AktualnościCzerwiec 2015 r.

Opublikowane: 30.06.2015
Wyjazd akademickiej reprezentacji Polski na Letnią Uniwersjadę
30 czerwca senator Rocki wziął udział w uroczystym pożegnaniu akademickiej reprezentacji Polski wyjeżdżającej na XXVIII Letnią Uniwersjadę w Gwangju w Korei. Spotkanie odbyło się w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a jego gośćmi byli Dorota Idzi, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz JE Ambasador Korei. Podczas uroczystości prof. Marek Krawczyk – Rektor WUM, występujący w imieniu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, dr Julian Bystrzanowski – Rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych, występujący w imieniu Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, oraz senator Marek Rocki, występujący w imieniu Akademickiego Związku Sportowego, podpisali list intencyjny na rzecz wsparcia dwutorowej kariery sportowców. Strony tego listu wyraziły przekonanie, że gwiazdy sportu akademickiego mogą być w przyszłości liderami na rynku pracy.

Opublikowane: 24.06.2015
Spotkanie środowisk akademickich z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
24 czerwca w południe senator Rocki wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lenę Kolarską-Bobińską z licznymi przedstawicielami środowisk akademickich. Spotkanie odbyło się w Auli Głównej SGH.

Opublikowane: 24.06.2015
Posiedzenie Konwentu Seniorów Senatu RP
24 czerwca rano senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP, na którym przyjęto projekty porządków obrad Senatu w dniach 24-25 czerwca oraz 8-10 lipca.

Opublikowane: 24.06.2015
Posiedzenia senackiej Komisji Spraw Zagranicznych
23 czerwca senator Rocki wziął udział w dwóch posiedzeniach senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Na pierwszym senatorowie zapoznali się z informacją Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat stosunków polsko-izraelskich. Drugie posiedzenie było poświęcone spotkaniu z kandydatką na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Czarnogórze – Ireną Tatarzyńską.

Opublikowane: 24.06.2015
Posiedzenie Klubu PO
22 czerwca wieczorem senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Prezydium Klubu Parlamentarnego PO, a następnie w posiedzeniu Klubu, podczas którego premier Ewa Kopacz omawiała najbliższe plany legislacyjne rządu.

Opublikowane: 15.06.2015
70-lecie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
14 czerwca w Toruniu senator Rocki wziął udział w uroczystym otwarciu wystawy „Nad złoto cenniejsze skarby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” w Toruńskim Ratuszu, a następnie w uroczystym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu z okazji jubileuszu 70-lecia tej Uczelni.

Opublikowane: 15.06.2015
Posiedzenie Zarządu Głównego AZS
13 czerwca senator Rocki poprowadził zebranie Prezydium Zarządu Głównego, a następnie Zarządu Głównego AZS. Omawiano między innymi stan realizacji uchwały generalnej XXV Zjazdu AZS (w połowie kadencji), przyjęto uchwałę zwołującą XXVI zjazd (na czerwiec 2016 r.) oraz stan przygotowań do tegorocznej Uniwersjady letniej.

Opublikowane: 15.06.2015
Od Młodzika Do Olimpijczyka
13 czerwca rano senator Rocki wziął udział w podsumowaniu czwartej edycji zawodów OMDO – Od Młodzika Do Olimpijczyka, przeprowadzonej przez Organizację Środowiskową AZS Warszawa na basenie Warszawianki. Każdego roku w OMDO bierze udział ponad tysiąc dzieci.

Opublikowane: 15.06.2015
Regaty ósemek wioślarskich PW kontra UW
12 czerwca senator Rocki wraz z władzami uczelni wziął udział w 64. regatach ósemek wioślarskich Politechnika Warszawska kontra Uniwersytet Warszawski. W tegorocznych regatach zwyciężyła Politechnika.

Opublikowane: 10.06.2015
Zakończenie X edycji Olimpiady Przedsiębiorczości
10 czerwca po południu senator Rocki uczestniczył w gali podsumowującej X edycję Olimpiady Przedsiębiorczości, która jest wspólnym przedsięwzięciem pięciu publicznych uczelni ekonomicznych (uniwersytetów ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu oraz warszawskiej SGH), organizowanym przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. W gali, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim, wzięli udział laureaci, ich opiekunowie i dyrektorzy liceów. Zapraszamy do obejrzenia filmu z tej uroczystości.

Opublikowane: 10.06.2015
Posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
10 czerwca rano senator Rocki wziął udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, podczas którego odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy „prawo o szkolnictwie wyższym”. Proponowane zmiany dotyczą warunków prowadzenia kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim.

Opublikowane: 09.06.2015
Kongres Innowacyjnej Gospodarki
9 czerwca rano senator Rocki wziął udział w pierwszym dniu Kongresu Innowacyjnej Gospodarki zorganizowanym po raz kolejny przez Krajową Izbę Gospodarczą (KIG) na Politechnice Warszawskiej. W bieżącym roku hasłem przewodnim jest ANSWER THE FUTURE.

Opublikowane: 09.06.2015
Ranking Uczelni miesięcznika „Perspektywy”
9 czerwca w południe senator Rocki wziął udział w uroczystym ogłoszeniu wyników XVI Rankingu Szkół Wyższych PERSPEKTYWY 2015. W tegorocznym rankingu pierwsze miejsce zajęły Uniwersytet Jagielloński wraz z Uniwersytetem Warszawskim. SGH – pierwsza wśród uczelni ekonomicznych – znalazła się w głównym rankingu na pozycji 12.

Opublikowane: 09.06.2015
Dyskusja nt. problemów społeczno-gospodarczych
9 czerwca po południu senator Rocki wziął udział w nieformalnym spotkaniu dyskusyjnym poświęconym najważniejszym kwestiom społeczno-gospodarczym, a także w dyskusji o specyficznych problemach młodego pokolenia. Spotkanie i dyskusja zostały zorganizowane przez Szefa Doradców Prezesa Rady Ministrów Jacka Rostowskiego.

Opublikowane: 09.06.2015
Posiedzenie Kolegium Klubu Parlamentarnego PO
9 czerwca wieczorem senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO, podczas którego omawiano projekty porządków obrad Sejmu i Senatu RP.

Opublikowane: 08.06.2015
Gala XXV Edycji Konkursu „Teraz Polska”
8 czerwca wieczorem senator Rocki wziął udział w gali XXV Edycji Konkursu „Teraz Polska”, podczas której nagrodzone zostały najlepsze polskie firmy, usługi, innowacje i samorządy. Po raz szósty przyznano również tytuły Wybitnego Polaka. Wieczór uświetnił koncert laureata prestiżowej nagrody Grammy – Włodka Pawlika.

Opublikowane: 08.06.2015
Wręczono Nagrody Banku Handlowego
8 czerwca przed południem senator Rocki wziął udział w uroczystości finałowej XX edycji Nagrody Banku Handlowego, podczas której nagrodę za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów otrzymał dr hab. Tomasz Berent z SGH za książkę „Ogólna teoria dźwigni finansowej”.

Opublikowane: 03.06.2015
Zmiana nazwy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
3 czerwca senator Rocki wziął udział w uroczystym posiedzeniu Senatu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w związku ze zmianą nazwy tej uczelni na Uniwersytet Humanistycznospołeczny.

Opublikowane: 03.06.2015
Posiedzenie Klubu Parlamentarnego PO
2 czerwca senator Rocki współprzewodniczył posiedzeniu Klubu Parlamentarnego PO, które było poświęcone omówieniu działań Klubu w przygotowaniach do referendum i wyborów parlamentarnych.

Opublikowane: 01.06.2015
Spotkanie Klubu PO z premier
1 czerwca wieczorem senator Rocki wziął udział w spotkaniu władz Klubu Parlamentarnego PO z premier Ewą Kopacz. Przedmiotem obrad było przygotowanie do wyjazdowego posiedzenia Klubu.

Opublikowane: 01.06.2015
Ranking wydziałów prawa
1 czerwca po południu senator Rocki, w siedzibie redakcji dziennika „Rzeczpospolita”, wziął udział w ogłoszeniu wyników rankingu wydziałów prawa.

Opublikowane: 01.06.2015
Sympozjum nt. społecznej odpowiedzialności uczelni
1 czerwca przed południem senator Rocki wziął udział w sympozjum pt. „Społeczna odpowiedzialność szkół wyższych”, zorganizowanym przez Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.

Opublikowane: 01.06.2015
Spotkanie w sprawie „Paktu dla Nauki”
1 czerwca rano senator Rocki spotkał się z przedstawicielami autorów „Paktu dla Nauki”. Dyskusja dotyczyła propozycji zmian w systemie akredytacji i oceny jakości kształcenia w polskich uczelniach wyższych.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95