AktualnościOpublikowano: 14.03.2017

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej


14 marca wieczorem senator Rocki przewodniczył 93. posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, na którym Komisja rozpatrzyła:

  • Wniosek w trybie art. 3 ust. 2 Protokołu (nr 36) w sprawie postanowień przejściowych dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Sprawa dotyczy przyjęcia głosowania w trybie „nicejskiego systemu glosowania” w odniesieniu do dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników.
  • Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (wersja przekształcona). W tym przypadku Komisja poparła stanowisko rządu wskazując dodatkowo na konieczność przeprowadzenia długoterminowych analiz skutków proponowanych zmian.
  • Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram prawnych i operacyjnych europejskiej e-karty usług wprowadzonej rozporządzeniem ESC.
  • Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia europejskiej e-karty usług oraz powiązanych mechanizmów administracyjnych. Komisja poparła wnioski w tym zakresie.
  • Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy.

Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95