AktualnościWrzesień 2015 r.

Opublikowane: 30.09.2015
Inauguracja roku akademickiego w SGGW
30 września przed południem senator Rocki wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Opublikowane: 30.09.2015
Ostatnie w tej kadencji posiedzenie Konwentu Seniorów
30 września rano senator Rocki wziął udział w ostatnim w tej kadencji posiedzeniu Konwentu Seniorów. Konwent przyjął projekt rozszerzenia porządku obrad Senatu o dodatkową ustawę, co powoduje, że podczas trzydniowego posiedzenia rozpatrzonych zostanie aż 50 projektów.

Opublikowane: 29.09.2015
Posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych
Wieczorem 29 września senator Rocki wziął udział w posiedzeniach senackiej Komisji Spraw Zagranicznych » więcej

Opublikowane: 29.09.2015
Gala konkursu o Nagrodę i Tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej
29 września po południu senator Rocki wziął udział w uroczystości ogłoszenia wyników konkursu o nagrodę i tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej. Kandydatury do konkursu zgłaszali senatorowie. Senator Rocki, jako kandydata do nagrody w kategorii „instytucje”, zgłosił Towarzystwo Tradycji Akademickiej związane z Korporacją Arkonia. Kliknij tutaj, by zapoznać się z wynikami konkursu.

Opublikowane: 29.09.2015
Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie SWPS
29 września senator Rocki wziął udział w inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie SWPS – pierwszym uniwersytecie niepublicznym, a zarazem pierwszym uniwersytecie na warszawskiej Pradze. Interesujący wykład inauguracyjny pod tytułem „Zbyt dużo zainwestowaliśmy, by teraz rezygnować. Dlaczego ludzie nie potrafią przerwać nonsensownych działań?” wygłosił prof. Dariusz Doliński.

Opublikowane: 28.09.2015
Inauguracja roku akademickiego w Uniwersytecie Otwartym
28 września wieczorem senator Rocki wziął udział w inauguracji roku akademickiego w Uniwersytecie Otwartym działającym przy Uniwersytecie Warszawskim.

Opublikowane: 28.09.2015
Inauguracja Jubileuszowego Roku Akademickiego w AWF
28 września senator Rocki wziął udział w Inauguracji Jubileuszowego Roku Akademickiego w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Podczas uroczystości Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Minister Sportu i Turystyki podpisali porozumienie na rzecz rozwoju sportu akademickiego. Porozumienie to jest kontynuacją działań podjętych na podstawie podobnego dokumentu z 2011 roku.

Opublikowane: 28.09.2015
Uroczystości pogrzebowe Niezłomnych – Wyklętych
27 września na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie senator Rocki wziął udział w uroczystej żałobnej Mszy Świętej związanej z pogrzebem doczesnych szczątków Niezłomnych – Wyklętych.

Opublikowane: 22.09.2015
Uroczysta sesja Rady Dzielnicy Ursynów
22 września po południu senator Rocki wziął udział w uroczystej sesji Rady Dzielnicy Ursynów z okazji Jubileuszu 25-lecia samorządu terytorialnego. Podczas sesji wyróżniono długoletnich samorządowców oraz pracowników samorządu tej dzielnicy.

Opublikowane: 22.09.2015
Posiedzenie Konwentu Seniorów Senatu RP
22 września senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP, na którym przyjęto projekt rozszerzenia porządku obrad posiedzenia Senatu zaplanowanego na 30 września i 1 października. Ze względu na znaczące rozszerzenie porządku obrad o ustawy przewidziane do rozpatrzenia na posiedzeniu Sejmu rozpoczynającym się 23 września, Konwent przyjął propozycje przedłużenia posiedzenia Senatu o jeden dzień (tj. do 2 października).

Opublikowane: 19.09.2015
Prof. Lechosław Dworak doktorem honoris causa warszawskiej AWS
Wczesnym popołudniem 17 września senator Rocki – na zaproszenie Senatu i Rektora warszawskiej AWF Józefa Piłsudskiego – wziął udział w uroczystości wręczenie dyplomu doktora honoris causa tej uczelni profesorowi Lechosławowi Dworakowi.

Opublikowane: 19.09.2015
Spotkanie z Przewodniczącym Szwedzkiego Riksdagu
W południe 17 września senator Rocki wziął udział w spotkaniu z Przewodniczącym Szwedzkiego Riksdagu, Urbanem Ahlinem. Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli także senator Włodzimierz Cimoszewicz oraz poseł Jacek Vincent Rostowski. Rozmowy dotyczyły problemów uchodźców i doświadczeń szwedzkich dotyczących imigrantów.

Opublikowane: 19.09.2015
Posiedzenie Kolegium Klubu Parlamentarnego PO
16 września senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO. Omawiano plany na ostatnie posiedzenia Sejmu i Senatu.

Opublikowane: 06.09.2015
70. rocznica powstania Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”
6 września senator Rocki wziął udział w uroczystościach upamiętniających 70-tą rocznicę powstania Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. W południe odbyła się ceremonia złożenia wieńców na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza połączona z Apelem Pamięci. Senator złożył wieniec w imieniu Senatu RP.

Opublikowane: 06.09.2015
Obrady Rady Krajowej PO
2 września wieczorem senator Rocki wziął udział w obradach Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej, na których przyjęto listy wyborcze. Senator będzie ponownie kandydował w wyborach do Senatu w okręgu nr 43 obejmującym Mokotów, Ursynów, Wilanów i Wawer.

Opublikowane: 06.09.2015
Posiedzenia Klubu PO
2 września senator Rocki poprowadził posiedzenia Prezydium Klubu, a następnie Klubu Senatorów PO. Tematem dyskusji był projekt rozporządzenia Prezydenta o referendum.

Opublikowane: 06.09.2015
Konwent Seniorów Senatu RP
2 września rano senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP, na którym przyjęto korekty do projektu porządku obrad Senatu.

Opublikowane: 06.09.2015
Posiedzenia senackiej Komisji Spraw Zagranicznych
1 września po południu senator Rocki uczestniczył w trzech posiedzeniach senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. W ich trakcie odbyły się spotkania z nowymi ambasadorami Rzeczypospolitej: panem Maciejem Langiem – ambasadorem RP w Republice Kazachstanu oraz w kraju dodatkowej akredytacji, Republice Kirgiskiej, panem Piotrem Opalińskim – ambasadorem RP w Islamskiej Republice Pakistanu, a także panem Piotrem Stachańczykiem – Stałym Przedstawicielem RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie. Były to posiedzenia zamknięte prowadzone w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Opublikowane: 06.09.2015
Inauguracja roku szkolnego w Liceum SGH
1 września rano senator Rocki wziął udział w inauguracji roku szkolnego w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 81 SGH, gdzie przyjął ślubowanie uczniów pierwszych klas. Była to już 16. inauguracja w tym liceum.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95