AktualnościKwiecień 2015 r.

Opublikowane: 29.04.2015
Dzień Polonii i Polaków za Granicą
29 kwietnia senator Rocki wziął udział w zorganizowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych uroczystościach z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą.

Opublikowane: 24.04.2015
Konferencja nt. wyzwań ekonomicznych stojących przed uczelniami wyższymi
23 kwietnia senator Rocki jako key note speaker wziął udział w konferencji „Economic Challenges for Higher Education in the Central and Eastern Europe” zorganizowanej przez katedrę Studiów Europejskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Konferencja została wsparta przez Visegrad Fund.

Opublikowane: 23.04.2015
Dzień Niepodległości Izraela
22 kwietnia wieczorem senator Rocki uczestniczył w zorganizowanej przez Ambasadę Izraela uroczystości z okazji 67. rocznicy Dnia Niepodległości Państwa Izrael oraz 25. rocznicy wznowienia stosunków dyplomatycznych między Polską i Izraelem. Uroczystość odbyła się w auli Politechniki Warszawskiej, a gościem specjalnym była Ewa Kopacz – prezes Rady Ministrów RP. Wśród zaproszonych osobistości był m.in. Władysław Bartoszewski.

Opublikowane: 23.04.2015
Wspólne posiedzenie komisji
22 kwietnia senator Rocki współprzewodniczył wspólnemu posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Posiedzenie było poświęcone rozpatrzeniu ustawy o ratyfikacji decyzji Rady Europy w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej.

Opublikowane: 23.04.2015
Posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych
22 kwietnia w południe senator Rocki poprowadził posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, na którym rozpatrzono ustawę o ratyfikacji Protokołu nr 15 zmieniającego Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Konwencja wprowadza zmiany w sprawach dotyczących postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Zmiany mają na celu przyspieszenie rozpatrywania spraw.

Opublikowane: 23.04.2015
Szachiści grają dla Polonii
22 kwietnia przed południem senator Rocki uczestniczył w uroczystości otwarcia finału akcji „Szachiści grają dla Polonii”, turnieju rozgrywanego w Senacie przez dzieci. Turniej organizowany jest przez Polski Związek Szachowy.

Opublikowane: 23.04.2015
Posiedzenia klubowe Platformy Obywatelskiej
21 kwietnia wieczorem senator Rocki wziął udział w posiedzeniach Kolegium, a następnie Prezydium Klubu Parlamentarnego PO. Omawiano projekt porządku obrad Sejmu. Senator przedstawił opracowany przez senatorów PO projekt ustawy mającej służyć ochronie, upowszechnianiu i przeciwdziałaniu zanikowi gwar.

Opublikowane: 23.04.2015
Konferencja nt. wykrywania plagiatów
21 kwietnia po południu senator Rocki wziął udział w konferencji pt. „Narzędzia, zastosowania i implementacje metod wyszukiwania podobieństw dokumentów” zorganizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Senator wygłosił referat o działaniach Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Opublikowane: 23.04.2015
Finał Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej
21 kwietnia przed południem senator Rocki wziął udział w Gali Finałowej XIII edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej, podczas której uhonorowano laureatów tej rywalizacji. Zwycięzcami zostały członkinie zespołu z I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie.

Opublikowane: 21.04.2015
Promocja książki nt. dziejów AZS
20 kwietnia wieczorem senator Rocki wziął udział w promocji książki „Dzieje Akademickiego Związku Sportowego” i spotkaniu z autorami tego dzieła: dr. hab. Ryszardem Wrykiem, który opisał historię AZS od 1908 do 1949 roku, dr Haliną Hanusz, autorką tomu poświęconego AZS w okresie PRL, a także dr. Bartłomiejem Korpakiem, który opisał działania AZS w III Rzeczypospolitej. Spotkanie odbyło się w Muzeum Sportu i Turystyki w Centrum Olimpijskim.

Opublikowane: 21.04.2015
Dyskusja nt. ochrony praw autorskich na uczelniach
20 kwietnia rano senator Rocki wziął udział w panelu dyskusyjny podczas konferencji „Dobre praktyki ochrony praw autorskich na uczelniach – analiza funkcjonujących procedur i nowe wymagania prawne”, zorganizowanej przez Fundację Fresnela. Dyskusja dotyczyła praktycznych aspektów nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a wzięli w niej udział także prof. Jerzy Woźnicki – Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Andrzej Kurkiewicz z  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dr Sebastian Kawczyński – Prezes Plagiat.pl.

Opublikowane: 17.04.2015
Posiedzenie Kapituły Nagród „Orły Rzeczpospolitej”
17 kwietnia po południu senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Kapituły Nagród „Orły Rzeczpospolitej”. Kapituła podjęła decyzje o nagrodach, a uroczysta gala ich wręczenia odbędzie się 12 maja.

Opublikowane: 17.04.2015
Posiedzenie Rady Powiatu Warszawskiego Platformy Obywatelskiej
17 kwietnia wieczorem senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Rady Powiatu Warszawskiego Platformy Obywatelskiej. Przedmiotem obrad była sytuacja polityczna w Warszawie i informacje o przebiegu kampanii wyborczej kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Opublikowane: 17.04.2015
Ministrowie rozmawiali o nowych kierunkach medycznych
17 kwietnia w południe senator Rocki uczestniczył w spotkaniu Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które było poświęcone nowo tworzonym kierunkom lekarskim na polskich uczelniach wyższych.

Opublikowane: 17.04.2015
Spotkanie z delegacją Parlamentu Nowej Zelandii
17 kwietnia rano senator Rocki wziął udział w spotkaniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych z delegacją Parlamentu Nowej Zelandii. Tematem rozmów były problemy bezpieczeństwa międzynarodowego (Nowa Zelandia jest członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ od października 2014 r.) oraz współpraca gospodarcza i naukowa.

Opublikowane: 16.04.2015
Święto SGH
15 kwietnia w południe senator Rocki wziął udział w obchodach Święta SGH. Święto tradycyjnie przypada w drugą środę po Wielkiejnocy.

Opublikowane: 16.04.2015
Posiedzenie Prezydium Klubu Senatorów PO
15 kwietnia senator Rocki poprowadził posiedzenie Prezydium Klubu Senatorów PO. Omawiano poprawki do ustaw będących przedmiotem obrad Senatu.

Opublikowane: 16.04.2015
Posiedzenie Konwentu Seniorów Senatu RP
15 kwietnia rano senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP, podczas którego przyjęto projekty porządków obrad obecnego i następnego posiedzenia Senatu.

Opublikowane: 14.04.2015
Posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych
14 kwietnia w godzinach popołudniowych senator Rocki przewodniczył dwóm posiedzeniom senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. » więcej

Opublikowane: 14.04.2015
Posiedzenie Kolegium Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej
14 kwietnia senator Rocki w południe wziął udział w posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO. Omawiano projekty porządków obrad Sejmu i Senatu.

Opublikowane: 11.04.2015
Rocznica katastrofy smoleńskiej
10 kwietnia rano senator Rocki, w imieniu Senatu RP, złożył wieńce pod tablicą upamiętniającą Posłów i Senatorów, którzy zginęli w katastrofie 10 kwietnia 2010 r., a także pod tablicą poświęconą Maciejowi Płażyńskiemu. W uroczystości wzięli udział marszałek Sejmu Radosław Sikorski oraz wicemarszałkowie Sejmu.

Opublikowane: 06.04.2015
75. rocznicy zbrodni Katyńskiej
3 kwietnia w południe senator Rocki wziął udział w uroczystościach 75. rocznicy zbrodni Katyńskiej. W uroczystościach przy Grobie Nieznanego Żołnierza uczestniczyli między innymi Prezydent Bronisław Komorowski, przedstawiciele rządu z premier Ewą Kopacz na czele oraz Rodziny Katyńskie i kombatanci. Senator złożył wieniec w imieniu Senatu RP.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95