AktualnościListopad 2014 r.

Opublikowane: 31.11.2014
85-lecie warszawskiej AWF
28 listopada po południu senator Rocki wziął udział w uroczystym otwartym posiedzeniu Senatu warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego z okazji 85-lecia Akademii.

Opublikowane: 31.11.2014
Święto Wojskowej Akademii Technicznej
28 listopada rano senator Rocki wziął udział w uroczystości z okazji Święta Wojskowej Akademii Technicznej i Dnia Podchorążego. Kulminacją uroczystości było tradycyjne (ale symboliczne, jak podkreślił Rektor – Komendant) przekazanie podchorążym władzy nad Akademią.

Opublikowane: 31.11.2014
Jubileusz 25-lecia Pracodawców RP
27 listopada wieczorem senator Rocki wziął udział w Jubileuszu 25-lecia Pracodawców RP.

Opublikowane: 31.11.2014
Debata w warszawskiej AWF
27 listopada senator Rocki wziął udział w debacie na temat wychowania fizycznego. Gospodarzem debaty była warszawska Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego.

Opublikowane: 31.11.2014
Spotkanie z prof. Bioltchewem z Bułgarii
26 listopada Senator Rocki był gospodarzem wizyty prof. Boyana Bioltchewa, przewodniczącego National Evaluation and Accreditation Agency Republiki Bułgarii. Prof. Bioltchew, wraz z towarzyszącymi mu przedstawicielami Agencji, zapoznali się z działaniami Polskiej Komisji Akredytacyjnej i przedstawili problemy działania swojej Agencji. Wizyta ta jest rezultatem podpisanej latem tego roku umowy o współpracy.

Opublikowane: 31.11.2014
Posiedzenie Kolegium Klubu Parlamentarnego PO
25 listopada wieczorem senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO. Omawiano porządek obrad Sejmu i Senatu.

Opublikowane: 31.11.2014
Posiedzenie Kapituły Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
25 listopada senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Kapituły Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych (liceów i techników). Tematem dyskusji były kryteria rankingu 2015 i kierunki ich ewentualnych zmian w kolejnych latach.

Opublikowane: 31.11.2014
Spotkanie z prof. Wąsowiczem
25 listopada senator Rocki spotkał się z prof. Markiem Wasowiczem, z którym omówił problemy akredytacji na kierunkach międzyobszarowych.

Opublikowane: 31.11.2014
Spotkanie z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
24 listopada senator Rocki spotkał się z prof. Leną Kolarską-Bobińską Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przedmiotem rozmów były zmiany w przepisach regulujących pracę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Opublikowane: 31.11.2014
Studenci SGH z wizytą w Parlamencie
21 listopada senator Rocki był gospodarzem wizyt w Senacie i Sejmie grupy studentów SGH i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH. Goście mieli okazję dokonania głosowania na sali obrad plenarnych Senatu RP.

Opublikowane: 31.11.2014
Umowa z Belgią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
19 listopada po południu senator Rocki, w imieniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, przedstawił Senatowi sprawozdanie z posiedzenia, na którym Komisja jednogłośnie poparła ratyfikację umowy z Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Opublikowane: 31.11.2014
Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego AZS
19 listopada w południe senator Rocki poprowadził posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego AZS. Tematem obrad były między innymi przygotowania do zimowej Uniwersjady, która odbędzie się nietypowo, bo na Słowacji i w Hiszpanii.

Opublikowane: 31.11.2014
Posiedzenia Klubu PO
19 listopada rano senator Rocki rano poprowadził posiedzenia Prezydium Klubu, a następnie Klubu Senatorów. Przedmiotem dyskusji było przygotowanie do posiedzenia Senatu.

Opublikowane: 19.11.2014
Spotkanie senatorów PO z ministrem finansów
Wieczorem 18 listopada senator Rocki wraz z grupą senatorów z Klubu Senatorów PO spotkał się z Ministrem Finansów Mateuszem Szczurkiem. Rozmowy dotyczyły spraw znajdujących się w porządku obrad Senatu RP.

Opublikowane: 19.11.2014
Spotkanie AZS z wiceministrem sportu
Po południu 18 listopada senator Rocki wziął udział w spotkaniu przedstawicieli Prezydium Akademickiego Związku Sportowego z dr. Bogusławem Ulijaszem, wiceministrem sportu i turystyki. Rozmowy dotyczyły Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego, przyszłorocznych Uniwersjad – zimowej w Słowacji i Hiszpanii oraz letniej w Korei Południowej, a także zasad finansowania sportu akademickiego.

Opublikowane: 19.11.2014
Spotkanie z Prezydentem Bułgarii
18 listopada senator Rocki wziął udział w spotkaniu Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza z goszczącym w Polsce Prezydentem Bułgarii Rosenem Asenowem Plewneliewem. Rozmowy dotyczyły problemów energetycznych oraz współpracy Unii Europejskiej i NATO z Turcją oraz Rosją.

Opublikowane: 19.11.2014
Spotkanie Europejskiej Partii Ludowej
17 listopada senator Rocki, jako wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego PO, wziął udział w odbywającym się w Parlamencie Europejskim spotkaniu przewodniczących klubów parlamentarnych tworzących Europejską Partię Ludową (EPP). Było to pierwsze tego typu spotkanie po tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dyskusja i wystąpienia dotyczyły współpracy Parlamentu Europejskiego z parlamentami narodowymi oraz aktualnych problemów społecznych i gospodarczych. Senator w swoim wystąpieniu poruszył problem dopasowania kształcenia do potrzeb rynku pracy. Jak wskazała przedstawicielka Włoch, dwa miliony miejsc pracy nie są wykorzystane z powodu niedopasowania systemu edukacji do zapotrzebowania zgłaszanego przez przedsiębiorców.

Opublikowane: 16.11.2014
Święto Politechniki Warszawskiej
14 listopada senator Rocki wziął udział w obchodach „Święta Politechniki Warszawskiej”. Impreza ta stała się jednocześnie symbolicznym otwarciem obchodów 100-lecia pierwszego wykładu w języku polskim, które będą świętowane w przyszłym roku.

Opublikowane: 16.11.2014
Dni Króla Belgii
15 listopada w Galerii Porczyńskich w Warszawie senator Rocki wziął udział w uroczystym koncercie z okazji zorganizowanych przez Ambasadę Królestwa Belgii obchodów Dnia Króla.

Opublikowane: 12.11.2014
Święto Niepodległości
11 listopada senator Rocki wziął udział w uroczystościach patriotycznych przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie i wraz z Marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem oraz senator Barbarą Borys-Damięcką złożył wieniec w imieniu Senatu RP.

Opublikowane: 10.11.2014
Spotkanie z Przewodniczącym Komitetu ds. Przygotowania Zjednoczenia Korei
10 listopada w południe, na zaproszenie Ambasadora Republiki Korei, senator Rocki wziął udział w lunchu z Przewodniczącym Prezydenckiego Komitetu do spraw Przygotowania Zjednoczenia. Komitet powołała Prezydent Republiki Korei w połowie tego roku. Pierwsza wizyta zagraniczna członków Komitetu ma miejsce w Polsce. Stronę polską reprezentowali redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” Bogusław Chrabota, prorektor SGH prof. Piotr Ostaszewski oraz prof. Kazimierz Starzyk z Instytutu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGH.

Opublikowane: 10.11.2014
Konwencja Krajowa PO
8 listopada senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Konwencji Krajowej Platformy Obywatelskiej RP.

Opublikowane: 10.11.2014
25-lecie stosunków dyplomatycznych między RP a Koreą
7 listopada na zaproszenie Ambasadora Republiki Korei senator Rocki wziął udział w uroczystym koncercie poświęconym 25-leciu nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Korei. Koncert odbył się w warszawskim Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina.

Opublikowane: 06.11.2014
Spotkanie przedstawicieli PKA i Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych
5 listopada po południu senator Rocki poprowadził spotkanie kierownictwa Polskiej Komisji Akredytacyjnej z Prezydium Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych. Omawiano dotychczasową współpracę obu instytucji oraz potencjalne kierunki zmian w prawie.

Opublikowane: 05.11.2014
Posiedzenia Klubu Senatorów PO
5 listopada senator Rocki poprowadził posiedzenia Prezydium Klubu, a następnie Klubu Senatorów PO związane z porządkiem obrad Senatu.

Opublikowane: 05.11.2014
Posiedzenie Konwentu Seniorów Senatu RP
5 listopada rano senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP, na którym przyjęto poprawki do projektu porządku obrad 64. i 65. posiedzenia Senatu. Przyjęte zmiany rozszerzyły porządek obrad o projekty ustaw wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., co do których komisje senackie zgłosiły poprawki.

Opublikowane: 05.11.2014
Posiedzenia Klubu PO
4 listopada wieczorem senator Rocki wziął udział w posiedzeniach Kolegium, a następnie Prezydium Klubu Parlamentarnego PO. Omawiano projekt porządku obrad Sejmu.

Opublikowane: 05.11.2014
Posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych
4 listopada senator Rocki wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Tematem obrad było rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji podpisanego w Luksemburgu w dniu 14 kwietnia 2014 r. Protokołu między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Belgii zmieniającego Konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Senator został wyznaczony na sprawozdawcę Komisji w tej sprawie.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95