AktualnościGrudzień 2014 r.

Opublikowane: 30.12.2014
Posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych
29 grudnia senator Rocki wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, na którym rozpatrzono projekt ustawy budżetowej na rok 2015 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji. Senator został wyznaczony na sprawozdawcę Komisji w tej sprawie.

Opublikowane: 16.12.2014
Gala 95-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego
15 grudnia senator Rocki wziął udział w Gali Jubileuszowej 95-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Gala odbyła się pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, a jej uczestnikami byli polscy medaliści olimpijscy. Galę ubarwił koncert Filharmonii Dowcipu.

Opublikowane: 15.12.2014
Posiedzenie Zarządu AZS
13 grudnia senator Rocki poprowadził posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego AZS, a następnie Zarządu Głównego AZS. Omawiano stan przygotowań do Uniwersjady Zimowej, założenia do kalendarza imprez w akademickim sporcie wyczynowym w 2015 r. oraz oceniono przebieg V Ogólnopolskich Igrzysk Studentów Pierwszego Roku.

Opublikowane: 11.12.2014
Spotkanie śródmiejskiego Koła PO
Wieczorem 11 grudnia senator Rocki wziął udział w spotkaniu śródmiejskiego Koła Platformy Obywatelskiej RP. Omawiano wyniki wyborów samorządowych i plany pracy nowo wybranych radnych.

Opublikowane: 11.12.2014
Zmiany w Polskiej Komisji Akredytacyjnej
11 grudnia senator Rocki prowadził posiedzenie plenarne Polskiej Komisji Akredytacyjnej, na którym – po dyskusji poprzedzonej szerokimi konsultacjami środowiskowymi – przyjęto zmiany w Statucie Komisji (wynikające ze znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym), a także zmiany w Misji PKA oraz Politykę Jakości PKA. Modernizacja misji oraz nowa polityka jakości w PKA wynikają z rekomendacji panelu ekspertów ENQA, którzy oceniali PKA na początku tego roku. Pozytywna ocena standardów działania PKA spowodowała, po raz kolejny, wpisanie PKA do europejskiego rejestru agencji akredytacyjnych.

Opublikowane: 11.12.2014
Spotkanie bankowców
10 grudnia po południu, na zaproszenie Związku Banków Polskich, senator Rocki wziął udział w dorocznym spotkaniu przedstawicieli środowiska bankowego.

Opublikowane: 11.12.2014
Spotkanie nt. przyszłości Polski w NATO
10 grudnia rano senator Rocki uczestniczył w spotkaniu „The next 15 years: Future Polish Priorities in NATO” zorganizowanym przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Wstępem do dyskusji było wystąpienie Grzegorza Schetyny, Ministra Spraw Zagranicznych.

Opublikowane: 05.12.2014
Spotkanie z parlamentarzystami z Wielkiej Brytanii
Wieczorem 3 grudnia senator Rocki, na zaproszenie JE Ambasadora Robina Barnetta, uczestniczył w spotkaniu polskich parlamentarzystów z delegacją parlamentarzystów z Wielkiej Brytanii.

Opublikowane: 04.12.2014
Święto narodowe Albanii
3 grudnia wieczorem senator Rocki uczestniczył w obchodach Święta Narodowego Republiki Albanii.

Opublikowane: 04.12.2014
Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
3 grudnia po południu senator Rocki wziął udział w uroczystości wręczenia nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za 2014 rok.

Opublikowane: 04.12.2014
Posiedzenia klubu PO
3 grudnia rano senator Rocki poprowadził posiedzenia Prezydium Klubu, a następnie Klubu Senatorów PO poświęcone porządkowi obrad Senatu. Głównym przedmiotem dyskusji był projekt ustawy zmieniającej ustawę Prawo energetyczne oraz ustawę o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych.

Opublikowane: 04.12.2014
Posiedzenie Konwentu Seniorów
3 grudnia rano senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów, na którym przyjęto projekt zmian w planowanych porządkach obrad 66. i 67. posiedzenia Senatu.

Opublikowane: 04.12.2014
Posiedzenia klubu PO
Wieczorem 2 grudnia senator Rocki wziął udział w posiedzeniach Kolegium, a następnie Prezydium Klubu Parlamentarnego PO.

Opublikowane: 04.12.2014
25-lecie odrodzonego Senatu RP
Po południu 2 grudnia senator Rocki uczestniczył w uroczystym spotkaniu senatorów i pracowników Senatu wieńczącym jubileuszowy rok 25-lecia odrodzonego Senatu RP. Podczas uroczystości odznaczeni zostali długoletni pracownicy Kancelarii Senatu.

Opublikowane: 04.12.2014
Posiedzenie Kolegium Klubu Parlamentarnego PO
Przed południem 2 grudnia senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Kancelarii Premiera. Przedmiotem obrad były plany legislacyjne rządu.

Opublikowane: 04.12.2014
Konferencja nt. jakości procesu legislacyjnego
2 grudnia senator Rocki wziął udział w konferencji „Jakość i otwartość procesu legislacyjnego”, na której m.in. przedstawiono wyniki badań nad sposobem prowadzenia konsultacji publicznych i tworzenia dokumentów towarzyszących rządowym projektom ustaw w 2012 roku. Konferencję zorganizowała Fundacja Batorego.

Opublikowane: 04.12.2014
Spotkanie z przedstawicielami Izby Domów Maklerskich
1 grudnia wieczorem senator Rocki spotkał się z przedstawicielami Izby Domów Maklerskich. Dyskusja dotyczyła zaproponowanego przez Sejm na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego ograniczenia dźwigni na pochodnych instrumentach finansowych.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95