AktualnościLipiec 2016 r.

Opublikowane: 31.07.2016
Spotkanie z ambasadorem Japonii
29 lipca senator Rocki spotkał się z JE Ambasadorem Japonii w Warszawie, Shigeo Matsutomi. Rozmowy dotyczyły relacji na linii Polska - Unia Europejska, a w szczególności procesu legislacyjnego w zakresie wdrażania dyrektyw.

Opublikowane: 31.07.2016
Spotkanie z ambasadorem RP w Japonii
29 lipca rano senator Rocki przyjął JE Ambasadora RP w Tokio, pana Cyryla Kozaczewskiego. Rozmowy dotyczyły historii relacji polsko-japońskich.

Opublikowane: 20.07.2016
Spotkania z kandydatami na ambasadorów
20 lipca senator Rocki poprowadził posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, podczas którego Komisja spotkała się z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Serbii – panem Tomaszem Niegodziszem, a także z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego – Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Paryżu – panem Aleksandrem Surdejem.

Opublikowane: 20.07.2016
Omówienie komunikatów Komisji Europejskiej
19 lipca wieczorem senator Rocki przewodniczył posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, na którym omawiano komunikaty Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Priorytety w normalizacji ICT na jednolitym rynku cyfrowym”, „Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze – budowanie w Europie konkurencyjnej gospodarki opartej na danych i wiedzy”, „Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016-2020. Przyspieszenie transformacji cyfrowej w administracji”, „Cyfryzacja europejskiego przemysłu. Pełne wykorzystanie możliwości jednolitego rynku cyfrowego”. Komisja przyjęła po głosowaniu opinie w sprawie „Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE” oraz „Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek”.

Opublikowane: 20.07.2016
Wspólne posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
19 lipca po południu senator Rocki przewodniczył posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, na którym Komisja wysłuchała i przedyskutowała informację chargé d’affaires ad interim Królestwa Niderlandów, pana Adriaana Palma, podsumowującą prezydencję holenderską w Radzie Unii Europejskiej, informację ambasadora Republiki Słowackiej, Dušana Krištofíka, na temat priorytetów prezydencji słowackiej w Radzie Unii Europejskiej oraz informację Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji holenderskiej i prezydencji słowackiej w Radzie Unii Europejskiej.

Opublikowane: 20.07.2016
Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej i Komisji Spraw Zagranicznych i UE
19 lipca w południe senator Rocki współprzewodniczył wspólnemu posiedzeniu senackich Komisji Obrony Narodowej i Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, na którym rozpatrzono ustawę o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r., a także przyjęto informację Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego na temat rezultatów zakończonego szczytu NATO w Warszawie.

Opublikowane: 06.07.2016
Spotkanie z ambasadorem Maroka
6 lipca po południu senator Rocki przyjął kurtuazyjną wizytę JE Ambasadora Królestwa Maroka, Youns Tijani. Tematem rozmów była sytuacja w Afryce Północnej oraz współpraca polsko-marokańska.

Opublikowane: 06.07.2016
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i UE
6 lipca rano senator Rocki przewodniczył 46. posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, na którym – po dyskusji – senatorowie przyjęli pozytywne opinie dotyczące następujących dokumentów (...) » więcej

Opublikowane: 05.07.2016
Spotkania z kandydatami na ambasadorów
5 lipca po południu senator Rocki przewodniczył posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, które poświęcone było spotkaniom z kandydatami na stanowiska ambasadorów nadzwyczajnych i pełnomocnych Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie – panem Janem Piekło, a także w Królestwie Belgii – panem Arturem Orzechowskim.

Opublikowane: 05.07.2016
Na komisji senackiej o funkcjonowaniu euroregionów
5 lipca w południe senator Rocki poprowadził wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, którego przedmiotem była informacja przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rozwoju oraz przedstawicieli euroregionów na temat współpracy transgranicznej i funkcjonowania euroregionów w Polsce. Okazją do tego posiedzenia było 25-lecie powołania pierwszego euroregionu Nysa.

Opublikowane: 05.07.2016
Współpraca komisji senackich Polski i Meksyku
5 lipca przed południem senator Rocki, w imieniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, w obecności Marszałka Senatu i JE Ambasadora Meksyku, Alejandro Negrin Munoz, podpisał porozumienie o współpracy z Komisją Spraw Zagranicznych Senatu Republiki Meksyku. » więcej

Opublikowane: 05.07.2016
Spotkanie z delegacją Senatu Republiki Meksyku
4 lipca senator Rocki przyjął delegację Senatu Republiki Meksyku, której przewodniczyła senator Gabriela Cuevas Barron. Rozmowy dotyczyły współpracy Polski i Meksyku, a w szczególności możliwości wykorzystania polskich doświadczeń w reformach edukacyjnych. Przedstawiciele Meksyku uznali polską edukację za godną naśladownictwa i prosili o możliwość skorzystania z polskich doświadczeń.

Opublikowane: 03.07.2016
Uwagi do projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
Ku finałowi zbliża się proces legislacyjny, którego hasłem przewodnim było odbiurokratyzowanie prawa o szkolnictwie wyższym. W uzasadnieniu rządowego projektu zapisano, że zasadniczym celem projektu (...) » więcej


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95