AktualnościMaj 2015 r.

Opublikowane: 26.05.2015
Nagroda Lesława A. Pagi
25 maja wieczorem senator Rocki wziął udział w uroczystości wręczenia Nagrody Lesława A. Pagi połączonej z rozdaniem certyfikatów Stypendium im. Lesława A. Pagi.

Opublikowane: 22.05.2015
Zgromadzenie Plenarne KRASP
22 maja senator Rocki wziął udział w Łodzi w Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Podczas sesji „Program rozwoju szkolnictwa wyższego” zaprezentowano wyniki prac Fundacji Rektorów Polskich zamówione przez KRASP. W toku dyskusji senator wskazał na błędy merytoryczne w częściach dotyczących systemu oceny jakości kształcenia.

Opublikowane: 21.05.2015
Posiedzenie Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia
21 maja senator Rocki wziął udział w plenarnym posiedzeniu Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, podczas którego przedstawił wyniki prac Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zakresie oceny jakości kształcenia i opiniowania wniosków o nadanie uprawnień do kształcenia na kierunkach lekarskich.

Opublikowane: 21.05.2015
Posiedzenia Klubu PO
20 maja senator Rocki poprowadził zebrania Prezydium Klubu, a następnie Klubu Senatorów PO. Omawiano projekty ustaw rozpatrywanych na posiedzeniu Senatu oraz zmiany w porządku obrad.

Opublikowane: 21.05.2015
Głosowanie nad wnioskiem Prezydenta ws. JOW-ów
20 maja rano senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP, podczas którego dyskutowano na temat wniosku Prezydenta Bronisława Komorowskiego dotyczącego rozpisania referendum. Senator złożył wniosek o głosowanie nad tym punktem obrad bezpośrednio po zakończeniu dyskusji. Jednakże przedstawiciel Klubu PiS złożył zawnioskował o przesunięcie początku obrad o trzy i pół godziny ze względu na konwencję wyborczą Andrzeja Dudy. To przesuniecie spowodowało, że obrady Senatu zakończyły się po północy.

Opublikowane: 19.05.2015
Spotkanie z kandydatem na ambasadora RP w Chinach
Wieczorem 19 maja senator Rocki wziął udział w spotkaniu z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Chińskiej Republice Ludowej, panem Mirosławem Gajewskim.

Opublikowane: 19.05.2015
Spotkanie z delegacją Parlamentu Iranu
19 maja po południu senator Rocki wziął udział w spotkaniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych z delegacją Parlamentu Islamskiej Republiki Iranu.

Opublikowane: 19.05.2015
71. rocznica bitwy pod Monte Cassino
19 maja senator Rocki w imieniu Senatu RP złożył wieniec pod Pomnikiem Bitwy o Monte Cassino upamiętniając w ten sposób 71. rocznicę tej bitwy.

Opublikowane: 16.05.2015
70-lecie Politechniki Krakowskiej
14 maja senator Rocki wziął udział w akademii zorganizowanej w ramach uroczystości z okazji Jubileuszu 70-lecia Politechniki Krakowskiej. Gośćmi uroczystości byli m.in. wicepremier Janusz Piechociński i Komisarz UE ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Elżbieta Bieńkowska.

Opublikowane: 12.05.2015
Wręczenie Orłów „Rzeczypospolitej”
12 maja senator Rocki – jako członek Kapituły – wziął udział w ogłoszeniu wyników XVII edycji rankingu LISTA 500 największych polskich przedsiębiorstw oraz wręczeniu Orłów „Rzeczypospolitej”. Szczegółowe wyniki opublikowane będą 13 maja we wkładce do dziennika „Rzeczypospolita”.

Opublikowane: 12.05.2015
Gala Nagród Lewiatana
11 maja wieczorem senator Rocki wziął udział w Gali Nagród Lewiatana. Podczas uroczystości, która odbyła się w Filharmonii Narodowej, Nagrodę im. Andrzeja Wierzbickiego odebrał założyciel i właściciel firmy Druteks, Leszek Gierszewski, Nagrodę im. Władysława Grabskiego odebrała prof. Lena Kolarska-Bobińska, Nagrodę Specjalną Zarządu Lewiatana – prof. Andrzej Koźmiński, a Nagrodę za Odważne Myślenie – Adam Michnik. Wstępem do gali było wystąpienie Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego.

Opublikowane: 06.05.2015
Wystąpienie podczas posiedzenia Senatu
6 maja po południu – podczas posiedzenia Senatu – senator Rocki przedstawił sprawozdanie z połączonego posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie ustawy o ratyfikacji decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej. Decyzja regulować będzie pobór dochodów budżetu UE w latach 2014-2020. Decyzja dotyczy członkostwa RP w organizacji międzynarodowej oraz znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym i dlatego wymaga ratyfikacji.

Opublikowane: 06.05.2015
Posiedzenia Klubu PO
6 maja senator Rocki poprowadził posiedzenia Prezydium Klubu, a następnie Klubu Senatorów PO. Omawiano projekty ustaw znajdujące się w porządku obrad oraz plan prac Klubu.

Opublikowane: 06.05.2015
Posiedzenie Konwentu Seniorów Senatu RP
6 maja rano senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP, na którym przyjęto poprawki do porządku obrad 74. posiedzenia Senatu oraz projekt porządku następnego, 75. posiedzenia Senatu.

Opublikowane: 06.05.2015
Spotkania z kandydatami na ambasadorów
5 maja po południu senator Rocki przewodniczył spotkaniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Federalnej Republice Nigerii oraz w krajach dodatkowej akredytacji: Republice Beninu, Republice Ghany, Republice Gwinei Równikowej, Republice Gwinei, Republice Kamerunu, Republice Sierra Leone, Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, Republice Liberii, a także z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Republice Togijskiej, Andrzejem Dychą.

Opublikowane: 04.05.2015
Nowa nazwa dla stacji metra przy SGH?
4 maja senator Rocki złożył w Biurze Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy wniosek o zmianę nazwy stacji Metra „Pole Mokotowskie” na „SGH – Pole Mokotowskie”. Senator wystąpił w imieniu wnioskodawców, którymi są: Łukasz Abgarowicz, Barbara Borys-Damięcka, Andrzej Halicki, Grzegorz Jędrys, Marcin Kierwiński, Małgorzata Kidawa-Błońska, Ligia Krajewska, Bartosz Loba, Andrzej Person, Aleksander Pociej, Elżbieta Rocka, Dariusz Rosati, Tomasz Siemoniak i Michał Szczerba. Wniosek poparło podpisami wielu mieszkańców Warszawy. W uzasadnieniu wniosku wskazano m.in. że nazwa „Pole Mokotowskie” jest myląca, ponieważ park ten jest zlokalizowany w sporej odległości od stacji metra, tymczasem dwa wyjścia ze stacji znajdują się bezpośrednio przy gmachu głównym SGH.

Opublikowane: 04.05.2015
Pogrzeb Władysława Bartoszewskiego
4 maja senator Rocki wziął udział w uroczystościach pogrzebowych śp. prof. Władysława Bartoszewskiego.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95