AktualnościWrzesień 2014 r.

Opublikowane: 29.09.2014
Spotkanie ze studentami z Parlamentu Studentów RP
27 września senator Rocki spotkał się w siedzibie Parlamentu Studentów RP ze studentami uczestniczącymi w szkoleniu kandydatów na studentów-ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Dyskusja dotyczyła m.in. zasad finansowania szkolnictwa wyższego i roli studentów w ocenie jakości kształcenia.

Opublikowane: 29.09.2014
Inauguracja roku na wrocławskiej AWF
26 września w południe senator Rocki wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego na wrocławskiej AWF. Podczas uroczystości nadano tytuł Doctora Honoris Causa prof. Claude'owi Louisowi Gallienowi, Prezydentowi FISU (Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego). Senator był recenzentem wniosku w tej sprawie.

Opublikowane: 29.09.2014
Z wizytą w Klinice Onkologii
26 września rano senator Rocki odwiedził dzieci w klinice onkologii we Wrocławiu.

Opublikowane: 29.09.2014
Posiedzenie Klubu Parlamentarnego PO
25 września wieczorem senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Klubu Parlamentarnego PO, w którym uczestniczył nowo wybrany marszałek Sejmu, Radosław Sikorski. W toku dyskusji omawiano m.in. senackie poprawki do ustawy powołującej Polską Agencję Kosmonautyki, a w szczególności poprawkę przenoszącą siedzibę tej Agencji z Warszawy do Gdańska.

Opublikowane: 24.09.2014
Posiedzenie Konwentu Seniorów Senatu
24 września senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP, na którym przyjęto projekt porządku obrad kolejnego posiedzenia Senatu.

Opublikowane: 24.09.2014
Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego
22 września senator Rocki wziął udział w pierwszym ogólnopolskim Kongresie Rozwoju Ruchu Rowerowego. Organizatorem Kongresu jest Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, a współorganizatorem Parlamentarna Grupa Rowerowa. Omawiano między innymi projekty rozporządzeń w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych.

Opublikowane: 21.09.2014
I Kongres Przyjaciół ATK-UKSW
20 września senator Rocki wziął udział w pierwszym Kongresie Przyjaciół ATK-UKSW. Okolicznościowe wykłady z tej okazji wygłosili ks. prof. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW oraz ks. prof. Henryk Skorowski, koordynator Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW.

Opublikowane: 21.09.2014
Rocznica ucieczki obywateli NRD
19 września senator Rocki wziął udział w obchodach 25. rocznicy ucieczki obywateli byłej NRD przez Warszawę na Zachód. Obchody zorganizował Ambasador Republiki Federalnej Niemiec, Rolf Nikel.

Opublikowane: 21.09.2014
Posiedzenie senackich Komisji Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych
17 września senator Rocki wziął udział we wspólnym posiedzeniu senackich Komisji Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych, które zajęły się ratyfikacją umowy o obrocie bronią.

Opublikowane: 21.09.2014
Posiedzenie Konwentu Seniorów Senatu RP
16 września senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP, na którym przyjęto projekt porządku obrad kolejnego posiedzenia Senatu.

Opublikowane: 21.09.2014
Posiedzenie Kolegium Klubu Parlamentarnego PO
16 września dnia senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO, podczas którego omawiano projekty porządku obrad Sejmu i Senatu.

Opublikowane: 21.09.2014
Posiedzenie Konwentu Seniorów Senatu RP
16 września senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP, na którym przyjęto projekt porządku obrad kolejnego posiedzenia Senatu.

Opublikowane: 09.09.2014
Wystawa prac prof. Jędrzejca
7 września senator Rocki wziął udział w wernisażu wystawy PO-WIDOKI Wiktora Jędrzejca w galerii TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie. Wiktor Jędrzejec jest absolwentem Wydziału Grafiki ASP w Warszawie. W latach 2002-2005 pełnił funkcję prodziekana wydziału grafiki, a w latach 2005-2009 prorektora ASP w Warszawie. Obecnie jest Dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W swojej pracy artystycznej zajmuje się grafiką użytkową, warsztatową, rysunkiem i malarstwem. Wystawa prezentująca jego dorobek artystyczny potrwa do 12 października 2014 r.

Opublikowane: 02.09.2014
Senator Rocki patronem wystawy „Bliżej chmur”
Senator Rocki objął patronatem wystawę fotograficzną „Bliżej chmur”, na której prezentowane są zdjęcia Jerzego i Piotra Pajewskich. Bohaterami wystawy są warszawskie wieżowce, zróżnicowane architektonicznie, królujące ponad naszymi głowami. Od lat wzbudzają skrajne emocje, od zachwytów po niechęć. Autorzy wystawy uchwycili w obiektywie zarówno najmłodsze i najnowocześniejsze wysokościowce, jak i te najpopularniejsze, jakim niewątpliwie jest Pałac Kultury i Nauki. Autorami wystawy są ojciec i syn. Mistrz i Uczeń. Obaj zafascynowani fotografią i Warszawą – nie tylko pod względem architektonicznym. Efekty ich pasji można oglądać w holu głównym Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy al. Solidarności 90 w dniach od 8 września do 31 października 2014 r.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95