AktualnościOpublikowano: 17.05.2017

Posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej


15 maja senator Rocki przewodniczył dwóm posiedzeniom Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Na pierwszym z posiedzeń Komisja rozpatrzyła i przyjęła:

  • wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich,
  • wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie odpraw granicznych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 515/2014 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1987/2006,
  • wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 515/2014 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1986/2006, decyzję Rady 2007/533/WSiSW i decyzję Komisji 2010/261/UE.

Przedmiotem kolejnego posiedzenia były spotkania z kandydatami na ambasadorów:

  • spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Mołdawii, panem Bartłomiejem Zdaniukiem,
  • spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego – stałego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego w Brukseli, panem Markiem Ziółkowskim.

Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95