AktualnościMarzec 2015 r.

Opublikowane: 27.03.2015
Forum Jakości
26 marca senator Rocki w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni otworzył Forum Jakości. Forum, organizowane przez Polską Komisję Akredytacyjną, jest cyklicznym spotkaniem przedstawicieli środowisk akademickich zainteresowanych problemami jakości kształcenia.

Opublikowane: 24.03.2015
Warszawskie Dni Informatyki
23 marca senator Rocki był gospodarzem Panelu Rektorskiego, który jest przedsięwzięciem towarzyszącym Warszawskim Dniom Informatyki. Panel, który kolejny raz odbył się w sali konferencyjnej Senatu RP, zgromadził rektorów i dziekanów warszawskich uczelni oraz przedstawicieli firm. Uczestnikami dyskusji byli także studenci warszawskich uczelni. Wprowadzeniem do dyskusji było wystąpienie dr Marii Zając z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, eksperta w sprawach e-learningu.

Opublikowane: 12.03.2015
XVIII Zgromadzenie Plenarne KRZaSP
12 marca senator Rocki był gościem XVIII Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP). Na tym spotkaniu z rektorami uczelni niepublicznych senator przedstawił podsumowanie 13 lat działań Polskiej Komisji Akredytacyjnej i odpowiadał na pytania dotyczące systemu szkolnictwa wyższego.

Opublikowane: 10.03.2015
Posiedzenie Kolegium Klubu Parlamentarnego PO
10 marca senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO. Omawiano plany prac Sejmu i Senatu na najbliższe tygodnie.

Opublikowane: 09.03.2015
Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku z wizytą w Senacie
9 marca po południu senator Rocki był gospodarzem kolejnej wizyty Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej w Senacie RP.

Opublikowane: 09.03.2015
25 lat samorządów terytorialnych w Polsce
9 marca senator Rocki wziął udział w zorganizowanej przez kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uroczystości z okazji 25. rocznicy uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym.

Opublikowane: 08.03.2015
Otwarcie II linii metra
8 marca senator Rocki wraz z Prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz wziął udział w pierwszym przejeździe nowo otwartego centralnego odcinka drugiej linii warszawskiego metra.

Opublikowane: 08.03.2015
Posiedzenie Zarządu Głównego AZS
7 marca senator Rocki poprowadził zebranie Zarządu Głównego AZS, które odbyło się w Częstochowie w związku z obchodami 70-lecia AZS w tym mieście. Przedmiotem obrad był między innymi projekt budżetu Zarządu Głównego na rok 2015.

Opublikowane: 08.03.2015
Posiedzenie Klubu Senatorów PO
5 marca po południu senator Rocki przewodniczył posiedzeniu Klubu Senatorów PO, którego gośćmi byli premier rządu RP Ewa Kopacz oraz Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO Rafał Grupiński. Przedmiotem obrad była Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Opublikowane: 08.03.2015
Półfinały X edycji Olimpiady Przedsiębiorczości
5 marca senator Rocki wziął udział w otwarciu półfinałów X edycji Olimpiady Przedsiębiorczości, które odbyło się w Szkole Głównej Handlowej.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95