AktualnościGrudzień 2015 r.

Opublikowane: 29.12.2015
Wystawa fotograficzna „Warszawa z lotu ptaka”
23 grudnia senator Rocki objął patronatem wystawę „Warszawa z lotu ptaka” młodego zdolnego fotografika Piotra Pajewskiego. Autor wykonywał zdjęcia z dachów wieżowców, wysokich pięter warszawskich punktowców, pokładów samolotów. Cykl 30 fotografii będzie można oglądać od 4 stycznia 2016 r. w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy w Al. Solidarności 90.

Opublikowane: 29.12.2015
Posiedzenia senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
21 grudnia senator Rocki poprowadził dwa posiedzenia senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Na pierwszym z nich Komisja wybrała kolejnego zastępcę przewodniczącego oraz, po dyskusji, pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego. Kolejne posiedzenie było spotkaniem z panem Markiem Pernalem, ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Argentyny oraz Republice Paragwaju i Wschodniej Republice Urugwaju.

Opublikowane: 29.12.2015
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
22 grudnia senator Rocki poprowadził posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, na którym Komisja rozpatrzyła trzy projekty legislacyjne: (1) wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 609/2014 w sprawie metod i procedury udostępniania tradycyjnych zasobów własnych, zasobów własnych opartych na VAT i zasobów własnych opartych na DNB oraz w sprawie środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych, (2) wniosek dotyczący decyzji Rady określającej środki na rzecz stopniowego ustanowienia jednolitej reprezentacji strefy euro w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, (3) wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie ustanowienia w strefie euro krajowych rad ds. konkurencyjności.

Opublikowane: 19.12.2015
Spotkanie z ambasadorem Federacji Rosyjskiej
18 grudnia senator Rocki przyjął JE Ambasadora Federacji Rosyjskiej, pana Sergieja Andrejewa. Spotkanie miało charakter kurtuazyjny.

Opublikowane: 19.12.2015
Spotkanie z ambasadorem Królestwa Niderlandów
17 grudnia senator Rocki przyjął JE Ambasadora Królestwa Niderlandów, pana P.P.J. Bekkers’a. Wizyta miała na celu omówienie współpracy Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej z ambasadą w związku z przejęciem przez Holandię od 1 stycznia 2016 r. prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Opublikowane: 13.12.2015
Posiedzenie Rady Regionu Mazowieckiego PO
12 grudnia senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Rady Regionu Mazowieckiego Platformy Obywatelskiej RP.

Opublikowane: 13.12.2015
Konferencja Instytutu Społeczeństwa Wiedzy
11 grudnia senator Rocki wziął udział w konferencji poświęconej 5 poziomowi w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Jest to – według europejskich ram kwalifikacji – poziom mieszczący się pomiędzy polską maturą (poziom 4) a licencjatem (poziom 6). Organizatorem konferencji był Instytut Społeczeństwa Wiedzy.

Opublikowane: 13.12.2015
Wieczorne posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
9 grudnia wieczorem senator Rocki przewodniczył kolejnemu posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, które poświęcone było spotkaniu z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Rzeczypospolitej polskiej w Republice Uzbekistanu, Piotrem Iwaszkiewiczem.

Opublikowane: 13.12.2015
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
9 grudnia po południu senator Rocki przewodniczył posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, na którym rozpatrzono rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dotyczących sekurytyzacji i sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, rozporządzenie Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych.

Opublikowane: 13.12.2015
15-lecie działań Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
8 grudnia wieczorem senator Rocki poprowadził spotkanie zorganizowane dla uczczenia piętnastolecia działań Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Uczestnikami byli pracownicy SGH, przedstawiciele Uniwersytetów Ekonomicznych z Poznania, Krakowa, Katowic i Wrocławia, grono pedagogiczne Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego SGH i inne osoby zaangażowane w działania Fundacji.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95