AktualnościOpublikowano: 24.04.2017

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej


20 kwietnia rano Senator poprowadził 97. posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, na którym:

  • rozpatrzono ustawę o ratyfikacji umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r.,
  • omówiono wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona), przekładając podjęcie decyzji do czasu otrzymania stanowiska rządu,
  • sformułowano projekty uzasadnionych opinii na temat wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej oraz wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej. W obu przypadkach Komisja wskazała na złamanie zasady pomocniczości.

Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95