AktualnościOpublikowano: 21.10.2017

Posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej


17 października po południu senator przewodniczył 126. posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej na którym Komisja spotkała się z ambasador nadzwyczajną i pełnomocną Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Peru Antoniną Magdaleną Śniadecką-Kotarską.

Następnie senator przewodniczył posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej na którym rozpatrzono wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustalającego uprawnienia do połowów na 2018 rok w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim. Komisja poparła stanowisko Rządu.

Na kolejnym w tym dniu, już 128 posiedzeniu Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej przyjęła informacje dotyczące Rocznego Raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z wykonania budżetu UE za 2016 r. Informacje przedstawił Janusz Wojciechowski, członek Trybunału.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95