AktualnościOpublikowano: 21.01.2017

Posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej


18 stycznia senator Rocki przewodniczył dwóm posiedzeniom senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Porządek obrad 84. posiedzenia obejmował:

  • informacje ambasadora Republiki Słowackiej Dušana Krištofíka, podsumowujące prezydencję słowacką w Radzie Unii Europejskiej,
  • informacje Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji słowackiej w Radzie Unii Europejskiej,
  • informacje ambasador Republiki Malty Natashy Meli Daudey na temat priorytetów prezydencji maltańskiej w Radzie Unii Europejskiej,
  • informacje Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji maltańskiej w Radzie Unii Europejskiej.

Na 85. posiedzeniu Komisja przyjęła informację o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2016 r. (przewodnictwo Słowacji w Radzie Unii Europejskiej), a następnie rozpatrzyła:

  • wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej,
  • wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych,
  • wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych.

Senator Rocki był sprawozdawcą wniosków dotyczących podstawy opodatkowania.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95