AktualnościWrzesień 2016 r.

Opublikowane: 30.09.2016
Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim
29 września po południu senator Rocki uczestniczył w inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim. Wykład inauguracyjny pt. „Prawo do języka” wygłosił dr Paweł Rutkowski. Tematem wykładu był język polski migowy.

Opublikowane: 30.09.2016
Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Warszawskiej
29 września rano senator Rocki wziął udział w inauguracji roku akademickiego na Politechnice Warszawskiej. Wykład inauguracyjny pt. „Rola inżynierii w medycynie” wygłosił prof. Marek Krawczyk, były rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Opublikowane: 30.09.2016
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i UE
28 września w południe senator Rocki przewodniczył posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. » więcej

Opublikowane: 30.09.2016
Konferencja „Lider z powołania”
28 września rano, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie senator Rocki otworzył konferencję „Lider z powołania”. Liczne grono uczestników, panelistów i ekspertów omawiało cechy charakteryzujące liderów gospodarki.

Opublikowane: 26.09.2016
Inauguracja roku akademickiego w warszawskiej AWF
26 września senator Rocki był gościem uroczystości inauguracji roku akademickiego w warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego.

Opublikowane: 26.09.2016
Zjazd Absolwentów SGH
24 września senator Rocki otworzył XI zjazd absolwentów SGPiS/SGH inaugurujący 111. rok działalności tej uczelni.

Opublikowane: 24.09.2016
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i UE
20 września po południu senator Rocki przewodniczył posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, na którym Komisja spotkała się z ambasador nadzwyczajną i pełnomocną Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Hiszpanii oraz w kraju dodatkowej akredytacji w Księstwie Angory, panią Marzenną Adamczyk.

Opublikowane: 19.09.2016
Konferencja nt. rozwoju regionalnego
19 września w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie senator otworzył ogólnopolską konferencję naukową pt. „Wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego”, dedykowaną pamięci prof. Zbigniewa Strzeleckiego, wieloletniego kierownika Katedry Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego SGH.

Opublikowane: 19.09.2016
Spotkanie z Przewodniczącym Senatu Królestwa Malezji
18 września w południe na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie, senator Rocki, w imieniu Senatu RP, przywitał delegację Senatu Królestwa Malezji. Rozmowy z Przewodniczącym Senatu Malezji, panem Dato' Sri Sa Vigneswaranem, oraz JE Ambasadorem Królestwa Malezji, panem Ahmadem Fadil Bin Shamsuddinem, dotyczyły współpracy gospodarczej, edukacyjnej, turystycznej, a także aktualnych problemów związanych z Brexitem. Rozmówcy wyrazili zainteresowanie współpracą w zakresie podniesienia jakości kształcenia w malezyjskim szkolnictwie wyższym. Wizyta w Polsce jest pierwszą wizytą zagraniczną nowego Przewodniczącego Senatu Królestwa Malezji.

Opublikowane: 18.09.2016
77. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
17 września po południu senator Rocki, wraz z delegacją Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, wziął udział w uroczystości obchodów 77. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę, składając wieniec pod pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, na skwerze Matki Sybiraczki.

Opublikowane: 18.09.2016
Posiedzenie struktur lokalnych PO
17 września w południe senator Rocki wziął udział w posiedzeniu rady regionu mazowieckiego Platformy Obywatelskiej PO.

Opublikowane: 18.09.2016
Seminarium ekonometryczne w SGH
16 września rano w Szkole Głównej Handlowej senator Rocki otworzył seminarium Econometric Research in Finance Wiorkshop 2016, które zgromadziło kilkudziesięciu ekonometryków z wielu krajów świata.

Opublikowane: 14.09.2016
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i UE
9 września Senator Rocki przewodniczył posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, podczas którego komisja spotkała się z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, panem Andrzejem Świeżaczyńskim, absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95