AktualnościSierpień 2016 r.

Opublikowane: 07.08.2016
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i UE
3 sierpnia rano senator Rocki przewodniczył posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, w trakcie którego Komisja przyjęła do wiadomości Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Platformy internetowe i jednolity rynek cyfrowy. Szanse i wyzwania dla Europy”. Komisja rozpatrzyła też wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie w odniesieniu do przepisów w zakresie hurtowych rynków usług roamingu, wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów oraz wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych ze względu na zmianę sytuacji na rynku. Komisja sformułowała opinię zawierającą uwagi dotyczące tego ostatniego wniosku.

Opublikowane: 07.08.2016
Spotkanie z kandydatką na ambasadora RP w Kolumbii
2 sierpnia wieczorem senator Rocki przewodniczył posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, podczas którego Komisja spotkała się z kandydatką na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Republice Kolumbii oraz w krajach dodatkowej akredytacji w Antigui i Barbudzie, w Republice Panamy, w Republice Haiti – panią Agnieszką Frydrychowicz-Tekieli, a także z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, panem Arkadym Rzegockim. Było to już 51. posiedzenie Komisji w tej kadencji parlamentu.

Opublikowane: 02.08.2016
72. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
1 sierpnia senator Rocki, wraz z delegacją Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, uczestniczył w ceremonii składania wieńców pod Grobem Nieznanego Żołnierza w ramach uroczystości obchodów 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95