AktualnościLipiec 2015 r.

Opublikowane: 31.07.2015
Posiedzenie Rady Regionu PO
30 lipca senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Rady Regionu, podczas której zatwierdzono kandydatury do Sejmu i Senatu RP. Kandydatury te zostaną poddane głosowaniu na posiedzeniu Rady Krajowej PO w przyszłym tygodniu.

Opublikowane: 31.07.2015
Żoliborz rozpoczął obchody wybuchu Powstania Warszawskiego
29 lipca senator Rocki wziął udział w żoliborskich uroczystościach rozpoczynających obchody 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wraz z senator Barbarą Borys-Damięcką złożył wieniec w imieniu Senatu RP pod kamieniem upamiętniającym żołnierzy Zgrupowania Żywiciel. » więcej

Opublikowane: 24.07.2015
Posiedzenia Klubu Senatorów PO
22 lipca senator Rocki przewodniczył posiedzeniom Prezydium Klubu, a następnie Klubu Senatorów PO. Omawiano projekty ustaw znajdujące się w porządku obrad.

Opublikowane: 24.07.2015
Posiedzenie Konwentu Seniorów Senatu
22 lipca rano senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu. Dyskutowano nad rozszerzeniem projektu porządku obrad o  ustawy, które Sejm uchwalił już po przyjęciu poprzedniej wersji projektu porządku obrad.

Opublikowane: 24.07.2015
Posiedzenie Kolegium Klubu Parlamentarnego PO
21 lipca po południu senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO. Omawiano projekty porządku obrad rozpoczynających się posiedzeń Sejmu i Senatu.

Opublikowane: 24.07.2015
Posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych
21 lipca senator Rocki wziął udział w trzech posiedzeniach senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. » więcej

Opublikowane: 08.07.2015
Dyskusja nt. ustawy o in vitro
7 lipca wieczorem senator Rocki poprowadził posiedzenie Klubu Senatorów, którego gośćmi byli premier Ewa Kopacz i Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO Rafał Grupiński. Dyskusja w zasadniczej części dotyczyła ustawy o leczeniu niepłodności (tzw. „ustawa o in vitro”). Wszyscy senatorowie poparli konieczność uchwalenia tej ustawy, choć kilka osób zaproponowało poprawki. Klub przyjął dyscyplinę obecności na głosowaniu.

Opublikowane: 07.07.2015
Posiedzenia senackiej Komisji Spraw Zagranicznych
7 lipca po południu senator Rocki wziął udział w trzech posiedzeniach senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Podczas pierwszego komisja rozpatrzyła projekt ustawy o ratyfikacji, podpisanego w Warszawie w dniu 17 grudnia 2014 r., Drugiego Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniającego Umowę o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie w dniu 28 marca 2008 r., a także projekt ustawy Prawo konsularne. W trakcie drugiego posiedzenia Komisja spotkała się z kandydatką na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Królestwie Danii, panią Henryką Mościcką-Dendys. Z kolei na trzecim posiedzeniu Komisja spotkała się z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Rumunii, panem Marcinem Wilczkiem.

Opublikowane: 07.07.2015
Posiedzenia Klubu Parlamentarnego PO
7 lipca senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Kolegium, a następnie Prezydium Klubu Parlamentarnego PO. Omawiano projekty ustaw, które będą przedmiotem obrad Sejmu i Senatu w najbliższych dniach.

Opublikowane: 01.07.2015
Posiedzenie Klubu Parlamentarnego PO
1 lipca senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO. Gospodarzem posiedzenia była Małgorzata Kidawa-Błońska, Marszałek Sejmu RP. Omawiano plany prac Sejmu i Senatu na najbliższe tygodnie.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95