Z archiwum Senatora RP

Z archiwum Rektora SGH

Z archiwum Dziekana KAEWyszukiwanie:      

1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | 601-650 | 651-700 | 701-750 | 751-800 | 801-850 | 851-900 | 901-950 | 951-1000 | 1001-1050 | 1051-1100 | 1101-1150 | 1151-1200 | 1201-1250 | 1251-1300 | 1301-1350 | 1351-1400 | 1401-1450 | 1451-1500 | 1501-1550 | 1551-1600 | 1601-1650 | 1651-1700 | 1701-1720

2005-08-11
Magister Ciekawski pisze: 1. Jak się ma Pana kandydowanie do Senatu z list partii, która w swojej kampanii opowiada się za likwidacją tejże instytucji? Z jednej strony będzie Pan reprezentował i stał na straży dobrego imienia Izby Wyższej a z drugiej według założeń PO będzie Pan jej likwidatorem. 2. Nie lepiej od razu startować do Sejmu? 3. Czy w przypadku sukcesu nie będzie się Pan czuł urażony określeniem "klasa próżniacza" tak forsowanym przez lidera partii, z której Pan startuje? Bynajmniej nie wygląda Pan na człowieka próżnego.

1. Nie widzę tu sprzeczności. Senat jest i pozwala działać, a plany likwidacji drugiej izby są na razie planami. 2. Póki istnieje druga izba to w niej widzę swoje miejsce. 3. Dziękuję za opinię, że nie jestem "próżny", ale też nie jestem próżniakiem.


2005-08-11
Gość serwisu pisze: Jestem na stałe zameldowany w Warszawie od dzisiaj :) i bardzo chciałbym podpisać na Pana liście do Senatu. Nie mam jednak dowodu osobistego (czeka się ok. 3 tygodnie). Może mnie Pan jakoś pocieszyć? Może jednak jest jeszcze szansa...

Skoro "Gość serwisu" sam nie może, to w ramach "pocieszenia" niech zbierze podpisy innych znajomych osób mających już zameldowanie w Warszawie i dowód :)


2005-08-10
Ciekawski pisze: Czy na Pana decyzję o kandydowaniu do Senatu w jakiś sposób wpłynął fakt, że nie tak dawno temu na ten odważny krok zdecydował się sam Józef Oleksy?

Moja decyzja była o kilka miesięcy wcześniejsza. Może to J. Oleksy wziął przykład...


2005-08-10
Gość serwisu pisze: Szanowny Panie Rektorze, chciałbym się dowiedzieć jak się Panu podoba wizja koalicji z arcyciekawym posłem Macierewiczem.

Nie widzę nic kłopotliwego w takiej koalicji.


2005-08-10
Gość serwisu pisze: Mam dwa pytania: 1. wydawało mi się patrząc na pewne Pana działania podczas pełnienia funkcji rektora SGH, że popiera Pan program UPR i Janusza Korwin-Mikkego ? Czy moje wrażenie było mylne? Czemu zdecydował się Pan na start właśnie z listy PO? Czy tylko dlatego, że start z listy UPR nie gwarantuje wejścia do parlamentu? 2. miałem wrażenie, że nie jest Pan specjalnym zwolennikiem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Ustawa ta jednak cieszy się szerokim poparciem wśród Platformersów. Czy nie ma tu pewnej rozbieżności między opinią Pana a oficjalnym programem PO, zwłaszcza, że kwestia szkolnictwa wyższego jest jedną z kwestii, którą chciałby się Pan zająć w senacie?

1. Poglądy UPR dotyczące gospodarki są nie sprzeczne z programem PO, a wejście do Parlamentu daje możliwości działania. 2. Nie wszyscy mają takie doświadczenia w reformowaniu uczelni jak ja i dlatego nie wszyscy widzą zagrożenia, jakie niesie ta ustawa. Swoich poglądów nie ukrywałem - czego dowodem jest to pytanie - a PO je zaakceptowała popierając moją kandydaturę.


2005-08-10
Gość serwisu pisze: Do kiedy można zbierać podpisy poparcia? Potrzebuje ich Pan jeszcze, czy już uzbierał Pan odpowiednią ilość i możemy sobie odpuścić?

Podpisów jeszcze brakuje, oczekuję na nie do piątku.


2005-08-10
Gość serwisu pisze: Dlaczego przekopiował Pan do niniejszego forum część postów z forum Rektora SGH?

Bo dotyczą wyborów, a nie uczelni. Z tego powodu nie uważam za stosowne wykorzystywania serwisu uczelnianego.


2005-08-10
Gość serwisu pisze: Czy będzie Pan popierał wprowadzenie odpłatności za studia dzienne na państwowych uczelniach?

Jeśli to będzie element zmian w generalnych zasadach finansowania szkolnictwa wyższego - tak. Popieram ideę współpłatności za studia.


2005-08-02
Gość serwisu pisze: Jak to "Uczelnia ma dobry stan finansów"? To w takim razie dlaczego myślą przewodnia wyborow nowych władz było bardzo wysokie zadłużenie SGHu (30 mln zł. jeśli dobrze pamiętam) i "fatalna sytuacja finansow" jak to wszyscy powtarzali w kampanii?

Jeśli bank dał uczelni kredyt w tej kwocie (a dał) to znaczy, że uczelnia jest obecnie w dobrej kondycji finansowej i w ocenie banku będzie też w przyszłości. Bo kredyt to nie darowizna!


2005-08-02
Gość serwisu pisze: Jak kandydowanie z Platformy - partii, która na każdym kroku głosi jak ważne w zyciu sa zasady i moralność, ma się do prostego faktu, ze przez 6 lat tolerował Pan ściąganie?

Na moich egzaminach nie tolerowałem, ale nie miałem w uczelni władzy absolutnej...


2005-08-02
Gość serwisu pisze: To tak do wiadomości Pana rektora. Platforma Obywatelska jednogłośnie poparła nowa Ustawę o Szkolnictwie Wyzyszym - te, którą Pan tak bardzo krytykuje... Skoro program partii w Pana dziedzinie jest przeciwny do Pana poglądów to jak może Pan startować z jej list?!

Z tego, co wiem, nie jednogłośnie. Co więcej PO nie ma "programu" w tej sprawie. A w innych sprawach poglądy mam zbieżne.


2005-08-02
Gość serwisu pisze: Czy cała wrzawa medialna wokół problemu nierównego traktowania "historyków" miała na celu zapewnienie Panu bezpłatnej kampanii wyborczej? Patrząc na mierne efekty i niepotrzebne rozbudzenie nadziei "historyków" mam prawo podejrzewać, że tak.

Działania, które podejmowałem były przed decyzją o wyborach i miały na celu "wyprostowanie" problemu. Brak reakcji ze strony MENiS działa na moją niekorzyść, więc trudno mówić o kampanii wyborczej...


2005-08-01
Gość serwisu pisze: Czy uważa Pan, że w obliczu tego, w jakim stanie znajduje się obecnie uczelnia, kandydowanie do Senatu jest godnym posunięciem?

Przyznam, że nie rozumiem. Uczelnia ma dobry stan finansów, cieszy się dobra opinią, w rankingach zajmuje czołową pozycję, budujemy nowy budynek, itd... Myślę, że moja wiedza o systemie edukacji i gospodarce będzie pożyteczna w Senacie.


2005-08-01
Gość serwisu pisze: Szanowny Pan Rektor zbiera podpisy. Proszę zdradzić gdzie i kiedy można złożyć swój autograf.

Przypomnę, że w tej sprawie podpisy mogą składać jedynie stali mieszkańcy Warszawy. Ale w dniu głosowania, ci którzy nie są zameldowani w Warszawie mogą wykorzystać stosowny dokument "przenoszący" miejsce głosowania do Warszawy.


2005-08-01
Gość serwisu pisze: Czy Pan Rektor zamieści w swoim serwisie gdzie będą zbierane podpisy pod Pańską kandydatura do senatu oraz w jakich godzinach? Chętnie się podpiszę!!!

Na razie, w godzinach pracy Punktu Informacyjnego w gmachu Głównym.


2005-08-01
Paweł pisze: Ja też podpisze się pod Pańską kandydaturą! A może można swój podpis wysłać listownie? To dla studentów z dalekich regionów, którzy musieliby przemierzyć setki kilometrów, aby poprzeć Pana Rektora...

Tym, którzy zechcieliby zbierać podpisy pod moją kandydaturą wysyłam elektronicznie stosowne formularze. Potem, mogę je "odebrać" np. zeskanowane.


2005-08-01
Gość serwisu pisze: Z jakiej listy zamierza Pan kandydować do Senatu?

Platforma Obywatelska.


2005-07-31
Gość serwisu pisze: Bardzo mnie uradowała Pańska decyzja startu do Senatu :-). Myślę, że z podpisami nie będzie problemu - wszak mamy 12000 studentów. Ja sam podpisałbym się oboma rękoma, a takich jak ja jest na pewno dużo więcej. Jak będzie trzeba to przyjadę w czasie wakacji! Trzymam kciuki za Pański wynik!

Wszystko byłoby proste, gdyby nie okres wakacji letnich. Podpisy trzeba zebrać do połowy sierpnia.


2005-07-31
Gość serwisu pisze: Z przyjemnością przeczytałem, że zamierza Pan kandydować do Senatu. Gdzie można poprzeć Pana kandydaturę (mówię o tych 3000 podpisów)?

Sprawy organizacyjne ustalę jutro, ale myślę, że będzie to kolumnada na zewnątrz budynku G SGH.


2005-07-31
Gość serwisu pisze: To dosyć prywatne pytanie (ale i tak się wyda:), mianowicie z rekomendacji której partii zamierza pan startować do Izby Wyższej naszego parlamentu?

To nie jest prywatne, lecz jak najbardziej publiczne: Platforma Obywatelska.


1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | 601-650 | 651-700 | 701-750 | 751-800 | 801-850 | 851-900 | 901-950 | 951-1000 | 1001-1050 | 1051-1100 | 1101-1150 | 1151-1200 | 1201-1250 | 1251-1300 | 1301-1350 | 1351-1400 | 1401-1450 | 1451-1500 | 1501-1550 | 1551-1600 | 1601-1650 | 1651-1700 | 1701-1720

Tutaj można zadać pytanie...


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95