AktualnościStyczeń 2016 r.

Opublikowane: 30.01.2016
Posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
27 stycznia wieczorem senator Rocki poprowadził posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, na którym rozpatrzono wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępującej decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu (ten wniosek Komisja zaopiniowała pozytywnie), oraz wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni. Komisja negatywnie zaopiniowała ten wniosek wskazując, że Komisja Europejska nie zachowała uzasadnionej proporcjonalności między restrykcyjnością proponowanych przepisów a zidentyfikowanymi zagrożeniami. Dostrzegając zagrożenia zamachów terrorystycznych, KE chciała m.in. wprowadzić rejestrację replik broni.

Opublikowane: 30.01.2016
Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego AZS
27 stycznia przed południem senator Rocki poprowadził posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego AZS, na którym omawiano m.in. przygotowania do Zjazdu AZS oraz planowane przedsięwzięcia sportu akademickiego w 2016 roku.

Opublikowane: 30.01.2016
Polski Kongres Gospodarczy
27 stycznia rano senator Rocki wziął udział w Polskim Kongresie Gospodarczym zorganizowanym przez Pracodawców.pl na Politechnice Warszawskiej. Hasłem kongresu było „Stop biurokratyzmowi”. Zaprezentowano raport „Biurokracja w Polsce”.

Opublikowane: 30.01.2016
Wybory władz Platformy Obywatelskiej
26 stycznia wczesnym popołudniem senator Rocki wziął udział w ogłoszeniu wyników wyborów na Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, a wieczorem – w wyjazdowym posiedzeniu Klubu Parlamentarnego. Dyskusje dotyczyły planu prac Klubu i partii.

Opublikowane: 30.01.2016
Spotkanie marszałka Senatu z korpusem dyplomatycznym
26 stycznia w południe senator Rocki uczestniczył w noworocznym spotkaniu marszałka Senatu z korpusem dyplomatycznym.

Opublikowane: 30.01.2016
Konferencja Konfederacji Lewiatan
25 stycznia senator Rocki wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Konfederację Lewiatan, podczas której między innymi zaprezentowano Białą Księgę Inwestycji.

Opublikowane: 22.01.2016
Posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
20 stycznia senator Rocki poprowadził dwa posiedzenia senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej » więcej

Opublikowane: 18.01.2016
Wręczenie nagród „Wektory 2015”
16 stycznia wieczorem senator Rocki wziął udział w uroczystości wręczenia nagród „Wektory 2015” zorganizowanej tradycyjnie przez Pracodawców RP.

Opublikowane: 17.01.2016
Prezentacja raportu „Global Economimics Prospects”
W południe 13 stycznia senator Rocki wziął udział w prezentacji najnowszego raportu „Global Economimics Prospects”, która miała miejsce w Narodowym Banku Polskim.

Opublikowane: 17.01.2016
Spotkanie z przedstawicielami parlamentu Armenii
13 stycznia przed południem senator Rocki przyjął goszczącego w Polsce Artaka Zakaryana, Przewodniczącego Komisji Współpracy Międzynarodowej Zgromadzenia Narodowego Republiki Armenii, któremu towarzyszyli Hovannes Sahakyan z Komisji Spraw Prawnych oraz Edgar Ghazatyan – Ambasador Republiki Armenii. Rozmowy dotyczyły sytuacji w Górnym Karabachu oraz współpracy międzyparlamentarnej.

Opublikowane: 17.01.2016
Posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
13 stycznia rano senator Rocki poprowadził posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, na którym Komisja zaopiniowała projekty aktów Unii Europejskiej.

Opublikowane: 17.01.2016
Senator Rocki ponownie członkiem PKA
11 stycznia senator Rocki odebrał z rąk wicepremiera Jarosława Gowina akt powołania w skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2016-2019. Decyzją Przewodniczącego PKA, senator został członkiem Zespołu Odwoławczego, a w wyniku wyborów w Zespole został jego przewodniczącym.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95