AktualnościSierpień 2015 r.

Opublikowane: 06.08.2015
Posiedzenie Kolegium Klubu Parlamentarnego PO
5 sierpnia senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO. Podsumowano wyniki analiz dyscypliny obecności na głosowaniach w Sejmie.

Opublikowane: 06.08.2015
Posiedzenie Prezydium Klubu Parlamentarnego PO
4 sierpnia w południe senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Prezydium Klubu Parlamentarnego PO, podczas którego omawiano projekty ustaw składane na bieżącym posiedzeniu Sejmu.

Opublikowane: 04.08.2015
Posiedzenia Klubu PO
4 sierpnia rano senator Rocki poprowadził posiedzenie Prezydium, a następnie Klubu Senatorów PO. Tematem dyskusji były projekty ustaw znajdujące się w porządku obrad Senatu, w tym m.in.: ustawa o uzgodnieniu płci (przyjęto, że zgłoszona będzie poprawka dotycząca tytułu ustawy, zmieniająca go na „o zmianie oznaczenia płci”), ustawa dotycząca fotoradarów i ustawa „prawo o zgromadzeniach”.

Opublikowane: 04.08.2015
Posiedzenie Konwentu Seniorów Senatu RP
4 sierpnia senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP, podczas którego przyjęto zmiany do projektu porządku obrad Senatu.

Opublikowane: 04.08.2015
Posiedzenia senackiej Komisji Spraw Zagranicznych
3 sierpnia Senator wziął udział w trzech posiedzeniach senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Pierwsze było spotkaniem z kandydatką na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Republice Greckiej, panią Anną Barbarzak. Podczas drugiego odbyło się spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Republice Angoli oraz krajach dodatkowych akredytacji: Demokratycznej Republice Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, Demokratycznej Republice Konga, Republice Konga, Republice Gabońskiej i Republice Środkowoafrykańskiej, panem Piotrem Myśliwcem. Trzecie posiedzenie było poświęcone spotkaniu z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Konfederacji Szwajcarskiej oraz w kraju dodatkowej akredytacji, Księstwie Liechtensteinu, Jaromirem Sokołowskim.

Opublikowane: 03.08.2015
Obchody 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
1 sierpnia rano senator Rocki wziął udział w uroczystościach przy Pomniku „Mokotów Walczący – 1944”, gdzie wraz z senator Barbarą Borys-Damięcką złożył wieniec w imieniu Senatu. W południe senator Rocki uczestniczył w uroczystej zmianie posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz złożył wieniec w imieniu Senatu. Z kolei po południu senator Rocki wziął udział w uroczystości złożenia wieńców pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95