AktualnościStyczeń 2015 r.

Opublikowane: 30.01.2015
Posiedzenie połączonych komisji senackich
29 stycznia senator Rocki współprzewodniczył posiedzeniu połączonych senackich komisji Spraw Zagranicznych i Spraw Unii Europejskiej, które poświęcone było podsumowaniu prezydencji włoskiej i planom prezydencji łotewskiej. Gośćmi posiedzenia byli ambasadorowie Republiki Włoch i Republiki Łotwy.

Opublikowane: 30.01.2015
Spotkanie noworoczne z Korpusem Dyplomatycznym
29 stycznia senator Rocki reprezentował senacką Komisję Spraw Zagranicznych na spotkaniu noworocznym Marszałka Senatu z Korpusem Dyplomatycznym.

Opublikowane: 23.01.2015
Posiedzenie Prezydium Klubu Senatorów PO
21 stycznia rano senator Rocki poprowadził posiedzenie Prezydium Klubu Senatorów PO, a następnie wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP. Przyjęto projekty porządków obrad 69. i 70. posiedzenia Senatu.

Opublikowane: 23.01.2015
Spotkanie z szefem Banku Polskiej Spółdzielczości
20 stycznia senator Rocki spotkał się ze Zdzisławem Kupczykiem, pełniącym obowiązki prezesa Banku Polskiej Spółdzielczości. Przedmiotem rozmów był projekt ustawy o bankach spółdzielczych.

Opublikowane: 23.01.2015
Pogrzeb Józefa Oleksego
16 stycznia senator Rocki wziął udział w uroczystościach pogrzebowych Józefa Oleksego.

Opublikowane: 23.01.2015
Spotkanie z ambasadorem RP w Szwecji
15 stycznia senator Rocki spotkał się z Wiesławem Tarką, Ambasadorem RP w Sztokholmie, w celu omówienia celów jego misji w Szwecji.

Opublikowane: 23.01.2015
Umowa ze słowacką komisją akredytacyjną
14 stycznia senator Rocki, w imieniu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, podpisał umowę o współpracy z jej słowackim odpowiednikiem.

Opublikowane: 09.01.2015
Senat odrzucił większość poprawek do ustawy budżetowej
9 stycznia rano senator Rocki poprowadził posiedzenie Klubu Senatorów, na którym dyskutowano poprawkę zgłoszoną przez Marszałka Senatu. Gośćmi Klubu byli: przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO Rafał Grupiński oraz wiceminister spraw zagranicznych Katarzyna Kacperczyk (podsekretarz stanu ds. polityki afrykańskiej, azjatyckiej i bliskowschodniej, dyplomacji publicznej i ekonomicznej). W długiej i burzliwej dyskusji omawiano rolę Senatu w polskim systemie parlamentarnym, znaczenie i działania Senatu i MSZ w opiece nad Polonią oraz zasady współpracy Klubu Senatorów z rządem i Klubem Parlamentarnym. Dyskusja nie doprowadziła do konsensusu odnośnie poprawki zgłoszonej przez Marszałka Senatu. Wątpliwości rozwiały wyniki głosowania podczas posiedzenia plenarnego Senatu: poprawka została odrzucona. W głosowaniu poprawka zyskała 42 głosy (w tym 9 głosów z Klubu PO), 44 senatorów było przeciw, a pięciu się wstrzymało. Łącznie Senat głosował nad 134 poprawkami do ustawy budżetowej. Przyjęto jedynie osiem. Prawie wszystkie poprawki miały charakter „regionalny”.

Opublikowane: 09.01.2015
Posiedzenie Konwentu Seniorów Senatu RP
8 stycznia senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP, na którym przyjęto projekt porządku obrad 68. posiedzenia Senatu oraz zaakceptowano plan zwołania dodatkowego posiedzenia Senatu na 20/21 stycznia.

Opublikowane: 09.01.2015
Posiedzenie Klubu PO
8 stycznia rano senator Rocki poprowadził posiedzenia Prezydium Klubu, a następnie Klubu Senatorów PO. Omawiano poprawki do projektu ustawy budżetowej. Marszałek Senatu poinformował, że zamierza złożyć poprawkę „przywracającą” Senatowi środki dla Polonii. Trzy lata temu środki te zostały ustawowo przekazane Ministerstwu Spraw Zagranicznych.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95