AktualnościListopad 2015 r.

Opublikowane: 30.11.2015
Święto warszawskiej AWF
30 listopada senator Rocki wziął udział w uroczystym, otwartym posiedzeniu Senatu warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego Marszałka Józefa Piłsudskiego, w związku ze świętem tej uczelni. W trakcie uroczystości podpisano umowę o współpracy między Akademią a Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce, a także wręczono medal „Za zasługi dla AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie”.

Opublikowane: 27.11.2015
Gala programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”
27 listopada senator Rocki wziął udział w gali XVIII edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” połączonej z zakończeniem obchodów jubileuszu 25-lecia Krajowej Izby Gospodarczej.

Opublikowane: 27.11.2015
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
26 listopada senator Rocki poprowadził posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, na którym wybrano dwóch kolejnych zastępców przewodniczącego – Jarosława Obrębskiego i Waldemara Sługodzkiego, a także wysłuchano informacji o zadaniach i trybie pracy komisji.

Opublikowane: 22.11.2015
Spotkanie z senatorem z Japonii
Wieczorem 20 listopada senator Rocki, na zaproszenie Ambasadora Japonii w Polsce Makoto Yamanaka, uczestniczył w spotkaniu z goszczącym w Polsce senatorem Hirofumi Nakasone. Rozmowy dotyczyły sytuacji gospodarczej Polski oraz problemów istotnych dla regionu Pacyfiku.

Opublikowane: 22.11.2015
PKA wyszkoli kolejnych ekspertów
20 listopada rano senator Rocki otworzył w Polskiej Komisji Akredytacyjnej szkolenie dla przedstawicieli pracodawców. To kolejne szkolenie, które prowadzi do powiększenia grona ekspertów wykorzystywanych przez PKA w toku dokonywania ocen jakości kształcenia.

Opublikowane: 19.11.2015
Kongres Rozwoju Edukacji
19 listopada senator Rocki otworzył w SGH „Kongres Rozwoju Edukacji” i poprowadził pierwszą jego sesję. To druga edycja Kongresu, który jest kontynuacją dziesięciu edycji konferencji „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym”. Zarówno Kongres, jak i wcześniejsze konferencje są wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych i pięciu państwowych uczelni ekonomicznych.

Opublikowane: 19.11.2015
Posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
18 listopada senator Rocki przewodniczył drugiemu posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Zebranie poświęcone było wyborowi zastępcy przewodniczącego, którym został senator Jan Dobrzyński, a także syntetycznemu omówieniu organizacji prac Komisji.

Opublikowane: 17.11.2015
Spotkanie na temat programu HEInnovate
16 listopada senator Rocki otworzył w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego spotkanie przedstawicieli kilku wytypowanych uczelni wyższych i reprezentantów OECD dotyczące realizowanego w Polsce programu HEInnovate.

Opublikowane: 15.11.2015
Senator Rocki przewodniczącym nowej komisji senackiej
13 listopada senator Rocki został wybrany przewodniczącym nowej senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Komisja w swych działaniach będzie łączyć obszary, którymi zajmowały się wcześniej Komisja Spraw Zagranicznych i Komisja Spraw Unii Europejskiej. Połączenie tych dwóch komisji było związane z wydzieleniem Komisji Infrastruktury z obszaru działań Komisji Gospodarki Narodowej i utrzymaniem dotychczasowej liczby stałych komisji senackich.

Opublikowane: 09.11.2015
Posiedzenie Kapituły Profesorskiej konkursu PRODOK 2015
9 listopada senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Kapituły Profesorskiej konkursu PRODOK 2015. Jest to konkurs prowadzony od ośmiu lat przez Krajową Reprezentację Doktorantów. Jego celem jest wskazanie najbardziej pro-doktoranckich uczelni. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas gali w dniu 19 listopada 2015 r.

Opublikowane: 08.11.2015
20-lecie Parlamentu Studentów RP
7 listopada senator Rocki wziął udział w obchodach 20-lecia Parlamentu Studentów RP. W ramach obchodów studenci zorganizowali między innymi debaty dotyczące samorządów studenckich, przedsiębiorczości młodych ludzi, pomocy materialnej dla studentów oraz udziału studentów w zapewnianiu jakości kształcenia. W tej ostatniej senator Rocki uczestniczył jako jeden z panelistów. Uroczystości odbywały się w Sejmie RP.

Opublikowane: 01.11.2015
Marek Rocki ponownie wybrany na Senatora RP
W wyborach parlamentarnych, które odbyły się 25 października, senator Marek Rocki zdobył w sumie 108 638 głosów i ponownie uzyskał mandat Senatora RP. Data ślubowania i rozpoczęcia IX kadencji Senatu RP nie została jeszcze ustalona. W najbliższych dniach ogłosi ją Kancelaria Prezydenta RP.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95