AktualnościCzerwiec 2016 r.

Opublikowane: 18.06.2016
Spotkanie parlamentarnych komisji ds. europejskich Polski i Francji
17 czerwca senator Rocki poprowadził spotkanie przedstawicieli Komisji do Spraw Europejskich Senatu Republiki Francji z senacką Komisją Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Stronie francuskiej przewodniczył senator Jean Bizet. Tematem rozmów były wyzwania związane z napływem imigrantów, Partnerstwo Wschodnie, europejska unia energetyczna oraz strategia jednolitego rynku cyfrowego. Kolejne spotkanie zaplanowano na koniec roku.

Opublikowane: 18.06.2016
Konferencja „Polska i Białoruś we współczesnej Europie”
16 czerwca senator Rocki uczestniczył w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Polska i Białoruś we współczesnej Europie” zorganizowanej przez Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W swoim wystąpieniu senator zwrócił uwagę na rolę współpracy w zakresie sportu akademickiego rozwijanej między Polską i Białorusią. Senator przypomniał, iż pierwsze po uzyskaniu niepodległości występy studentów sportowców na Uniwersjadzie miały miejsce w Zakopanem w 1993 roku.

Opublikowane: 18.06.2016
Spotkanie parlamentarzystów Trójkąta Weimarskiego
15 czerwca w Paryżu senator Rocki współprzewodniczył spotkaniu parlamentarzystów Trójkąta Weimarskiego: Assemblee Nationale, Bundestagu, Sejmu i Senatu RP. Gospodarzem spotkania była Komisja Spraw Europejskich Assemblee Nationale. Tematem obrad były kwestie migracji i przyszłość strefy Schengen oraz unia energetyczna i następstwa COP 21.

Opublikowane: 18.06.2016
Spotkanie z Ministrem Spraw Zagranicznych Francji
14 czerwca wieczorem senator Rocki wraz z polską delegacją Sejmu i Senatu spotkał się z Jean-Marc’iem Ayraultem, Ministrem Spraw Zagranicznych i Rozwoju Międzynarodowego Republiki Francji. Tematem rozmów były aktualne wydarzenia europejskie.

Opublikowane: 14.06.2016
Zjazd AZS
10 i 11 czerwca senator Rocki wziął udział w XXVI Zjeździe Akademickiego Związku Sportowego. W związku z wyborem na rektora SGH, senator nie ubiegał się o reelekcję na funkcję Prezesa Zarządu Głównego AZS, na którą był wybierany sześciokrotnie od 2003 roku. Tegoroczny Zjazd na Prezesa ZG wybrał prof. Tadeusza Słomkę, Rektora AGH.

Opublikowane: 14.06.2016
Spotkanie z wicepremierem
9 czerwca senator Rocki spotkał się z wicepremierem, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosławem Gowinem. Tematem rozmów był zbliżający się Zjazd AZS i nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym.

Opublikowane: 09.06.2016
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i UE
8 czerwca senator Rocki przewodniczył posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, na którym Komisja rozpatrzyła: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego system wjazdu/wyjazdu w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej oraz określające warunki dostępu do systemu wjazdu/wyjazdu na potrzeby ścigania oraz wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do międzynarodowego instrumentu, który ma zostać opracowany przez organy ICAO, a który ma na celu wprowadzenie od 2020 r. jednego międzynarodowego środka rynkowego dotyczącego emisji w lotnictwie międzynarodowym.

Opublikowane: 09.06.2016
Spotkania z kandydatem na ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej
8 czerwca senator Rocki przewodniczył spotkaniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP przy Stolicy Apostolskiej oraz przy suwerennym Wojskowym Zakonie Maltańskim, panem Januszem Kotańskim.

Opublikowane: 09.06.2016
Spotkania z kandydatami na ambasadorów
7 czerwca senator Rocki przewodniczył dwóm posiedzeniom senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Były to spotkania z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Republice Federalnej Niemiec, panem Andrzejem Przyłębskim, a także z kandydatem na ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Republice Albanii, panem Dariuszem Bachurą.

Opublikowane: 07.06.2016
Spotkanie z Ambasadorem Francji
7 czerwca senator Rocki przyjął kurtuazyjną wizytę pana Pierre’a Buhlera, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Francuskiej. Rozmowy dotyczyły współpracy polsko-francuskiej, w tym między innymi problemów wdrażania „ustawy Macrona”.

Opublikowane: 06.06.2016
Spotkanie w rezydencji Ambasadora Francji
3 czerwca senator Rocki na zaproszenie JE Pierre’a Buhlera, Ambasadora Francji w Polsce, wziął udział w śniadaniu połączonym z debatą, której tematem była „Samotna suwerenność a suwerenność solidarna”. Przyczynkiem do debaty była wizyta w Polsce pani Mireille Delmas-Marty, emerytowanej profesor Collège de France. Było to spotkanie z cyklu „Francuska myśl XXI wieku”.

Opublikowane: 01.06.2016
Spotkanie z gośćmi z Iranu
1 czerwca senator Rocki spotkał się z Hgasem Sadjadpour, doradcą Ministra Spraw Zagranicznych Iranu ds. Strategii, oraz J.E. Ramin Mehmanparast, ambasadorem Islamskiej Republiki Iranu, którym towarzyszyli urzędnicy. Rozmowy dotyczyły między innymi oceny perspektyw zakończenia konfliktów na Bliskim Wschodzie oraz zagrożeń terrorystycznych, a także współpracy polsko-irańskiej.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95