AktualnościLuty 2016 r.

Opublikowane: 29.02.2016
25-lecie Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką”
29 lutego wieczorem senator Rocki wziął udział w uroczystości z okazji 25-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew Nad Dolinką”, która odbyła się w Narodowym Instytucie Audiowizualnym.

Opublikowane: 27.02.2016
Konferencja „Jedno Mazowsze”
27 lutego w południe senator Rocki wziął udział w konferencji „Jedno Mazowsze”, dotyczącej sytuacji samorządów na Mazowszu. Konferencja odbyła się w Legionowie. Omawiano kampanię informacyjną dotycząca planów podziału Mazowsza, związane z tym zagrożenia dla finansów samorządów, a także zmiany w oświacie i plany działania Klubów Obywatelskich.

Opublikowane: 27.02.2016
Posiedzenie Rady Krajowej PO
26 lutego w południe senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej, podczas którego podjęto decyzję o składzie władz.

Opublikowane: 23.02.2016
Koncert na cześć Cichociemnych
22 lutego wieczorem senator Rocki wziął udział w uroczystym koncercie z okazji 75. rocznicy pierwszego zrzutu Cichociemnych do okupowanej Polski. Koncert odbył się w Filharmonii Narodowej.

Opublikowane: 18.02.2016
List do przewodniczącego Tuska
17 lutego senator Rocki podpisał, wraz z przewodniczącymi komisji spraw Unii Europejskiej Cypru, Estonii, Litwy i Łotwy, list do Przewodniczącego Donalda Tuska, związany z propozycją umocnienia roli parlamentów narodowych poprzez wprowadzenie mechanizmu „czerwonej kartki”.

Opublikowane: 18.02.2016
Wizyta premiera Saksonii
17 lutego senator Rocki był gospodarzem lunchu wydanego z okazji wizyty w Polsce premiera Saksonii Stanisława Tillicha, który jest jednocześnie obecnym Przewodniczącym Bundesratu. Rozmowy dotyczyły różnic w pozycji ustrojowej Bundesratu i Senatu, a także ordynacji wyborczej.

Opublikowane: 18.02.2016
Posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
17 lutego rano senator Rocki przewodniczył posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, podczas którego Komisja rozpatrzyła trzy wnioski. Pierwszy dotyczył decyzji Rady w sprawie przyjęcia przepisów zmieniających akt dotyczący wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich. Drugi wniosek dotyczył rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego zarządzania zewnętrznymi flotami rybackimi, zaś trzeci – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapewnienia możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści. Wniosek dotyczący zmian ordynacji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego został oceniony bardzo krytycznie i Komisja zaopiniowała go negatywnie. Proponowane zmiany dotyczyły między innymi wprowadzenia „listy ogólnoeuropejskiej” obok „list krajowych”. Pozostałe wnioski zaopiniowano pozytywnie.

Opublikowane: 16.02.2016
Spotkanie z kandydatem na Ambasadora RP w Republice Białorusi
16 lutego wieczorem senator Rocki poprowadził posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, którego gościem był kandydat na Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP w Republice Białorusi, Konrad Pawlik. Posiedzenie odbyło się w trybie niejawnym.

Opublikowane: 16.02.2016
Spotkanie z Ambasadorem Azerbejdżanu
16 lutego rano senator Rocki przyjął Ambasadora Republiki Azerbejdżanu, Hasana Hasanowa. Rozmowy dotyczyły konfliktu dotyczącego Górskiego Karabachu i stanowiska Unii Europejskiej w tej sprawie.

Opublikowane: 13.02.2016
Posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
9 lutego po południu senator Rocki poprowadził dwa posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Pierwsze poświęcone było rozpatrzeniu ustawy budżetowej na rok 2016 w częściach właściwych zakresowi działania komisji (sprawy zagraniczne, członkostwo Polski w Unii Europejskiej, środki własne UE). Na kolejnym posiedzeniu Komisja przyjęła informacje rządu o opinii dotyczącej rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2016 r., a następnie, po dyskusji, wyraziła pozytywną opinię dotyczącą projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych. Nowe przepisy mają ułatwić działanie małym i średnim przedsiębiorstwom nie umniejszając zakresu informacji niezbędnych inwestorom giełdowym.

Opublikowane: 06.02.2016
Spotkanie z Ambasadorem Kuby
2 lutego senator Rocki przyjął kurtuazyjną wizytę Ambasadora Republiki Kuby, Juan’a Castro Martineza. Rozmowy dotyczyły współpracy gospodarczej Polski i Kuby.

Opublikowane: 06.02.2016
Senator Wittbrodt odznaczony Średnim Krzyżem Orderu Węgierskiego
1 lutego po południu senator Rocki wziął udział w uroczystości wręczenia senatorowi Edmundowi Wittbrodtowi, byłemu Przewodniczącemu senackiej Komisji Spraw Europejskich, Średniego Krzyża Orderu Węgierskiego nadanego przez Prezydenta Węgier. Wręczenia dokonał Richard Horcsik, Przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego.

Opublikowane: 06.02.2016
72 rocznica Akcji Bojowej Kutschera
1 lutego przed południem senator Rocki wziął udział w uroczystościach związanych z 72 rocznicą Akcji Bojowej Kutschera i, wraz z Senatorem Janem Marią Jackowskim, złożył w imieniu Senatu RP wieniec w miejscu akcji – w Alejach Ujazdowskich, między ulicą Piękną i Chopina.

Opublikowane: 06.02.2016
Spotkanie komisji spraw UE z parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej
1 lutego rano senator Rocki uczestniczył w spotkaniu komisji spraw Unii Europejskiej parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Po dyskusji, zgromadzeni przyjęli stanowisko, w którym odnieśli się między innymi do problemów nielegalnej migracji i BREXIT-u. Senator wniósł do projektu stawiska poprawkę dotyczącą zagrożeń niesionych przez potencjalną realizację projektu North Stream 2.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95