AktualnościOpublikowano: 12.10.2017

Posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej


10 października po południu Senator poprowadził trzy posiedzenia senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Pierwsze z nich dotyczyło ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. oraz ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisanego w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r.

Pierwsza z ratyfikacji w opinii Biura Legislacyjnego Senatu budzi wątpliwości proceduralne, które - przy pozytywnej opinii Komisji co do potrzeby ratyfikacji - będą przekazane Rządowi.

Drugie posiedzenie było poświecone spotkaniom: z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Islamskiej Republice Iranu Jarosławem Domańskim oraz z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Chińskiej Republice Ludowej Wojciechem Zajączkowskim.

Tematem trzeciego posiedzenia była Informacja prezesa Polskiej Agencja Inwestycji i Handlu Tomasza Pisuli na temat reformy działających przy ambasadach i konsulatach RP Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95