AktualnościGrudzień 2016 r.

Opublikowane: 21.12.2016
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
19 grudnia wieczorem senator Rocki poprowadził 80. posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, na którym rozpatrzono pakiet dyrektyw podatkowych. » więcej

Opublikowane: 21.12.2016
Wspólne posiedzenie komisji senackich
19 grudnia po południu senator Rocki przewodniczył wspólnemu posiedzeniu senackich Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Budżetu i Finansów Publicznych, na którym – po długiej dyskusji – przyjęto bez poprawek projekt ustawy o zasadach unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu stosowanych przez RP i terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Taiwanu. Dyskusja dotyczyła problemów legislacyjnych wynikających z tego, że umowa nie ma charakteru umowy między państwami.

Opublikowane: 13.12.2016
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
13 grudnia senator poprowadził posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, na którym rozpatrzono wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1036 w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej oraz rozporządzenie (UE) 2016/1037 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej. Przedmiotem dyskusji były problemy związane z uznaniem Chin za gospodarkę rynkową oraz złożoność polityk antydumpingowych.

Opublikowane: 13.12.2016
Wspólne posiedzenie komisji senackich
13 grudnia rano senator współprzewodniczył wspólnemu posiedzeniu senackich Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Obrony Narodowej, na którym rozpatrzono projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającej Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanej w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r. Komisje jednogłośnie poparły ratyfikację.

Opublikowane: 02.12.2016
10-lecie Kwartalnika KNoP SGH
1 grudnia wieczorem senator Rocki wziął udział w spotkaniu z okazji 10-lecia Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie, zorganizowanym przez dra hab. Romana Sobieckiego, Dziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności Kwartalnika, powspominania pierwszego redaktora naczelnego, zmarłego niedawno prof. Andrzeja Hermana, a także ogłoszenia konkursu na prognozowany, wiodący temat Kwartalnika w jego piętnastolecie, przypadające w 2021 roku.

Opublikowane: 01.12.2016
Spotkanie z przedstawicielami Estonii
1 grudnia w południe senator Rocki spotkał się z Przewodniczącym Komisji do spraw Europejskich Parlamentu Estonii (Riigikogu), któremu towarzyszył JE Ambasador Estonii Harri Tiido. Rozmowy dotyczyły aktualnych problemów UE, a także przygotowań Estonii do objęcia prezydencji w drugiej połowie 2017 r.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95