AktualnościSierpień 2014 r.

Opublikowane: 06.08.2014
O zmianach w ustawie o odpadach
5 lipca późnym wieczorem senator Rocki przewodniczył posiedzeniu Klubu Senatorów PO, na którym dyskutowano o zmianach w ustawie o odpadach. Zasadniczym przedmiotem dyskusji była propozycja, by powoływane nowelizacją ponadregionalne instalacje przetwarzania odpadów były jedynie spalarniami.

Opublikowane: 06.08.2014
Posiedzenia senackiej Komisji Spraw Zagranicznych
5 lipca wieczorem senator Rocki przewodniczył trzem posiedzeniom senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Na pierwszym z nich rozpatrzono ustawę o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, sporządzonej w Abu Zabi w dniu 13 stycznia 2013 r. Podczas dwóch kolejnych posiedzeń odbyły się spotkania z kandydatami na stanowiska ambasadorów nadzwyczajnych i pełnomocnych RP w Republice Estońskiej – Robertem Filipczakiem oraz w Republice Armenii – Jerzym Markiem Nowakowskim.

Opublikowane: 06.08.2014
Posiedzenia senackiej Komisji Spraw Zagranicznych
5 sierpnia po południu senator Rocki współprzewodniczył wspólnemu posiedzeniu senackich Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Spraw Europejskich, podczas którego senatorowie wysłuchali informacji ambasador Republiki Grecji – Tasi Athanasiou podsumowującej prezydencję grecką w Radzie Unii Europejskiej, informacji przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji greckiej w Radzie Unii Europejskiej, informacji ambasadora Republiki Włoskiej – Alessandro De Pedysa na temat priorytetów prezydencji włoskiej w Radzie Unii Europejskiej oraz informacji przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji włoskiej.

Opublikowane: 06.08.2014
Pożegnanie prof. Janusza Beksiaka
5 sierpnia w południe senator Rocki wziął udział w uroczystościach pogrzebowych prof. Janusza Beksiaka, pierwszego Dziekana Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Profesor był Powstańcem Warszawskim, uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu, jednym z pierwszych ekonomistów, który wykazał nieefektywność gospodarki socjalistycznej. Profesor był kierownikiem zespołu autorskiego „Zarysu programu stabilizującego i zmian systemowych” z jesieni 1989 r. oraz jednym z głównych twórców reformy Szkoły Głównej Handlowej z początku lat dziewięćdziesiątych.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95