studiów doktoranckich. "Doktorant" to osoba "robiąca" doktorat.


2009-07-12
Rozczarowana studentka pisze: Panie Profesorze!

Jako pańska studentka bardzo miło Pana wspominam - jak dobrego wykładowcę i otwartego, życzliwego człowieka. Niestety takich pedagogów jak Pan jest coraz mniej. Na naszej szanownej uczelni - SGH - student stawiany jest na ostatnim miejscu i ze strony osób, którym państwo płaci żeby pomagały zdobyć wykształcenie, z małymi wyjątkami może liczyć tylko na najgorsze.

Promotorzy nie pojawiają się na konsultacjach, nie prowadzą seminariów, na maile odpisują z ogromnym opóźnieniem, wykładowcy oddają protokoły po terminie, studenci nie uzyskują absolutorium bo panie z dziekanatu źle wpisały oceny do systemu, kandydaci an studia magisterskie nie mogą zalogować się na swoje konto internetowe z powodu błędu technicznego, studentów zapomina się powiadomić że mają danego dnia obronę, a w najlepszym Wypadku powiadamia się ich o obronie DZIEń WCZEśNIEJ! Pracownice dziekanatu nie odbierają telefonów, na maile nie odpisują a dyżur trwa aż godzinę, oczywiście w czasie kiedy my studenci jesteśmy w pracy i nie możemy zjawić się osobiście! Od 1,5 miesiąca nerwy studentów 3 roku wystawiane są na najcięższe próby i tortury. Osoby odpowiedzialne za tegoroczną rekrutację na studia magisterskie powinny ponieść konsekwencje rażących zaniedbań jakich się dopuściły.

Czy Pan jako były rektor, senator, profesor zrobi cokolwiek by przeciwdziałać tym haniebnym zaniedbaniom na uczelni, która chciałaby być najlepszą w kraju? Wśród pracowników uczelni trzeba wyplenić zachowania rodem z głębokiej KOMUNY!!!

Odpowiedź będzie w serwisie Dziekana Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, bo to temat "wewnetrzny", sgh-owski...


2009-07-08
Przerażony student pisze: Czy Profesor jako dziekan KAE posiada prerogatywy dyscyplinujące dla wykładowców, przez których opieszałość studenci mogą nie uzyskać absolutorium na studiach licencjackich? Przez "Statystykę od podstaw w SAS" za 1 ECTS (sic!) wielu studentów może rozpocząć swoją karierę na studiach magisterskich z semestralnym opóźnieniem.

Tak, ale nie działa to natychmiast. Działanie doraźne to prośba do Pani Profesor o uzupełnienie protokołu. Inne wnioski ( w tym dyscyplinarne) może zgłaszać bezpośredni przełożony w czasie okresowego oceniania pracowników. W dłuższym terminie: zgłosiłem postulat zmian w systemie WD, tak by nie było konieczności czekania ze złożeniem protokołu na ocenę ostatniego studenta.


2009-07-04
Gość serwisu pisze: Szanowny Panie Senatorze

Pisze do Pana poruszony po przeczytaniu artykułu na portalu internetowym Interia.pl (http://student.interia.pl/news/koniec-stypendiow-za-srednia,1095659) dotyczącym planów zmiany zasady przyznawania stypendiów naukowych, w którym to zacytowana została pańska wypowiedź.

Nie sposób nie zgodzić się z Pana argumentacją, że stypendium naukowe powinno być czymś w rodzaju prestiżowej nagrody. Zapoznałem się również z pytaniami i odpowiedziami zamieszczonymi na Pańskiej stronie internetowej, w których to wyraża Pan opinię, ze stypendia naukowe powinny zniknąć, ze względu na to, że ciężko ustalić obiektywne kryteria ich przyznawania.

Zatrważa mnie jednak informacja, że pieniądze zaoszczędzone na stypendiach naukowych przeznaczone miały by być na tzw. stypendia socjalne. Zadziwia mnie, że takie typowo socjalistyczne treści głoszone są za rządów chwalącej się opinią liberalnej Platformy Obywatelskiej.

Stypendia naukowe chciałby Pan przyznawać za aktywność w kołach naukowych czy publikacje. Jednak czy zdaje sobie Pan sprawę, jak bardzo niedofinansowane są wspomniane koła naukowe w Polsce?
Osobiście jestem studentem AGH w Krakowie i działam w jednym z tutejszych kół naukowych. Tworzenie projektu w kole naukowym, szczególnie na uczelni technicznej poza ambicją i wiedzą wymaga również pieniędzy. A tych brakuje na wszystko. Począwszy od pokrycia studentom kosztów przygotowania projektów (a te idą czasem i w tysiące złotych), a skończywszy na dofinansowaniu wyjazdów na konferencje naukowe. Niech przykładem będzie fakt, ze nagroda, za najlepszy projekt w kole naukowym w Pionie Hutniczym Kół Naukowych AGH (pion ten zrzesza mniej więcej połowę wszystkich kół naukowych na uczelni) wynosiła 200 zł – co wynosiło około 1 / 4 kosztów projektu (a nie był on szczególnie kosztowny!). Pozostałe koszty nasi koledzy musieli pokryć całkowicie z własnej kieszeni.

Dlatego właśnie, być może warto by zatem, zamiast szukać oszczędności na młodych i ambitnych ludziach (bo z moich obserwacji wynika, że mimo wszystko to jednak do takich trafiają stypendia naukowe) warto by zastanowić się nad sensowniejszą formą dystrybucji tych środków. Na przykład znacznie dofinansować działalności kół naukowych, szczególnie tych, które bez pieniędzy obejść się nie mogą. Nauki techniczne niestety ich wymagają. Dobre chęci i zaostrzony ołówek nie wystarczą.

Liczę na Pańska odpowiedź na mój list.

Paweł Górka

Podoba mi sie kierunek Pana propozycji, ale wymaga on zmiany obecnej Ustawy. Daje ona WYŁĄCZNE prawo dysponowania srodkami finansowymi przeznaczanymi na cele studenckie (a więc także na działanie kół naukowych) samorządom studenckim.
Według mnie działalność kół naukowych powinna być związana z badaniami prowadzonymi przez katedry. Wtedy środki na działnie kół pochodziłyby po pierwsze z grantów, a po drugie ze środków własnych uczelni (ale bez współudziału decyzyjnego samorządu).


2009-06-28
Gość serwisu pisze: Niech mnie Pan nie rozśmiesza. Wie Pan ile kosztuje badanie tomografem, jeśli ktoś potrzebuje je pilnie zrobić? Dla pacjentów? A nie po to by klinika kolegi senatora z PO zarabiała czasem?

Bez sprzętu który tyle kosztuje pacjentów może badać znachor. O to chodzi?


2009-06-28
Gość serwisu pisze: http://www.dziennik.pl/polityka/article406275/10_milionow_z_resortu_dla_senatora_PO.html

By żyło się lepiej? Złodzieje.

A czytał Pan/Pani ten tekst? Przecież te pieniądze nie są "dla senatora" lecz dla pacjentów szpitala!


2009-06-28
Gość serwisu pisze: "Jestem ekonometrykiem i utożsamiam się ze szkołami Hellwiga, Czerwińskiego, Kolupy, Starzeńskiego."

Mam wrażenie, że od kiedy zabrał się Pan za politykę przestał Pan mieć jakiekolwiek poglądy, stając się partyjnym żołnierzem.
Czy warto porzucać idee dla paru złotych i wątpliwego prestiżu wynikającego z mandatu senatora i szefa klubu?

Ta wypowiedź jest chyba nie na temat. Pytanie dotyczyło szkół ekonomicznych z którymi się utożsamiam, więc odpowiedź wskazywała na szkoły ekonometryczne.


2009-06-16
djTalent pisze: Jak odpowie Pan na słowa, które powiedział jeden z wykładowców SGH, że wykorzystywany przez Pana na zajęciach np. z teorii ekonometrii "Lotus" jest przestarzały, zwłaszcza, że mamy dobę Excela nie od dziś, a nawet nie od wczoraj?

Równie dobrze można powiedzieć, że Excel jest przestarzały. Zależyu to od wersji programu i tego co on potrafi zrobić. Znam zarówno wady jak i zalety obu, a czasami używam jeszcze innego arkusza. A swoją drogą "doba Microsoftu" zmierza ku zmierzchowi...


2009-06-03
Gość serwisu pisze: "Jestem ekonometrykiem i utożsamiam się ze szkołami Hellwiga, Czerwińskiego, Kolupy, Starzeńskiego."
--
Ekonometryk bez znajomości ekonomii jest zaledwie kalkulatorem w rękach ekonomistów. Czy Pan Profesor uważa się za taki kalkulator? Wielu wykładowców ekonometrii w SGH podkreśla, że są ekonomistami ze znajomością ekonometrii. Czy dziś w praktyce biznesowej korzysta się z metody Hellwiga?

To samo (że są kalkulatorami) można powiedzieć o statystykach.
Oczywiście, że w podejmowaniu decyzji biznesowych wykorzystuje się modele regresji, a wobec tego wykorzystuje się także (robią to ci, którzy wiedzą co ro regresja) metody doboru zmiennych.


2009-05-28
Gość serwisu pisze: Odnośnie odpowiedzi nt. studiów zaocznych pozwolę nie zgodzić się z opinią Profesora. Studia zaoczne są w tej chwili "sprzedawaniem" ugruntowanej marki SGH.

Korzystając z modelu Spence'a job-market signaling można powiedzieć, że wydawanie dyplomów ukończenia studiów bez wskazania trybu, pociąga za sobą inflację wartości dyplomu. Potencjalny pracodawca nie wie z kandydatem o jakich kwalifikacjach ma do czynienia. Dyplom niezwykle ceniony w połowie lat 90. w chwili obecnej przestaje odgrywać swoją rolę sygnalizującą jakość absolwenta.

Tu Gośc serwisu sie myli. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra dyplomy wskazuja na tryb w jakim były ukończończone studia. Jest to wskazane nawet na okładce dyplomu.
Warto przy tym pamietać, że wszystkie dyplomy są jednakowe, bo PAŃSTWOWE! W konsekwencji dyplom formalnie nie sygnalizuje jakości absolwenta.


2009-05-28
Gość serwisu pisze: Czy bycie Wspaniałym to przywilej , czy obowiązek?

Była taka książka "Ferdynad wspaniały". O to chodzi?


2009-05-28
Gość serwisu pisze: Kiedy bedzie podatek liniowy?

Gdy liberałowie będą mieli wiekszość, a edukacja ekonomiczna dotrze do szerokich mas.


2009-05-28
Gość serwisu pisze: w ilu językach Pan mówi?

W miarę dobrze po polsku, trochę po angielsku i rosyjsku, kiedyś też po niemiecku.


2009-05-28
Gość serwisu pisze: Czy zdecydowałby się Pan objąć stanowisko Prezydenta Warszawy, gdyby tak zadecydowała Platforma? Myślę, że byłby Pan kadydatem idealnym - warszawiak, legionista, profesor!

Ciekwawa klasyfikacja i argumentacja, ale nie czuję się menedżerem od miast.


2009-05-28
Gość serwisu pisze: min.Rocki?? podobno Kudrycka wyleci z rządu?

Podobno? Nie słyszałem.


2009-05-28
Gość serwisu pisze: Panie Senatorze,

czy jest szansa, że wystartuje Pan na Posła w kolejnej kadencji?

Szansa? Czy to oznacza, że Pan/Pani uważa mandat posła za "lepszy" od senatorskiego?


2009-05-28
lilka pisze: czy komornik ma prawo zajac bron

Czemu nie, jeśli jest to broń majaca szczególną wartość. Ale przyznam, że nie znam prawa w tym zakresie.


2009-05-28
Gość serwisu pisze: Co Pan sądzi o Lechu Wałęsie, jako Polak, Senator i profesor ekonomii?

Podobno skoczył przez płot...
Jest symbolem, ale dostrzegam jego wady. W czasie uroczystości nadania Mu godności Honorowego Obywatela Warszawy powiedział "dałem Wam wolność, a wyście to zmarnowali..." - moim zdaniem ma zbyt wielkie mniemanie o sobie.
ps. nie mam tytułu profesora


2009-05-28
Gość serwisu pisze: Co sądzi Pan o Austriackiej Szkole Ekonomii?
Z jakim nurtem ekonomii najbardziej się Pan utożsamia?

Jestem ekonometrykiem i utożsamiam się ze szkołami Hellwiga, Czerwińskiego, Kolupy, Starzeńskiego.


2009-05-28
Gość serwisu pisze: Jak Pan Profesor skomentuje zarzuty Pani Profesor Gilowskiej oskarżajoncego rząd Platformy Obywatelskiej o nie wprowadzenie Euro na rynek Polski?

W obecnej sytuacji politycznej PO nie jest w stanie samodzielnie wprowadzić znaczących zmian nie tylko w tej kwestii. Konieczne są porozumienia i koalicje polityczne, a to nie zawsze jest przyjmowane ze zrozumieniem przez wyborców PO.


2009-05-27
prawie absolwent pisze: Panie Senatorze,

w sprawie SGH'u: dlaczego zostaly uruchomione popoludniowe/uzupelniajace magisterskie/milion tokow zaocznych? przez tych ludzi na rynku pracy nie ma miejsca dla absolwentow stacjonarnych jednolitych... nasz dyplom stracil na znaczeniu.

Po pierwsze, bez zaocznych i popołudniowych nie starczy pieniedzy na funkcjonowanie uczelni.
Po drugie ten milion toków to znacząca przesada.
Po trzecie dyplom może tracić na znaczeniu jeśli absolwenci są źle wykształceni, a nie dlatego, że jest ich nieco wiecej.
Po czwarte nie ma juz od paru lat "uzupełniających magisterskich" - tak studia II stopnia nazywały się w poprzednim ustroju.
Po piąte: jest popyt na kształcenie, a nasza rola jest sprostać temu popytowi gwarantując wysoką jakość nauczania.
Po szóste, absolwenci studiów "zaocznych" to osoby z reguły już wcześniej pracujące, ale pragnace podnieśc kwalifikacje, a więc nie blokują miejsc tym, którzy kończą studia stacjonarne. Ci, znajdują swe miejsca albo tam, gdzie powstaja nowe miejsca pracy, albo tam, gdzie powstaja wakaty np. na skutek odchodzenia na emerytury. Proces "wypychania" słabiej wykształconych przez lepiej wykształconych, chyba jeszcze nie funkcjonuje.


2009-05-16
Aleksander Anikowski pisze: Panie profesorze, czy nie uważa Pan, ze względu na mizerię środków przeznaczanych na naukę, że konieczna jest radykalna zmiana systemu finansowania szkolnictwa? 10 najlepszych szkół wyższych zgarnia pulę na badania w trybie aplikacji, a reszta niech prowadzi jedynie dydaktykę? Wtedy te 10 szkół miałoby może środki porównywalne z uczelniami europejskimi (bo do USA to jeszcze daleko).

Jeśli chodzi o finansowanie badań naukowych to od dawna działa system grantowy, przydziały "imienne" na badania statutowe i własne to tylko część środków. Zmiany wymaga natomiast system finansowania szkolnictwa wyższego. Od pewnego czasu uczelnie dostają dotacje zależące w zasadniczej części od kwoty z zeszłego roku, a w mniejszym stopniu od liczby studentów i pracowników. Nijak ma się to do zapotrzebowania na absolwentów i potrzeb rozwojowych.
Innym problemem byłoby wytypowanie "10 najlepszych". To tego grona aspiruje ze trzydzieści uczelni.
W mojej opinii decydować powinien rynek: popyt na wyniki badań naukowych i kształcenie. Studia finansowane z podatków nie sprzyjają racjonalnym decyzjom o wyborze kierunku studiów i uczelni.


2009-05-15
Student V roku SGH pisze: Szanowny Panie Senatorze,
na SGH wciąż słychać echa burzy w związku ze złożeniem mandatów w Senackiej Komisji Programowej dwóch studentów Tomasza Kawiorskiego i Tymona Kokoszki w proteście przeciw obcięciu wymiaru nauki jezyków obcych. Co Pan na to? Pan również jest członkiem tej Komisji, jakie jest Pana stanowisko w sprawie redukcji nauczania języków obcych w SGH? Studenci naciskają Samorząd Studentów na protest, a sam samorząd rozważa taką opcję, uważa Pan to za dobry pomysł?

Mocną stroną absolwentów SGH / SGPiS zawsze była dobra znajomość jędzyków obcych. Jednym z celów reform przeprowadzanych w początku lat 90 - tych było wzmocnienie edukacji w tym zakresie, co między innymi miało służyć umiędzynarodowieniu uczelni i ułatwieniu mobilności studentów. Ówczesne reformy doprowadziły do tego, że wszyscy studenci uzyskali możliwość studiowania języków obcych w takim wymiarze jak wcześniej studenci elitarnego Wydziału Handlu Zagranicznego.
Obecne kłopoty wynikają z błędnego - moim zdaniem - ustalenia czasu studiów pierwszego stopnia na sześć semestrów. Wynikiem tej decyzji jest konieczność "cięcia" godzin z wielu przedmiotów po to, by zmieścić godziny przedmiotów kierunkowych. W konsekwencji mamy zmniejszenie liczby godzin przedmiotów podstawowych. Merytoryczne konsekwencje są takie, że - przykładowo - absolwenci SGH nie będą mogli uczyć się o opcjach walutowych, bo wczesniej nie posiądą stosownych podstaw z matematyki i rachunku prawdopodobieństwa.
Rozumiem protest studentów, ale warto pamiętać że to studenci poparli strukturę studiów, która powoduje obecne protesty. Moim zdaniem walczyć trzeba nie tylko o języki obce, ale o zmianę fundamentalną: strukturę i czas studiów.


2009-05-14
kinduB-anty pisze: Co Profesor myśli na temat najnowszego rankingu uczelni w "Rz"? Dzisiaj się cieszymy, że nadal jesteśmy w pierwszej dziesiątce uczelni wyższych, jutro będziemy się cieszyć, że jesteśmy w pierwszej dziesiątce uczelni ekonomicznych...

Po pierwsze trudno mi komentować bo to mój ranking (byłem twórcą metodologii). Wyniki są inne niż w minionym roku, bo zmienił się sposób mierzenia dwu kryteriów..
Spadek przykry, ale "odległośc" od konkurentów istotna.


2009-04-29
kajor pisze: Panie Profesorze, przy okazji głosowania Senatu nad środkami dla UJ, chciałbym Pana jako senatora zapytać, jakie jest Pańskie zdanie na temat dyscypiliny w głosowaniach?

Preferuję samodyscyplinę wynikającą z akceptowania poglądów i argumentów. Ale na przykład w przypadku tzw. poprawek regionalnych do ustawy budżetowej każde naruszenie opracowanego przez Rząd dokumentu (a takim będzie przyjęcie poprawki) burzy jego wewnętrzną logikę i spójność. A więc dyscyplina jest narzędziem dla utrzymania tej spójności dla celów strategicznych i makroekonomicznych, nawet wbrew interesom lokalnym.


2009-04-26
Gość serwisu pisze: Teoretycznie wszyscy jestesmy spokrewnieni przez Adama i Ewe. Cyli tylko jedna osoba moze pracowac; juz zatrudnienie drugiej bedzie podejrzne.

Dobre. Będę cytował.


2009-04-23
Gość serwisu pisze: "A jeśli chodzi o "kolegów" to niby dlaczego na stanowiskach mają być "koledzy" z poprzednich koalicji?"

Kidawa-Błońska rzekła, że "żony polityków też muszą gdzieś pracować" a ja widzę, że Pan w tym samym tonie. A jakby tak wykształcenie i doświadczenie decydowało to może jakiś tam kuzyn Chlebowskiego nie byłby prezesem?

A jest pewność, że brak mu wykształcenia?


2009-04-23
Gość serwisu pisze: http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/newsweek_polska/platforma-interesow,38653,1

By żyło się lepiej? Kolegom?

Póki są spółki do obsadzania, póty będą łupem politycznym. Dlatego trzeba prywatyzacji.
A jeśli chodzi o "kolegów" to niby dlaczego na stanowiskach mają być "koledzy" z poprzednich koalicji?


2009-04-04
Gość serwisu pisze: Pani minister mówi zuruck, trochę sie pląta, eh

Ale ja nie mówiłem "naprzód".


2009-04-03
Gość serwisu pisze: Panu ciągle nie wstyd za partię, w której Pan jest? Pan jest z PAKI?

PS. "PAKA", "na czele senator Rocki", to z Olejnik z Palikotem.

Wiem, słyszałem. O czym to świadczy? O tym, że dla większości społeczeństwa sprawy szkolnictwa wyższego sa czarną dzierą braku informacji. Paradoksalnie dzięki sprawie jednej pracy magistrskiej w mediach pojawiła sią nazwa PKA (no właśnie: nie PAKA, lecz PKA).


2009-04-02
Gość serwisu pisze: Czy wykona Pan partyjne przykazanie i udupi prace mgr Zyzaka

PKA nie zajmuje się oceną pojedyńczej pracy dyplomowej i nie działa jednosobowo.


2009-03-29
Gość serwisu pisze: Jeśli Premier doprowadzi do tego, że z PO (a nawet z polityki) odejdą ludzie, którzy najwyraźniej traktują zasiadanie w parlamencie jako jeszcze jedno źródło dochodów, a nie jako bezinteresowną służbę krajowi i obywatelom; w imię której należy nawet ponosić osobiste wyrzeczenia - to po raz pierwszy będę dumny z Premiera.

Jeśli to pytanie ma dotyczyć mojej piątkowej rozmowy w radiu PIN i dotyczy mnie, to wydaje mi się że zachodzi głębokie nieporozumienie. Jestem bowiem senatorem nie zawodowym, co polega na tym, że nie pobieram pełnego przysługującego "zawodowcom" uposażenia. Starając się o mandat senatorski w 2005 i 2007 roku, będąc z jednej strony niezależny finansowo, a z drugiej posiadając praktykę wyniesioną z różnych sfer mojej działalności zawodowej uważałem, że będę mógł zgodnie z mymi przekonaniami (liberalno - konserwatywnymi), służyć społeczeństwu.
Na zachodzie nie istnieje problem łączenia mandatów parlamentarnych z działalnością zawodową. Odsyłam do wywiadu z Janem Krzysztofem Bieleckim w sobotniej "Gazecie Wyborczej". Myślę, że powinniśmy iść w tym właśnie kierunku: pełnej jawności.


2009-03-29
Przemysłowiec pisze: Szanowny Panie. Jako akcjonariusz Banku Millennium zwracam się z zapytaniem do Pana: Co czyni Pan by kapitał mój się pomnażał? Dlaczego zysk banku w tym roku tak dramatycznie spadł, ja nie otrzymam dywidendy a prezez Kott dostanie milionową podwyżkę z moich pieniędzy?

Jako akcjonariusz mógł Pan zadać te pytania na piątkowym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w siedzibie Banku, a także uczestniczyć w głosowaniu nad podziałem zysku (decyzja nie była jednogłośna). Decyzję o podziale zysku podejmują przecież akcjonariusze, a ja nigdy nie miałem akcji Banku. O podwyżce dla Prezesa nic nie wiem. Zasady wynagradzania członków zarządu będą ustalone w ciągu miesiąca.


2009-03-29
Gość serwisu pisze: http://miasta.gazeta.pl/torun/1,78997,6305988,Wcielenia_radnej_Krolikowskiej_Ziemkiewicz.html

Było żyło się lepiej?

Sprawa jest do wyjaśnienia.


2009-03-29
Gość serwisu pisze: Gratuluje odwagi!!

Dziękuję, ale po prostu takie mam poglądy.


2009-03-29
Gość serwisu pisze: Jakie są szanse na wprowadzenie w Polsce salazarowskiego modelu władzy, znanego też jako "rządy profesorów"? Portugalia posiadała taki system przez ponad 30 lat i wcale na tym źle nie wyszła, a Pan Profesor mógłby być premierem, zupełnie jak Antonio Salazar - również profesor ekonomii! ;)

Inne uwarunkowania geopolityczne. W tamtych czasach (początek lat 30 - tych) Świat był inny. Ale teoretyzując wole monarchię.


2009-03-29
Gość serwisu pisze: http://www.rp.pl/artykul/10,282289_Kolejny_konflikt_interesow_senatora_Misiaka.html

Poczyta sobie Pan Senator i potem może ze 2x się zastanowi zanim da twarz takiemu człowiekowi jak ten Misiak (mowa o konferencji).

By żyło się lepiej?

Senator Misiak jest pod lupą CBA i wierzę w to, że dostaniemy jasne, zero - jedynkowe odpowiedzi na wszelkie wątpliwości.


2009-03-29
fili pisze: ruch ludowy reprezetowały partie w Drógiej Rzeczpospolitej

??? nie wiem o co chodzi.


2009-03-29
Gość serwisu pisze: "Kolejny skandal w parlamencie! Poseł Platformy Obywatelskiej Piotr Van der Coghen (56 l.) pracuje nad ustawą, na której najbardziej zyska on i jego rodzina!

"Super Express" ustalił, że polityk, który jest równocześnie naczelnikiem Jurajskiej Grupy GOPR, zadbał o to, żeby skałki koło Częstochowy zostały górami! Po co? Dzięki temu będzie mógł decydować, kto może tam organizować imprezy. Jego żona Irena żyje właśnie... z organizowania kursów i wycieczek na Jurze!"

By żyło się lepiej?

Z tego co wiem Poseł Van der Coghen nie pracuje nad tą ustawa. A w sprawie potencjalnych konfliktów interesów i metod ich unikania polecam wywiad z J.K.Bieleckim w "Gazecie Wyborczej" z 27 marca.


2009-03-29
gabo pisze: Co Pan Profesor sadzi o naszym nowym Ministrze Sprawiedliwosci? Chodzi mi bardziej o jego kwalifikacje niz o "wspaniala przeszlosc polityczna".

pozdrawiam
Panski byly student

Myślę, że je ma.


2009-03-27
Gość serwisu pisze: Zgodnie z oświadczeniem majątkowym ma Pan akcje i udziały w spółkach o wartości... 5500 zł. Dla takiej kwoty gotowy jest Pan opuścić Platformę? Nie no to GRATULUJĘ przywiązania do partii :)

Chodzi o zasady. Akcje i obligacje są formą oszczędzania. Jeśli PO zarządzi, że nie wolno mieć oszczędności w tej formie to ja tego nie akceptuję.


2009-03-27
Gość serwisu pisze: http://www.dziennik.pl/wydarzenia/article346043/Rodzina_posla_PO_zgarnie_miliony_od_kolei.html

By żyło się lepiej?

Z tego co słyszałem, ta firma działa w branży "sprzątanie kolei" od 19 lat, a więc weszła w ten kontrakt nie teraz, gdy poseł stał się posłem.


2009-03-24
Gość serwisu pisze: http://www.rocki.pl/zdjecia.php?6,wydarzenia

To Isabel jest? Kazimierz tak paaaatrzy...

Ta brunetka? To zawodniczka AZS.


2009-03-23
Gość serwisu pisze: Panie Senatorze,
mam dwa pytania.

Pierwsze: co Pan wybierze, jesli partia postawi Pana przed wyborem: polityka albo zasiadanie w radach nadzorczych ?
Drugie: co Pan sądzi o sprawie umorzenia przez sąd sprawy, w ktorej dzielnica Ursynów dochodziła od Mostostalu Export kar umownych w wysokości ponad 70 mln zł ? Czy Pana zdaniem burmistrz Tomasz Mencina powinien podać się do dymisji ?

Z góry dziękuję za odpowiedzi.

1. Z zawodu jestem ekonometrykiem, a więc rady nadzorcze są miejscem mojej pracy o horyzoncie dłuższym (przedtem nim zostałem senatorem i potencjalnie po zakończeniu pracy w Parlamencie).
2. Nie chcę komentować wyroku Sądu. Nie znam szczegółów postępowania.


2009-03-22
Gość serwisu pisze: Przekichane, od tygodnia wałkują Misiaka, a zdjęcia w Faktach Wiadomościach i Wydarzeniach, zawsze Pan koło Misiaka( czarny PR)
Apropos Misiaka, nie ma Pan wrażenie że nie tego co trzeba powieszono?

Charakterystyczne jest to, że media nie mają innych zdjęć Senatora Misiaka. Jest Senatorem od dwu kadencji, przewodniczył ważnej komisji senackiej, a jedyne zdjęcia są z tej konferencji prasowej.


2009-03-22
Gość serwisu pisze: Panie Profesorze,

w co w czasach kryzysu inwestują mądrzy Żydzi?

Nie mam pojęcia. W brylanty?


2009-03-22
libertyn pisze: Panie Profesorze: czy podziela Pan zdanie Pani Profesor Jadwigi Staniszkis, która stwierdziła, że w dobie kryzysu w państwie takim jak Polska konieczne jest budowanie państwa minimum na zasadach przedstawionych przez Roberta Nozicka w pracy "Anarchia, państwo, utopia". Jeśli podziela Pan ten pogląd, to co - jako senator i członek Platformy Obywatelskiej - zrobił Pan, aby wprowadzić go w życie?

Zawsze uważałem, że najważniejsza jest przedsiębiorczość i inicjatywa obywateli, a to prowadzi do idei państwa minimum. Co zrobiłem? Szerzę ten pogląd, szukam zrozumienia i zwolenników.


2009-03-21
Gość serwisu pisze: http://www.dziennik.pl/polityka/article345283/Zobacz_liste_politykow_biznesmenow_z_PO.html

"Marek Rocki - pracownik naukowy SGH, ma akcje PKN Orlen, gospodarstwo rolne 3,5 ha, zasiada w pięciu radach nadzorczych: Bank Millenium, Fabryka Mebli Forte, HOOP SA, Złomrex SA, JW Construction - razem z nich po opodatkowaniu w 2007 roku zarobił 255 tys. zł."

Jakiś konflikt interesów? Swoją drogą... rolnik w Platformie? Dla dopłat z UE? Liberał?

A gdzie miałby być konflikt interesów? Między fabryką mebli a skupem złomu?
Najśmieszniejszy jest ten "rolnik"... W rzeczywistości to łąki. Dopłat nie pobieram.
No i dlaczego zdziwienie, że jestem liberałem?


1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | 601-650 | 651-700 | 701-750 | 751-800 | 801-850 | 851-900 | 901-950 | 951-1000 | 1001-1050 | 1051-1100 | 1101-1150 | 1151-1200 | 1201-1250 | 1251-1300 | 1301-1350 | 1351-1400 | 1401-1450 | 1451-1500 | 1501-1550 | 1551-1600 | 1601-1650 | 1651-1700 | 1701-1743

Tutaj można zadać pytanie...


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95