AktualnościOpublikowano: 29.03.2017

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej


29 marca rano senator Rocki przewodniczył posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, na którym rozpatrzono:

  • w trybie art. 12 ust. 1 ustawy „kooperacyjnej” informacje o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar przedstawić w Radzie, w trybie art. 3 ust. 2 Protokołu (nr 36) w sprawie postanowień przejściowych dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wspomniane stanowisko to propozycja głosowania w trybie „nicejskim”.
  • wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2003/87/WE w celu kontynuowania obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowania do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r. Komisja poparła projekt rozporządzenia.
  • wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej). Komisja postanowiła zawiesić wyrażenie opinii do czasu uzyskania stanowiska rządu.

Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95