Z archiwum Senatora RP

Z archiwum Rektora SGH

Z archiwum Dziekana KAEWyszukiwanie:      

1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | 601-650 | 651-700 | 701-750 | 751-800 | 801-850 | 851-900 | 901-950 | 951-1000 | 1001-1050 | 1051-1100 | 1101-1150 | 1151-1200 | 1201-1250 | 1251-1300 | 1301-1350 | 1351-1400 | 1401-1450 | 1451-1500 | 1501-1550 | 1551-1600 | 1601-1650 | 1651-1700 | 1701-1743

2011-09-18
Gość serwisu pisze: Panie Senatorze !
Interesują mnie konkretne Pana "dokonania" w kadencji która właśnie upłynęła. Nie to co podjęła PO i jej parlamentarzyści wspólnie i co się udało, ale to co osobiście Pan jako Senator Rzeczypospolitej Polski( nie Polskiej bo Polska nie jest w nazwie naszego Państwa przymiotnikiem, określającym właściwość Rzeczypospolitej a to Rzeczpospolita jest podrzędnym członem nazwy określającym ustrój Państwa Polska i czas by po kilkudziesięciu latach ten notoryczny błąd wyprostować) może zapisać na swoje konto.
Pytanie 2: Czy wie Pan jak liczne są izby parlamentu RFN i jaka jest liczebność administracji państwowej federalnej i samorządowej, tego naszego liczącego 80 milionów ludności sąsiada i czy nie sądzi Pan, że polscy politycy powinni skorzystać z tych reguł a nie mówić dużo o redukcji administracji a potem zmniejszać ją na samych dołach, bezpośrednio obsługujących obywatela czyli akurat tam gdzie już od lat jest jej niedobór? z wyrazami szacunku dla Pana Profesora J.S.

Ad.1. Polityka jest grą zespołową. Bez poparcia Klubu nie byłoby dokonań. Ale jeśli pyta Pan o ustawy nad którymi szczególnie pracowałem (jeszcze przed ich wejściem do parlamentu) i wnosiłem poprawki już na etapie senackim, to były to: Ustawa o Sporcie, nowelizacja Prawa o Szkolnictwie Wyższym, nowelizacje ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o żegludze śródlądowej, o dostępie do informacji publicznej. Byłem tez sprawozdawcą Komisji Spraw Zagranicznych wielu ustaw w sprawie ratyfikacji umów międzynarodowych (np. ostatnio układ UE z Serbią i umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Cyprem).
Ad.2. Różne kraje maja różne modele parlamentarne i administrację centralną oraz samorządową. U nas administracja samorządowa znacząco wzrosła (niestety) ale wynika to z obsługi środków europejskich i zamówień publicznych. Z tych samych powodów wzrastało zatrudnienie w wielu instytucjach (np. uczelniach wyższych).


2011-09-18
Joanna Bendnarek pisze: Panie Senatorze,

W związku z uchwaloną nowelizację ustawy o dostępie do informacji publicznej powiedział Pan w wywiadzie przeprowadzonym przez Tomasza Machałę: „jeśli w dokumentach publicznych są zawarte na przykład scenariusze negocjacji – to one nie mogą być upublicznione, bo to by szkodziło interesom skarbu państwa”. Proszę zatem o podanie przykładów konkretnych sytuacji, w których dotychczasowe(tj. przed nowelizacją) regulacje dotyczące dostępu do informacji publicznej naraziły interes skarbu państwa.

Z poważaniem,
Joanna Bendnarek

Zamiast przykładu, zacytuję fragment mego uzasadnienia:
"Udostępnienie instrukcji negocjacyjnej i ewentualne przekazanie jej partnerowi traktatowemu postawiłoby polską delegację w gorszej pozycji negocjacyjnej jeszcze przed rozpoczęciem rozmów. Ponadto, zgodnie ze zwyczajem międzynarodowym, do momentu podpisania umowy jej tekst nie jest podawany do informacji publicznej, w celu uniknięcia dezinformacji oraz prób ingerencji w proces negocjacyjny. Podobnie jak w przypadku instrukcji negocjacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych, udostępnienie intrukcji negocjacyjnych przedstawicielom organów administracji rządowej uczestniczących w pracach Rady Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej i jej organów przygtowawczych wywołuje daleko idące konsekwencje, mogące bezpośrednio godzić w interesy finansowe Skarbu Państwa. Ponadto przekazanie takiej instrukcji do publicznej wiadomości przed zakończeniem prac nad daną kwestią w Radzie Europejskiej oraz Radzie Unii Europejskiej i jej organach przygotowawczych stawiałoby polską delegację w znacznie gorszej sytuacji negocjacyjnej w stosunku do pozostałych państw członkowskich oraz instytucji UE jeszcze przed rozpoczęciem rozmów, a także w toku procesu decyzyjnego."


2011-09-17
obywatel pisze: Panie Senatorze,
stracił Pan mój głos. Ograniczanie praw obywatelskich to nie jest coś, co można wybaczyć. Zwłaszcza panu. I jeszcze te brawa po przegłosowaniu - to jest szczyt bezczelności i buty. Oby stracił pan mandat senatora, bo teraz nie można nawet obrzucić pana jajkami.

Ciekawe, czy zna Pan treść poprawki? Nie było mnie na sali, ale zakładam że brawa bili Ci, którzy ją znali i doceniają jej istotę: upublicznienie ocen i analiz wykorzystywanych przez skarb państwa po wykorzystaniu przed sądem, a nie przed.


2011-09-17
były student pisze: Szanowny Panie Profesorze,

Jestem rozczarowany tym, że to Pan zgłosił skandaliczną poprawkę do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Z przykrością informuję, że w najbliższych wyborach nie oddam głosu na Platformę Obywatelską ("obywatelską"!), mimo że zrobiłem to 4 lata temu.

Z poważaniem,
MS

...alternatywą jest wykorzystanie procedur wynikających z ustawy o informacji niejawnej. To by oznaczało nadawanie klauzul "poufne", "tajne"... i odcięcie opinii publicznej od tych informacji. Powtórzę, poprawka ogranicza CZASOWO dostęp do informacji.


2011-09-17
Ryszard Pastwa pisze: Szanowny Panie Senatorze,
czytam w Rzeczpospolitej Pana podobno słowa: "nie wierzę, by urzędnicy nadużywali tych uprawnień". Chodzi oczywiście o poprawkę Pana autorstwa, ograniczającą wolność obywatelską w zakresie dostępu do informacji dotyczących niektórych spraw publicznych.
Moim zdaniem słowa te DYSKWALIFIKUJĄ Pana jako polityka i naukowca, jeśli bowiem obserwuje Pan życie, z pewnością zauważył Pan, że urzędnicy (zwłaszcza w naszym kraju) zawsze dążą, być może mimowolnie, do nadużywania swych uprawnień. Jest to cecha nie tylko tej grupy zawodowej, ale jest.
Rozumiem, że jako polityk chciał Pan przypodobać się swej partii oraz Prezydentowi RP, ostatnio boleśnie doświadczonemu w związku z farsą wokół ekspertyz w sprawie OFE. Tak się nie godzi, Panie Senatorze.

Z poważaniem
Ryszard Pastwa

Jako były Przewodniczący Rady Służby Cywilnej wierze w kompetencje urzędników państwowych. A kontrola sądów nad ich decyzjami jest zapisana w Ustawie.
Dzięki tej poprawce informacje nie będą utajniane, a jedynie na pewien czas nie przekazywane opinii publicznej. A chodzi o na przykład o analizy i opinie wykorzystywane w toku negocjacji międzynarodowych. Moim zdaniem to ważne z punktu widzenia interesów skarbu państwa, a przecież to Nasze, Polaków państwo.


2011-09-17
gość pisze: Jak widzę ze zdjęć, jest Pan posiadaczem pięknej brody. Wygląda Pan zupełnie jak Ben Bernanke. Czy rozważał Pan kiedykolwiek zastąpienie Dr Bernanke na stanowisku szefa FED?

Nie. I dodam, że ten brodacz w spotach PiS to nie ja.


2011-09-16
ktuś pisze: W zasadzie to nie pytanie, a podziękowanie. Od wielu lat żenujący poziom "klasy" politycznej powoduje, że oddawanie głosu w wyborach sprowadza się do pytania, kto będzie bardziej szkodliwy, przeciwko komu powinienem oddać głos. Z tego względu w poprzednich wyborach parlamentarnych oddałem głos przeciw PISowi. Na Platformę, czyli PIS z ludzką twarzą. Od dłuższego czasu obserwowałem, że wasza partia w podobny sposób dąży do ograniczania wolności obywatelskich, zwiększania ilości podsłuchów, wzmacniania roli i władzy państwa kosztem obywatela. Mieliście po prostu nieco lepszy PR i sprawniej reagowaliście na głosy oburzenia, po kolejnych pomysłach. Dzięki pańskiej ostatniej poprawce do ustawy o dostępie do informacji publicznych, pozbyłem się wątpliwości. I choć być może dzisiaj się wycofacie w popłochu, ja już wiem. Nie będę głosował na PO. Dziękuję.

Ciekawi mnie czy zna Pan treść tej poprawki, czy tylko tekst z GW?


2011-09-15
Gość serwisu pisze: "Super Express" nazywa pana dziś "senatorem restauratorem". Gdzie pan jada takie posiłki na koszt podatników? 3000 zł za jedną "usługę gastronomiczną"? Dlaczego nie płaci pan ze swojej kieszeni? A może po prostu zafundował pan obiad bezdomnym? Wie pan że wydatków na konsumpcje nawet w biznesie nie można "wrzucać" w koszty?

http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/senatorowie-trwonia-nasze-pieniadze-na-nauke-angielskiego-parkowanie-i-nawigacje-samochodowa_205309.html

Po pierwsze to nie "jedna usługa". Po drugie zgodnie z przepisami senatorowie dysponują funduszem reprezentacyjnym przeznaczonym na pokrywanie kosztów spotkań. A w sprawach związanych z pełnieniem mandatu senatora spotykam się z wieloma osobami. Fundusz taki jest potrzebny dla uniknięcia potencjalnego zarzutu, że senatorowi ktoś fundował kolacje.
A po trzecie w biznesie w koszty wlicza się koszty reprezentacji, ale są one limitowane.


2011-09-13
Oiom pisze: w poprzedniej odpowiedzi pisze Pan: "Nie znam projektów ustaw w tym zakresie."

To POzwolę sobie zadać pytanie - co Pan robi w tym Senacie, skoro nie orientuje się pan w projektach ustaw wnoszonych przez Pana ugrupowanie??

Proszę o odpowiedź a nie usuwanie tego pytania

W Senacie zajmuję się ustawami, które wpłynęły do Parlamentu lub które są inicjatywa senacką. A szczegółów prac poszczególnych ministerstw nie znam i to chyba naturalne? Na tym etapie prac wystarczy mi znać idee leżące u podstaw działania.


2011-09-11
Oiom pisze: Szanowny Panie Senatorze,

Przejrzałem przed chwilą nowy program Platformy Obywatelskiej i moją szczególną uwagę zwróciła zapowiedź wprowadzenia prawa decydowania o tym komu przekaże się swoją składkę zdrowotną. Brakuje tam jednak konkretów, stąd moje pytania:
1) Czy po wprowadzeniu proponowanych przez Was zmian będzie możliwe całkowite przejście na prywatnego ubezpieczyciela? Tj. zniknie obecny obowiązek płacenia 9 % od dochodów na NFZ?
2) Czy będzie istniał obowiązek podpisania umowy z jakimś ubezpieczycielem, tj. NFZ albo prywatnym? Czy też obywatel będzie miał prawo nie podpisać umowy z żadnym z ubezpieczycieli?
3) Czy w związku z proponowanymi zmianami NFZ będzie w większym stopniu niż dotychczas finansowany z budżetu państwa?

Nie znam projektów ustaw w tym zakresie. Zakładam jednak, że jeśli zmiany maja prowadzić do uruchomienia konkurencji miedzy wieloma ubezpieczycielami o składkę to nie będzie obowiązku płacenia do jednego. Cytuję z programu: "Konkurowanie o składkę Polaków stworzy motywację dla NFZ i innych publicznych i prywatnych funduszy do szukania świadczeniodawców najwyższej jakości usług..". Z tego wynika tez że obowiązek ubezpieczania się ma pozostać. Brak obowiązku ubezpieczenia prowadzi do żądania świadczeń od Państwa. W trzeciej sprawie: konkurencja ma dać niższe koszty.


2011-09-08
Joanna pisze: Jestem tegoroczną maturzystką. Od 01.10.2011.zamierzam podjąć studia licencjackie na kierunku filologia angielska (bezpłatne). W 2012 r. w przypadku poprawienia wyników matury chciałabym zmienić kierunek studiów na kierunek lekarski na Akademii Medycznej, równocześnie rezygnując z filologii angielskiej.
Czy będę musiała płacić za studia na Akademii Medycznej zakładając , że rozpocznę je w 2012/2013r. Czy całe studia na AM będą dla mnie bezpłatne, czy też w roku 2011/2012 wykorzystam 60 punktów ECTS i za jeden rok studiów medycznych będę musiała zapłacić ? Proszę uprzejmie o pilną odpowiedź której nie potrafię uzyskać w inny sposób ( między innymi nie otrzymałam odpowiedzi na to pytanie zadane na stronie kontaktowej MNiSW )c , a w najbliższym czasie muszę podjąć ostateczną decyzję.

odpowiedź z Ministerstwa jest taka:
Jeżeli rozpocznie Pani studia stacjonarne w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat 1 października 2011 r. i po zaliczeniu pierwszego roku tych studiów przerwie je i rozpocznie 1 października 2012 r. studia stacjonarne na kierunku lekarskim na Akademii Medycznej będzie Pani mogła studiować bez wnoszenia opłat w ramach pozostałych punktów ECTS. Jeżeli wykorzysta Pani 60 punktów ECTS na kierunku filologia to będzie Pani zobowiązana do wniesienia opłaty za studia na kierunku lekarskim za brakującą liczbę punktów ECTS (60 punktów ECTS).


2011-09-07
Marco Polo pisze: Witam,

Panie senatorze proszę się ustosunkować do podejrzenia, że na świecie mniej więcej w tym samym czasie przeprowadzane są te same ustawy. W USA służby mają mieć wgląd do kont bankowych i w 3RP również. W USA dyskutują nad national ID CARD, w 3RP również ma być przepchnięta, w dodatku z cipem który ma zawierać informacje o leczeniu pacjenta i mieć możliwość wprowadzanie nowych funkcji (jakich? władza jedna raczy wiedzieć!). Z całym szacunkiem Panie Senatorze, ponoć "przypadków nie ma, są tylko znaki", czy wam GOdF czy cokolwiek to jest, tak na gardle trzyma? Czy po prostu jest to Nowa Międzynarodówka?
Odniosę się jeszcze do debat społecznych. Co to właściwie jest? Czy nie lepszą debatą społeczeną byłoby zaproszenie kilku gości z różnych think tanków do wspólnej debaty z rządem? Czy debata społeczna nie powinna nawiązywać bardziej do demokracji bezpośredniej? Dlaczego zawsze stosowana jest siła i agresja ze strony rządu? Skoro nowe dowody są takie dobre, dlaczego jesteśmy do nich zmuszani?
Czy tam będą również gromadzone informacje o PRYWATNYM leczeniu? A jeśli tak to jakim prawem? To co ja robię z Kowalskim lub Wiśniewskim albo z Paniami Kowalską lub Wiśniewska jest moją sprawą!

Proszę wybaczyć, że wylewam żale do Pana, ale chciałbym wiedzieć jak jest Pan w stanie wyjaśnić samemu przed sobą takie działania.
Argument, że trzeba mierzyć aby zarządzać (stosowany odnośnie akcji zbierania informacji o uczniach, studentach itd) jest niesłuszny! Bo państwo w ogóle nie powinno tymi rzeczami zarządzać. Podmioty które nimi zarządzają (takie autosterowanie) już te informacje mają!

Pozdrawiam
Marco Polo

W RP służby nie mają mieć automatycznego wglądu w konta, a jedynie informację o posiadaniu konta. Wgląd: za zgodą sądu. To chyba różnica w stosunku do tego o czym Pan pisze?
Oczywiście, państwo nie powinno zajmować się ani leczeniem ani kształceniem obywateli. Ale żyjemy w demokracji i większość myśli inaczej - mam nadzieję, że to się zmieni. Ale póki się nie zmieni to trzeba mieć nadzór nad pieniędzmi podatników. A do tego jest potrzebna informacja: na przykład o liczbie niepełnosprawnych kształcących się w danej szkole bo to ta szkoła dostanie konkretne środki finansowe. To samo o studentach: ponieważ nie ma powszechnej odpłatności za studia, to środki na sfinansowanie kosztu studiów muszą być nadzorowane. Swoją drogą w Republice Litewskiej wprowadzono coś w rodzaju bonu edukacyjnego.


2011-09-06
Student UMCS w Lublinie pisze: Pana odpowiedź zupełnie mnie zdumiała. Jeżeli wszystkie uczelnie będą prywatne i finansowane z prywatnych środków jak w USA - dobrze, wtedy mówmy o konkurencji. Ale w polskich, obecnych realiach, konkurencja uczelni wyzszych jest chora. W Polsce nigdy nie dojdzie do sytuacji, aby był popyt na badania naukowe. Niby kto miałby go wytworzyć? Zaawansowane rozwiązania technologicne opracowywane są przez zagraniczne podmioty, majace centrale na zachodzie europy, w USA czy w azji. W Polsce NIE MA dużych przedsiębiorstw, które opierałyby swój rozwój na innowacyjności. Polska jest rezerwuarem taniej siły roboczej. Podam przykład: z jednej strony Polska jest potęgą na rynku motoryzacyjnym. Produkujemy blisko 900 tys samochodów rocznie. Ale to nie są polskie fabryki, produkujemy bynajmniej nie polskie samochody. Pochodzenia kapitału ma tutaj olbrzymie znaczenie. Rozwiązania technologiczne są opracowywane w Niemczech, we Francji a w Polsce tylko się je wdraża, a do tego wystarczy ukończyć szkołę zawodową - nie trzeba mieć studiów wyższych. Obecnie polska polityka zagraniczna skupia się na wciągnieciu ukrainy do struktur europejskich. Jeżeli polska polityka się powiedzie, to ukraina stanie się rezerwuarem taniej siły roboczej, a zakłady Opla, Volkswagena, Fiata obecnie funkcjonujace w Polsce, zostaną przeniesione z tam gdzie bęą niższe koszty produkcji czyli na wschód. W mojej ocenie NIGDY w Polsce nie będzie takiego popytu na badania naukowe, aby pozwoliło to na radykalne podniesienie poziomu nauki. Przedsiębiorstwa z Niemiec bęą preferowały współprace z naukowcami niemieckimi, przedsiębiorstwa z Francji z naukowcami francuskimi itd. Powiem więcej. Pan zasłania sie autonomią uczelni, tylko, że w obecnym kształcie polską naukę czeka katastrofa. Przecież to właśnie państwo w latach 90 utworzyło wiele nowych uniwersytetów, tylko po to, aby na kilka lat zlikdidowac problem wysokiego bezrobocia wśród młodych ludzi. "Skoro mają byc na bezrobociu niech idą na studia, a będzie jeszcze można się pochwalić wysokim procentem studiującej młodzieży" - to jest sposób myslenia polskich rządów, tylko, że utworzenie nowych uniwersytetów w miejscach gdzie nie ma żadnych tradycji uniwersyteckich, nie ma kadry, nie ma odpowiednich warunków studiowania doprowadziło do niskiego poziomu kształcenia i chorej konkurencji, polegajacej na wzajemnym podbieraniu sobie naukowców i przyjmowaniu maksymalnej liczby stuentów bez ogladania się na poziom jaki reprezentują. Swoją odpowiedzią, że "o dopuszczeniu do studiowania, niech decyduje uczelnia" Platforma Obywatelska straciła mój głos. Przecież w obliczu finansowania uczelni ze srodków państwowych, a jak napisałem powyżej przemysł nie zacznie finansować badań naukowych, więc państwowe finansowanie uczelni utrzyma się, uczelnie będą przyjmować obojętnie kogo, byle "była sztuka - student" za którego dostaną pieniądze z budżetu. W obliczu postepujacego niżu demograficznego taka sytuacja jest chora i doprowadzicie Państwo polską naukę do zapaści, a skorzystają na tym inne uczelnie Niemieckie, Czeskie, Ukrainskie...Jako były rektor SGH chyba sam Pan widzi, ze obecny system nie zdaje egzaminu. SGH jest coraz niżej w europejskich i światowych rankingach Uczelni.

Po pierwsze ustalmy fakty: "to własnie państwo w latach 90 utworzyło wiele nowych uniwersytetów..". Nie utworzyło. Z powodu zmiany profilu kształcenia (rozszerzenia oferty) przekształciło dwie politechniki i kilka innych uczelni w uniwersytety. Łączna liczba uczelni akademickich jest prawie stała.
Po drugie finansowanie uczelnji ma sie nijak do liczby studentów (nie rośnie wraz z liczba studentów).
Po trzecie w światowych rankingach SGH nigdy nie było bo jest zbyt małą uczelnią. A w europejskich jest stabilnie.
Po czwarte pochodznie kapitału ma znaczenia, ale kapitał myśli i na przykład koreańczycy zainwestowali w kształcenie kadr na swoich, ale funkcjonujących w Polsce fabryk. Bo taniej i efektywniej jest mieć miejscopwe kady menedżerskie.


2011-09-06
Gość serwisu pisze: Szanowny Panie Senatorze,
wczoraj w Sejmie odbyło się ważne głosowanie nad odrzuceniem obywatelskiego projektu ustawy wprowadzającego całkowity zakaz aborcji. Gdyby miał Pan możliwość uczestniczenia w tym głosowaniu, czy głosowałby Pan za odrzuceniem projektu, czy też przeciw? Jak Pan ocenia fakt, że w klubie PO została wprowadzona w tej sprawie dyscyplina klubowa podczas głosowania? Z poważaniem - Ludwika Budzyńska

Jako konserwatysta jestem przeciwnikiem aborcji. Ale uważam, że obecna ustawa jest kompromisem i z tego powodu potrzeban była dyscyplina w Klubie. Bo alternatywny projekt zakładał liberalizacje obecnych przepisów.


2011-09-01
gość niedzielny pisze: jak sie Pan czuje, gdy członek Platformy Obywatelskiej - dr hab. nauk ekonomicznych jest jedynie senatorem, a za finanse państwa odpowiada Jacek Rostowski z wykształceniem licencjata?

Przecież to wynika z Konstytucji. To Parlament powołuje rząd.


2011-09-01
liberał pisze: ale nie odpowiedział Pan na pytanie:)

Nie żałuję, w każdej partii, szczególnie w PiS, potrzebni są liberałowie i ekonomiści.


2011-09-01
student UMCS w Lublinie pisze: Pańska odpowiedź niestety mnie nie satysfakcjonuje, bo jak Pan dobrze wie, siła rynku na ogół nie obowiązuje w państwowych instytucjach i urzędach. Nadto, jednym z celów jakie stawia sobie PKA jest - czytam na stronie internetowej - "Podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących jakości kształcenia na ocenionych kierunkach studiów". Jakoś nie zauważyłem, miażdżącego raportu PKA o jakości kształcenia, a właściwie jej braku na słabych uniwersytetach. Znowu posłuże się przykładem z Podkarpacia, który znam - poziom kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim jest tak niski, ze ciężko go opisać. Nawet studenci tego uniwersytetu są zdania, że studia które prowadzi ta jednostka są "robione na siłe". Uczelnią ciagle wstrząsają skandale związane z nepotyzmem. Niektórzy nazywają nawet rozwijają skrót UR jako Uniwersytet Rodzinny. Z tego mozna wyciągnać następujący wniosek - W państwowych jednostkach budżetowych prawo rynku o którym Pan wspomniał nie działa - nie ważne czy kandydat do pracy ukończył studia na UJ czy szkole zawodowej, ważny jest sam fakt posiadania tytułu magistra. Obecnie mamy okres rekrutacji na studia. Na Uniwersytecie Rzeszowskim połowa miejsc na elitarnym kierunku prawo stacjonarne jest...wolna. A rzecznik uczelni wypowiada się, ze Uniwersytet liczy na osoby, które poprawiają marurę w sierpniu(!). Nie dziwię się niskiemu poziomowi kształcenia na tym uniwersytecie, szkoro studiują nań osoby, które zostały przyjęte na studia z wynikiem 30% z matury zdawanej na poziomie podstawowym, jednak dziwię się polityce Pana ugrupowania i Ministerstwu Nauki, które z jednej strony składa deklarację, ze będzie wspierać tylko dobre uniwersytety, ze mają powstawać KNOWy(Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących) , że finansowanie uczelni ma byc zależne od poziomu jaki reprezentują jej pracownicy naukowi, a z drugiej strony przekazuje ogromne sumy pieniędzy na...uniwersytety, które są zagrożone - wg. polityki Pani Minister Kudryckiej - likwidacją. Zachęcam zatem Pana do podjęcia dyskusji w swoim ugrupowaniu na temat Reformy szkolnictwa Wyższego, aby ta sprawiła podniesienie poziomu polskiej nauki, a nie uśrednienie i zrównanie. Bo chyba Pan przyzna mi rację, ze dopuszczanie do podjecia studiów osób o wyniku z matury 30% jest niedopuszczalne

Sugeruje Pan powrót do poprzedniego (minionego) ustroju, w którym Państwo określało kto ma studiować i czego i jak się uczyć? Uczelnie są autonomiczne i same odpowiadają za swoje dokonania. Żaden rząd nie ma wpływu na "podniesienie poziomu nauki", to musi wynikać z popytu na badania naukowe i konkurencji. A do dopuszczeniu do studiowania niech decyduje uczelnia.


2011-08-31
liberał pisze: Nie żałuje Pan, że taka osoba jak Przemysław Wipler startuje z list PiS a nie z list PO? Czy taki specjalista w zakresie gospodarki oraz prawa nie przydałby się PO?

W 2005 prowadziliśmy razem kampanię wyborcza - miał przecież być PO-PiS. On do Sejmu, ja do Senatu. Jak wiadomo, po pojawieniu się spadających ze ścian pluszaków było już jasne, że koalicji nie będzie.


2011-08-31
student UMCS w Lublinie pisze: Panie Senatorze, Chciałbym zwrócić się do Pana jako Przewodniczącego PKA, dlaczego Instytucja której Pan przewodniczy działa bynajmniej nie rzecz "doskonalenia jakości kształcenia". Jestem Studentem Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Wybrałem tą uczelnię, chociaż jestem z innego miasta wojewódzkiego, ze względu na wysoki poziom kształcenia przezeń oferowany. Aby zdobyć tytuł zawodowy magistra jestem zmuszony - co zrozumiałe - do wytężonej pracy, do lektury wielu podręczników prawniczych i tak dalej. Tymczasem moi koledzy, którzy wybrali się na studia prawnicze na mniej renomowanej uczelni państwowej na Podkarpaciu, dostaną TEN SAM tytuł zawodowy magistra mimo znacznie mniejszych nakładów pracy. Egzaminy które ja muszę zdać wymagają skrupulatnego przygotowania się z szerokiego zakresu materiału, tymczasem egzaminy z tych samych przedmiotów na Uniwersytecie Rzeszowskim niejednokrotnie mają formę przepisania oceny z ćwiczeń(!). Wymagania stawiane studentom na UR są wręcz śmiesznie niskie. Kadra tej uczelni - choć spełnia minima kadrowe - to jednak składa sie w dużej mierze z magistrów i doktorów czyli niesamodzielnych pracowników naukowych, którzy bardziej skupiają sie na rozwoju własnej kariery naukowej i stawiają niskie wymagania studentom. Przechodzę do sedna sprawy - Państwowa Komisja Akredytacyjna uchwałą nr 859/2010 Prezydium z dnia 2 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku „prawo" Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie jednolitych studiów magisterskich. - wydała ocenę: pozytywną. Pytam sie zatem: jak to mozliwe, że Wydziały Prawa takich uniwersytetów jak UJ, UW, UMCS, UAM, KUL mają tą samą pozytywną akredytację z w zasadzie pseudo-wydziałami prawa uczelni takich jak opisywany przypadek Uniwersytetu rzeszowskiego czy innych uczelni z końców wszelakich rankingów. Różnica w poziomie nauczania miedzy najlepszymi polskimi uniwersytetami jak UJ, UW, UMCS.... a najgorszymi jak UR, UJK w Kielcach, Uniw. Zielonogórski jest kolosalna. Dlaczego zatem PKA swoimi uchwałami zrównuje w sensie prawnym poziom kształcenia na polskich uniwersytetach i dopuszcza do tego, ze niedouczeni studenci otrzymują taki sam tytuł zawodowy magistra jak studenci, od których wymagano wyteżonej pracy przez cały okres studiów??

Pytanie złożone, ale postaram się syntetycznie:
- PKA nie buduje rankingu, lecz raiting wydając oceny: wyróżniającą, pozytywną, warunkową lub negatywną. Z tego powodu ocenę pozytywną ma WIĘKSZOŚĆ ocenianych jednostek. Ocenę negatywną lub warunkową otrzymuje jednostka, która nie spełnia minimalnych warunków.
- nierozróżnialność dyplomów jest usterką polskiego systemu dyplomowania i dlatego w znowelizowanej Ustawie, nad którą pracował Parlament tej kadencji, a która wchodzi w życie od października 2011, pojawił się zapis o dyplomach uczelnianych (tzn. sygnowanych godłem uczelni, a nie godłem państwowym). Dzięki temu absolwenci różnych uczelni będą rozróżnialni.
- wierzę w siłę rynku: jeśli Pan więcej umie i jest lepiej przygotowany do pracy to pokona Pan konkurentów na rynku pracy z tych uczelni, które mniej wymagają od studentów.


2011-08-27
Gość serwisu pisze: .................

Wracając do ewentualnych zmian w uprawnieniach Policji: tekst w Gazecie Wyborczej kreuje zagrożenia nie zapisane w projekcie. Wszystko ma być pod kontrolą sadów.


2011-08-26
Gość serwisu pisze: Panie Senatorze, co słychać w sprawie wyborów?

Jestem zarejestrowanym kandydatem, zapraszam na www.rocki2011.pl


2011-08-26
Student pisze: Panie Senatorze!
Jak się Senator ustosunkuje do projektu przyznania milicji dodatkowych uprawnień, m.in. dostępu do stanu konta bez wyroku sądu? Jak ma przebiegać weryfikacja poszczególnych sprawdzeń i czy nie zostanie odwrócony porządek rzeczy. Podejrzany-> sprawdzane konto, a sprawdzane konto --> podejrzany!
Równie dobrze, możnaby umożliwić służbom wszelkim podsłuchiwanie wszystkich osób, bo przecież "uczciwi" nie mają się czego obawiać... :)A może to metoda małych kroczków?

Życzę powodzenia w wyborach do senatu. Mam nadzieje, że zwycięstwo w JOW zmieni sposób dzielenia skóry w Senacie.

Pozdrawiam :)
Student

Minister Sprawiedliwości już zwracał uwagę na nadmiar służb, które mogą "obserwować" obywateli. Jestem przeciw zwiększaniu uprawnień nie nadzorowanych przez sądy.


2011-08-19
Gość serwisu pisze: W raporcie A. Macierewicza jest informacja, że w SGPiS było 10 współpracowników WSI. Ponieważ krążą po mieście różne dokumenty z różnymi nazwiskami, zapytuje wprost: czy jest Pan wśród tych 10 osób? Czy jako pracownik SGPiS współpracował pan z wojskowymi służbami i czy pomagały Panu w karierze naukowej? Czy pomogły również w zostaniu rektorem a potem senatorem?

Nie, nie byłem. Zresztą skłądałem stosowne oświadczenia lustracyjne kandydując do Senatu, a także jako rektor i dziekan wystepując o certyfikat dostępu do tajnych dokumentów. W zostaniu rektorem pomogli mi studenci.


2011-08-18
Andrzej Zybała pisze: Witam serdecznie
Chciałbym prosić o spotkanie z senatorem M. Rockim.
Rozmowa miałaby dotyczyć Bartłomieja Dawidczyka, współpracownika Pana Senatora.
Otóż B. Dawidczyk prowadzi biznes z naruszeniem prawa. Współpracowałem z nim, ponieważ przez kilka miesięcy kupował od mojego wydawnictwa książki o tematyce funduszy unijnych i kredytowania. Z czasem wycofał się ze współpracy, ale okazało się, że dopuścił się skopiowania treści i formy książki. Wydrukował identyczną książkę i sprzedawał, być może nadal sprzedaje. Sprawę prowadzi warszawska prokuratura.
Natomiast zgłaszam tę sprawę Panu Senatorowi, ponieważ Pan Dawidczyk umawiał się na spotkania biznesowe z moim przedstawicielem w biurze Senatora Rockiego, co wskazuje na bliskie kontakty Panów. Pan Dawidczyk zachowywał sie tam z dużą swobodą.
Bardzo mnie sprawa zmartwiła. Ponoszę straty, a dodatkowo Pan Dawidczyk epatuje kontaktami z politykami PO. Wydaje mi się, że dla Pana Rockiego, to też nie jest miła sprawa, ale mimo wszystko proszę o wyjaśnienie. Tym bardziej jeśli B. Dawidczyk miałby być działaczem PO. To nie byłby właściwy człowiek do działań publicznych. Doceniam jego spryt i specyficzną inteligencję, ale problem w tym, że wykorzystuje te cechy do niewłaściwych celów.

pozdrawiam
Andrzej Zybała
604 234 827

Panie Andrzeju,
nie mam nic wspólnego z Panem B.Dawidczykiem, jego obecność w mym Biurze była przypadkowa. Niech sprawę wyjaśni Prokuratura.
Pozdrawiam,
M.Rock,i


2011-08-14
Gość serwisu pisze: W odpowiedzi na jedno z pytań pisze Pan Profesor, że "Nowy system spowoduje, że "dwa kierunki" znikną, bo nowe oferty edukacyjne będą (w dobrych uczelniach!) wielokierunkowe.". Jaką ofertę zamierza w takim razie wystosować SGH wobec studentów, którzy dziś studiują jednocześnie ekonomię (SGH) i matematykę (np. MIMUW)? Czy uczelnia dalej zamierza ignorować osoby chcące się porządnie nauczyć ekonomii teoretycznej i tracić najlepszych studentów na rzecz JSME (jednoczesne studia matematyczno-ekonomiczne) z UW? Chyba, że przyjmiemy, że SGH nie jest dobrą uczelnią...
Ustawa w tym zakresie preferuje duże ośrodki akademickie, mające różnorodną kadrę, a utrudnia działanie tym studentom, którzy wybierają nietypowe połączenia, chcąc tym samym uzyskać unikalne kwalifikacje (choć przecież nie wydumane).
Proszę o odpowiedź, tu lub w serwisie dziekańskim. Uprzejmie dziękuję za poświęcony czas.

Szczerze mówiąc jestem zaskoczony... Dla mnie "ekonomia" + "matematyka" = "ekonometria". A taki kierunek (co prawda o innej nazwie...) jest w SGH.
Na dyskusję szczegółową zapraszam jednak na forum w serwisie dziekańskim.
Co do tego, kogo preferuje Ustawa: mam inną opinie. Po pierwsze ta Ustawa nie preferuje dużych uczelni, ale daje okazję. Jeśli zbierze się dosłownie kilku profesorów to mogą stworzyć "jednokierunkową", unikalną, SWOJĄ uczelnię mając swobodę tworzenia kierunku (oczywiście: muszą mieć pozytywną opinię PKA, ale jeśli mają dobrą, spójną koncepcję to taka opinie dostaną). Do tej pory tacy profesorowie musieli być zgodni z pomysłodawcami centralnej, "ministerialnej" listy kierunków.
Studenci wybierający na prawdę nietypowe połączenia powinni wybierać uczelnie o elastycznych systemach kształcenia, umożliwiających wliczanie do dorobku zajęć zaliczonych w innych uczelniach. Ale na taki system nie ma - w Polsce - wielu odważnych...
ps. nieco inaczej odpowiem w serwisie dziekańskim.


2011-07-30
Lukasz pisze: Szanowny Panie Senatorze,

niepokoja mnie tendencje pogarszania jakosci doktoratow. m.in. w slad za srodowowiskowoscia. Mam pytanie - w jakim trybie wg nowej ustawy mozna przeprowadzic habilitacje, pracujac naukowo, wydajac ksiazki - ale nie bedac zatrudnionym na uniwersytecie? Czy trzeba koniecznie starac sie o jakas czesc etatu, czy wystarczy dorobek (ksiazki)? Jak to wyglada? Bede wdzieczny za odpowiedz

Nigdy, a więc także w "poprzedniej" wersji Ustawy nie było formalnego wymagania przynależności do danego środowiska akademickiego. To po prostu ułatwiało przebieg kolokwium habilitacyjnego. A z innej strony: obycie dydaktyczne daje praktyczną swobodę wypowiedzi i odpowiadania na pytania.
Co do "pogarszania jakości": nie podzielam tego poglądu. Doktoraty już wcześniej były różnej jakości, teraz jedynie będzie widać kto je firmuje (bo znika godło RP z dyplomu).
Odpowiadając na pytanie: oczywiście, że wystarczy dorobek.


2011-07-30
Wieslawa Sawicka pisze: Co Pan Senator byl uprzejmy zrobic, aby nie skazywac
mnie na produkty GMO, bo to juz nie jest żywnosc?
Czekam na odpowiedz.
Wieslawa Sawicka

A skąd taka informacja? Czyżby obywatele USA żyli powietrzem? Jak czytam w wielu periodykach: brak naukowych dowodów na szkodliwość GMO, ale są dowody na niedostateczne badania "klasycznej" żywności. Ale swoją drogą pytanie jest źle (moim zdaniem) postawione: nikt nie jest "skazywany" na produkty GMO. Po pierwsze one już są w Polsce. Po drugie nie ma nakazu ich stosowania i spożywania.


2011-07-10
Roman pisze: Na wstepnie serdecznie pozdrawiam z Florydy,Stany Zjednoczone.Panie Senatorze me pytanie dotyczy sprawy przystapienia Polski do wspolnego rynku walutowego tj,EURO.
Roman.

Gdyby Europa była "stanami zjednoczonymi" było by inaczej. Myślę, ze za oceanem historia potoczyła tak, że powstanie wspólnej waluty było oczywiste. W Europie - wobec jej historii - nie jest to takie proste. Ale koszty transakcyjne i ryzyko kursowe skłaniają do myślenia o wspólnej walucie.


2011-07-10
Gość serwisu pisze: Panie Senatorze. Czy nie jest tak że należy pan do PO dlatego że jest partią cieszącą się największym poparciem i daje większe szanse na dostanie się do Senatu- tym samym pewna jest pensja ?
Pozdrawiam.
Gość serwisu.

Startowałem z listy PO już w 2005, a więc w momencie gdy nie była partią cieszącą się największym poparciem. Dodam, że nie jestem senatorem zawodowym, co oznacza, że pensję biorę z mojej Uczelni za to że jestem nauczycielem akademickim.


2011-06-30
Gość serwisu pisze: Szanowny Panie Senatorze.Po dyskusji z kilkoma kolegami rodzi się domniemanie, że to jednak Pan ma racię i Pańskapoprawka do Ustawy przywraca tylko to co już dawno było obowiązującym, ale nie przestrzeganym prawem.Nie wiem tylko od którego roku stopnie Instruktorów żeglarstwa nadawane przez PZŻ były nadawane z naruszeniem prawa i czy taki fakt miał miejsce.(nie mogę znaleźć przepisów upoważniających ten związek do takich czynności)
Jeśli w moim poprzednim pytaniu znalazły się jakieś sformuowania dla Pana obraźliwe to przepraszam.Jednak problem ten jest dla mnie istotny. Mam patent Instruktora żeglarstwa z1966r.
Patent ten,a raczej moje uprawnienia były weryfikowane przezWojewódzki Ośrodek Szkolenia Sportowego w Zielonej Górze w1988r.Według ówczesnego prawa(Rozporządzenie Ministra Edukacji) patent mój był równoważny Legitymacji Instruktora Sportu.
Prosze o odpowiedź jaki jest status mojego patentu?
Z poważaniem Stanisław Gonet

Jak już pisałem wcześniej, nie poczułem sie obrażony.
A co do pytania:
Pański patent jest ważny. W przepisach z przed roku 1997 brak jest zapisów o zachowaniu ważności tytułów i stopni zawodowych uzyskanych w dziedzinie kultury fizycznej.
Na podstawie przepisu art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. i wydanym na jego podstawie § 18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania „tytuły i stopnie zawodowe uzyskane w dziedzinie kultury fizycznej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują swoją ważność.”
Zadzwoniłem także do Polskiego Związku Żeglarskiego (patenty żeglarskie: (22) 849 57 31) i otrzymałem informację, że uprawnienia instruktorskie, patenty itp. są wydawane bezterminowo i zachowują swoją ważność.


2011-06-26
Gość serwisu pisze: Szanowny Panie Senatorze.
Mam nadzieje,że moje przeprosiny zostały przyjęte.
Mam jednak jeszcze jedno pytanie w związku z szkoleniem żeglarskim.Jaki był status prawny (czy były to uprawnienia państwowe równoważne tytułowi instruktora sportu-Rozporządzenie Ministra Edukacji) stopnia Instruktora żeglarstwa w latach 1966 i później.(Jeśli tak to do kiedy)
Stanisław Gonet

Tak, przepraszam, że nie odpowiadam, ale sprawdzam stan prawny.


2011-06-26
Student pisze: Witam,

Wiem, że Wcz. Senator odniósł się już go kwestii pieniądza fiducjarnego i kruszcowego. Ze względu na to, że odpowiedzi czytają nie tylko ekonomiści, a forum to po troszę stało się forum dysput tego rodzaju pozwolę sobie dodać parę słów. Otóż, zawsze opłacać się będzie państwu czy monopoliście prowadzącemu działalność emisyjną korzystanie z senioratu, zgodnie z produkcją do czasu aż przychód zrówna się kosztowi krańcowem. Koszt krańcowy produkcji papieru i zadrukowywania go farbą jest niski, więc emitent może dążyć do zwiększania podazy pieniądza tak długo aż jego wartość będzie równa 0. Z pkt widzenia teorii gier, nie jest to rozwiązanie optymalne, gdyż większą korzyść uzyskałby zwiększając podaż pieniądza stopniowo na granicy wiarygodności(tak postępuje państwo), jednak pokusa istnieje.
Kwestią zasadniczą są zapisy o prawnym środku płatniczym(legal tender). W przypadku zawirowań, mógłby wówczas powstać prywatny środek płatniczy, niezależny od państwa, umożliwiajac stopom procentowym płynne dostosowywanie się. Najlepszej formy pieniądza nie poznaliśmy i zgubną pychą rozumu byłoby twierdzenie, że "takie a takie" rozwiązanie jest optymalnym. Poprzez usztywnienie prawne(legal tender) tworzy się układ zamknięty (dla nie-cybernetyków, niezdolny do ewolucji), który z czasem w miarę usztywniania ulega niszczeniu. W przypadku zostawienia furtki w postaci braku w/w zapisów, tworzy się system otwarty(możliwy do ulepszania poprzez inwencje i rynek), tylko w takim systemie mógłby się ulepszać pieniądz, dążąc do optymalnego.
Odnośnie złota, Ameryk, Hiszpanów. Ich dopadła choroba Holenderska i merkantylizm, nie było swobodnego przepływu kapitału. Obecnie podaż złota rośnie średniorocznie o 1-1,5%. Wygląda jak ładna reguła monetarna. Złoto ma też tę zaletę, że jest stabilizacyjne, mniej wrażliwe na manipulacje ze strony rządu. W modelu w którym rozpatrywana co ma największy wpływ na wielkość inflacji, jednoznacznie wychodziło, że jest to wzrost podaży pieniądza. W przypadku inflacji 5%, mam pewne odczucia, że może już nie w mennicy, ale gdzieś ktoś dopisał 0. Odnośnie powrotu do złota, on po częsci już następuje. Banki centralne m.in Meksyku zakupują duże ilości złota.
Wcz. Senatorze, przepraszam za pychę przy wprowadzeniu, jednak pytania czyta nie tylko Senator,, prosiłbym o ustosunkowanie się do pomysłu likwidacji zapisów o prawnym środku płatniczym.

Pozdrawiam
Student

Dobra rozprawka.
Teoria pieniądza to nie moja specjalność, ale myślę, że pieniądz to tylko forma umowy o sposobie regulowania zobowiązań. "Prawny środek płatniczy" jest wygodny dla państwa w przypadku zbierania podatków. W przypadku zobowiązań miedzy "zwykłymi" ludźmi w praktyce są pewnie stosowane różne sposoby. A w przypadku słabości lub braku państwa powstają "prywatne środki płatnicze". O ile pamiętam w okresie Komuny Paryskiej w Paryżu funkcjonowało kilkanaście czy kilkadziesiąt rodzajów "pieniądza".
A co do "materialnego" odniesienia wartości pieniądza: zawsze znajdą się jacyś alchemicy poszukujący sposobu zmiany ołowiu (czegoś tańszego i dostępnego) w złoto (pełno wartościowy pieniądz).


2011-06-24
Gość serwisu pisze: Witam Pana Senatora. Proszę o pomoc. Uczelnia nakłada na mnie obowiązek dostarczenia obiegówki i od tego uzależnia wydanie dyplomu. Ponieważ nie mam konta w żadnej z bibliotek, gdyż z żadnej z nich nigdy nie korzystałem, absurdalne wydaje się tracenie czasu na latanie po nieznanych terytoriach w celu zdobycia kuriozalnych pieczątek. Chciałbym zamienić zaświadczenie w postaci obiegówki na oświadczenie o braku jakichkolwiek zobowiązań i spełnieniu pozostałych wymogów, a następnie oddać pani dziekan do podpisu. Jaką ustawę radziłby pan podać jako podstawę prawną? Czy nie jest tak, że prawodawstwo krajowe stoi ponad uczelnianym? Czy takie kroki są w ogóle możliwe w Polsce a wymaganie obiegówki jest rzeczywiście bezprawne? Serdecznie dziękuję za odpowiedź.

Ustawa w sprawie obiegówki?!?!?! To tylko wewnętrzne uczelniane uregulowanie.
Co do oświadczeń w miejsce zaświadczeń: taką ustawę właśnie przyjął Parlament, ale dotyczy ona relacji obywateli z urzędami państwowymi.
A swoją drogą jak Pan skończył studia nie korzystając z żadnej biblioteki?!?!


2011-06-24
Gość serwisu pisze: Witam
Szanowny Panie Senatorze.
Czy w związku z wprowadzeniem przez Pana do ustawy o sporcie poprawki wykluczającej z szkolenia żeglarzy Instruktorów Żeglarstwa i oddającej to szkolenie w ręce trenerów i instruktorów sportu zdaje Szanowny Pan sobie sprawę z konsekwencji oraz czy bierze Pan MORALNĄ odpowiedzialność za skutki jakie ta poprawka spowoduje.
Z szacunkiem:
Stanisław Gonet (emeryt)

Tak, biorę te odpowiedzialność, bo wierzę, że Minister Sportu dobrze zdefiniuje wymagania wobec trenerów i instruktorów.


2011-06-24
Kamil Rybikowski pisze: Co Pan senator sądzi o starcie z list PO takich osób jak Józef Pinior, Izabella Sierakowska, odległych (łagodnie rzecz ujmując) ideowo od Pana?

Odlegli, to prawda, ale PO nie jest partią "skadrowaną". Wraz ze wzrostem liczebności rozszerza się spektrum dyskutowanych wewnątrz poglądów.


2011-06-15
Gość serwisu pisze: Czy jest pan zwolennikiem pieniądza fiducjarnego czy kruszcowego? Proszę wyjaśnić swoje stanowisko. Bardzo dziekuję.

To nie moja specjalnośc, ale myślę, że w czasach globalizacji obrotu gospodarczego, w czasach internetowych transakcji, dematerializacji akcji giełdowych, itd nie ma powrotu do pieniądza kruszcowego. Tym bardziej, że pieniądz kruszcowy nie zawsze dawał dobre odniesienie dla wartości: w momencie pojawienia sie złota i srebra z Ameryk pojawiły sie kłopoty, o ile dobrze pamiętam z historii gospodarczej.


2011-06-14
misiek pisze: Młodzi ludzie, którzy przyjeżdzają do Warszawy po edukację zwiększają nakłady na komunikację miejską oraz akademiki muszą być finansowane przez ludzi zameldowanych w stolicy, ale z drugiej strony czy nie jest to ogromna rzesza ludzi, która poprzez swoją konsumpcję (na terenie Warszawy) równoważy lub przewyższa poniesione koszta. Czy nie mam racji...

Nie, bo VAT idzie do budżetu centralnego, a dopłaty z budżetu miasta.


2011-06-14
Marian Stolecki pisze: Szanowny Panie Senatorze
Obserwuję z uwagą prace nad usankcjonowaniem projektu rządowego ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,który w mojej opinii jest najlepszym rozwiązaniem problemu gospodarki odpadami na przestrzeni ostatnich lat ,przesyłałem również moje uwagi Ministrowi Andrzejowi Kraszewskiemu /fragment mojej opinii jednego z moich pism ukaże się w czerwcowym "Przeglądzie Komunalnym "/.Moje pytanie jest związane z wniesioną przez Pana Senatora poprawki, dotyczącej pozostawienie gminom swobody w wyliczaniu opłat za gospodarowanie odpadami, w proporcji do liczby mieszkańców,albo powierzchni lokalu ,albo zużycia wody.Moim zdaniem wprowadzenie różnych alternatyw, w przypadku obciążeń lokatorów budynków mieszkalnych, doprowadzi do dużych błędów w sposobie wyliczania ilości produkowanych odpadów wypaczając dane statystyczne.Oczywiście rozwiązanie dotyczące wyliczania opłat, w stosunku do zużytej wody jest znane np. we Francji /moim zdaniem w naszym systemie wodociągowym,byłbym bardzo ostrożny do jego stosowania/ ,ale tam nie stosuje się systemu alternatywnego dotyczącego omawianego przeze mnie przypadku.
Wobec moich wątpliwości,bardzo proszę Pana Senatora, o podanie racjonalnych przyczyn, wniesienia przedmiotowej poprawki

Nie będzie pełnej dowolności, bo to gmina zdecyduje o wyborze metody. Przyjmuje, że np. tam gdzie nieruchomości mają własne ujęcia wody to nie można przyjąć zużycia wody jako metody do obliczenia "produkcji" odpadów. A w dużych miastach, gdzie "mieszkańcy" są kategorią niepoliczalną zużycie wody jest dobrym sposobem. Lepiej mieć wybór metody, niż sztywny zapis o liczbie deklarowanych mieszkańców.


2011-06-12
Stary, niewykształcony z małej wsi pisze: Witam,

Jak by się Senator odniósł do idei finansowania samorządów w możliwie największym stopniu oddolnie zamiast przekazów z budżetu centralnego?

Pozdrawiam
j/w

Brzmi rozsądnie, ale trzeba wyważyć proporcje. Są zadania, które samorządy realizują z własnej inicjatywy, ale są też zadania państwowe realizowane na terenie samorządu. Przykładem potencjalnej kolizji były (są?) akademiki w Warszawie. Potrzeba istnienia domów studenckich dla studentów z innych miast wynika z miejsca i roli warszawskich uczelni, oraz dążeń edukacyjnych młodzieży z całej Polski, ale dlaczego warszawiacy mieliby je współfinansować w podatkach? Podobnie z warszawską komunikacją. Jeździ nią około o około pół miliona osób więcej niż liczba zameldowanych w Warszawie. A finansowana jest z podatków płaconych przez tych zameldowanych.


2011-06-11
liberał pisze: Jak pan senator czuje się we Froncie Jedności Narodu?

Złe porównanie. Wtedy FJN był jedyną opcją w wyborach, teraz kart do głosowania będziemy mieć wiele (w wyborach do Sejmu - oczywiście).


2011-06-09
Gość serwisu pisze: Nie obawia Pan się wyborów do Senatu w okręgach jednomandatowych?

Trudniej może być zebrać podpisy pod zgłoszeniem kandydatury, ale kto powiedział, że ma być łatwo...


2011-06-07
Gość serwisu pisze: Czyta Pan najpopularniejszy obecnie tygodnik w Polsce czyli "Uważam Rze" ?

Nie regularnie, ale tak. Regularnie czytam "Najwyższy Czas".


2011-06-06
Gość serwisu pisze: Szanowny Panie Profesorze, temat zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym pojawił się tu już wiele razy, chciałbym zadać jednak jeszcze jedno pytanie z tego zakresu, może bardziej sprecyzowane w mojej sprawie. Pisał Pan, że "Nowe prawo nie obowiązuje "starych" studentów, a więc ci, którzy obecnie studiują kończą studia w "starym" systemie.". W zmianach zapisane jest również, że studia drugiego stopnia są darmowe jeśli ukończyło się studia pierwszego stopnia. Czy w związku z tym kończąc obecnie studia licencjackie, mogę zacząć nowy drugi kierunek jeszcze za darmo, ponieważ nie będę już wtedy studentem tych studiów (a w ustawie zapisane jest o odpłatności 2. kierunku, gdy jest pierwszy), a od semestru letniego 2012 r. zacząć również darmowe studia magisterskie będące kontynuacją ukończonych właśnie studiów licencjackich (w myśl zmian, iż darmowe jest dokończenie studiów 2. stopnia), co oznaczałoby de facto załapanie się jeszcze na tzw. drugi darmowy kierunek?

Mam jeszcze pytanie w sprawie SGH i jej sytuacji finansowej. Czy rektor SGH ponosi odpowiedzialność w jakikolwiek sposób za finanse szkoły, czy można wyciągnąć wobec niego jakieś konsekwencje za wzrost zadłużenia? Czy może niestety władze mogą zadłużać uczelnię, tak jak Rząd RP może zadłużać kraj, bez jakichkolwiek konsekwencji do pewnego ustawowego poziomu?

W pierwszej sprawie: studia na II stopniu niezależnie od kierunku to nie jest "drugi kierunek".
W drugiej sprawie odpowiadam w serwisie uczelnianym (http://akson.sgh.waw.pl/dziekanKAE/odpowiedzi.phtml)


2011-06-05
Gość serwisu pisze: Palił Pan marihuanę?

Nie, wogóle nie paliłem i nie palę.


2011-06-02
Gość serwisu pisze: Jak donosi www.tokfm.pl w temacie poprawki ws. homoseksualistów jako rodzin zastępczych:

"I, jak mi tłumaczył przewodniczący klubu senackiego pan Marek Rocki, to był przypadek - twierdzi posłanka - Senatorowie nie wiedzieli i po prostu przeszło to przez nieuwagę - dodała."

Na miłość boską - niech pan ściągnie z tej strony odpowiedź na pytanie, w której pisze Pan, ze głosował świadomie.

Autoryzowane są moje wypowiedzi na TEJ stronie, a nie udzielane przez kogoś innego. Podtrzymuję to co napisałem.


2011-06-02
Mariusz, student pisze: Poszukuję odpowiedzi na pytanie: Czy kreacja pieniądza bezgotówkowego zachodzi tylko i wyłącznie poprzez mechanizm udzielania kredytu przez banki komercyjne, a jeżeli nie to poprzez jakie inne mechanizmy? Jako senator ma Pan pewnie jakieś możliwości zadawania pytań do ministerst może zna pan kogoś z NBP.
Byłbym bardzo wdzęczny za odpowiedź.

W Ministerstwie? A nie w podręczniku bankowości? Lub po prostu makroekonomii?


2011-05-31
Student pisze: Witam,

Skończył Pan cybernetykę ekonomiczną i informatykę. W takim razie mam takie pytanie: ile w Pana czasów było przedmiotów cybernetycznych na studiach? Czy w edukacji państwowej zapadł jakiś niepisany wyrok na nauczanie cybernetyki?

Wiem, ze to pytanie do prawnika. Jeśli wymagałoby szukania gdziekolwiek: proszę nie odpowiadać! Tempus fugit! W nowym układzie edukacyjnym 1 kierunek jest bezpłatny, czy wszystkie studia podjęte do roku 2011 uznajemy za niebyłe? Czy one jednak są odliczane od limitu ECTS przypadających na studenta?

Pozdrawiam
Student

Nowe prawo nie obowiązuje "starych" studentów, a więc ci, którzy obecnie studiują kończą studia w "starym" systemie. Nowy system spowoduje, że "dwa kierunki" znikną, bo nowe oferty edukacyjne będą (w dobrych uczelniach!) wielokierunkowe.
Co do moich studiów: cybernetyka oznaczała sterowanie systemami.


2011-05-31
Student pisze: Witam,

WCz Senatorze niedawno stwierdził Pan w odpowiedzi, odnośnie zbierania danych wrażliwych, że o studentach również zbierane są tego typu informację.
Jeżeli sa obecnie, to czy mógłbym uzyskac informacje kto się tym zajmuje i jak zbiera dane?
A jeżeli będą w przyszłości to kto i jak będzie je zbierał.

W dalszym ciągu współczuję Panu uczestnictwa w polityce, duży koszt czasu, niski zysk, przykre towarzystwo...

Pozdrawiam
Student(danych nie ujawniam! :) )

Teraz? Dane zbierają uczelnie. Od 1 października będzie istniała baza na poziomie Ministerstwa. Dane "wrażliwe" w tym przypadku to korzystanie z pomocy finansowej Państwa, czyli pieniędzy podatników.
Za współczucie dziękuję, ale wiedziałem w co i dlaczego się angażuję. Moim zdaniem lepiej mieć jakiś wpływ na tworzenie prawa niż tylko narzekać, że jest złe. Po kadencjach rektorskich, w których narzekałem... Oczywiście, wiem, że demokracja oznacza, że nie zawsze moja opinia zyska głosy większości.


2011-05-28
Abiekt pisze: Dlaczego zagłosował Pan za wykluczenia możliwości, aby asystentem rodziny była osoba o orientacji homoseksualnej? W jaki sposób chciał Pan egzekwować niniejszą propozycję?

W jaki sposób i kto ma badać orientację seksualną osób chcących stworzyć rodzinny dom dziecka? (przypomnę, że głosował Pan za rozwiązaniem mającym zabronić osobom homoseksualnym tworzenia rodzinnych domów dziecka)?

Fakt, nie wiem w jaki sposób to badać. Ale dla mnie rodzina, to związek kobiety i mężczyzny, czyli małżeństwo tak, jak określają to Ustawy, np. Kodeks rodzinny i opiekuńczy: "Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński". A więc "kobieta i mężczyzna", a nie osoby tej samej płci, albo jedna osoba, ale o orientacji nie sprzyjającej rozwojowi demograficznemu.


2011-05-26
Gość serwisu pisze: http://nczas.home.pl/wazne/podsumowanie-zamordyzmu-donalda-tuska/

Ponownie proszę Pana o opinię w sprawie narastających tendencji zamordystycznych w naszym kraju. Załączam swoiste studium przypadku przygotowane przez "Najwyższy Czas", pismo konserwatywno-liberalne. Naprawdę, źle się dzieje i, moim zdaniem, rządu nie ratuje tutaj nawet fakt, że opozycja postępowała podobnie. Co się dzieje, Panie Profesorze? Dlaczego znowu kroi się w Polsce komuna?

Czytam "Najwyższy Czas" i cenie, ale czasami Jego Autorzy przesadzaja. Na taka przesade wskazuje moja polemika z jednym z tekstów, a nawet odpowiedź na tę polemikę zamieszczona w numerze 20.
"Narastające tendencje zamordystyczne" brzmi nieźle, ale moim zdaniem jest dalekie od realiów.


1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | 601-650 | 651-700 | 701-750 | 751-800 | 801-850 | 851-900 | 901-950 | 951-1000 | 1001-1050 | 1051-1100 | 1101-1150 | 1151-1200 | 1201-1250 | 1251-1300 | 1301-1350 | 1351-1400 | 1401-1450 | 1451-1500 | 1501-1550 | 1551-1600 | 1601-1650 | 1651-1700 | 1701-1743

Tutaj można zadać pytanie...


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95