AktualnościCzerwiec 2014 r.

Opublikowane: 17.06.2014
Uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych na PW
16 czerwca po południu senator Rocki wziął udział w uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych na Politechnice Warszawskiej. W trakcie uroczystości wręczono także Medal Politechniki Warszawskiej byłej Dyrektor Biblioteki PW, mgr Elżbiecie Dudzińskiej. Uroczystość rozpoczęła się od wykładu dra Andrzeja Smirnowa pt. „25 lat Wolności – Politechnika Warszawska”.

Opublikowane: 17.06.2014
V Kongres Innowacyjnej Gospodarki
16 czerwca senator Rocki wziął udział w V Kongresie Innowacyjnej Gospodarki zorganizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą pod hasłem „Polska 25+. Sukces wymaga zmian”.

Opublikowane: 15.06.2014
Konferencja na Politechnice Warszawskiej
13 czerwca w południe senator Rocki wygłosił referat o ocenie jakości kształcenia na kierunkach informatyka i matematyka podczas Konferencji Władz Uczelnianych Matematyki i Informatyki na Politechnice Warszawskiej. Tematem debaty były zmiany prawa o szkolnictwie wyższym.

Opublikowane: 15.06.2014
Spotkanie z byłymi parlamentarzystami
13 czerwca na posiedzeniu władz Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów senator Rocki przedstawił role Senatu RP w systemie politycznym Polski.

Opublikowane: 12.06.2014
Konferencja nt. przeciwdziałania plagiatom prac dyplomowych
12 czerwca przed południem senator Rocki wziął udział w konferencji „Kontrola antyplagiatowa prac dyplomowych w świetle nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – szanse i zagrożenia”, połączonej z uroczystą galą wręczenia certyfikatów Uberrima Fide. Senator wygłosił referat pt. „10 lat Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Prezentacja dorobku w zakresie akredytacji ze szczególnym uwzględnieniem kontroli antyplagiatowej”.

Opublikowane: 12.06.2014
Miting lekkoatletyczny
12 czerwca w godzinach porannych senator Rocki otworzył II miting lekkoatletyczny imienia Jana Mulaka w Szkole Podstawowej przy ul. Mścisławskiej na Żoliborzu. Puchary dla zwycięzców ufundował Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

Opublikowane: 12.06.2014
Czy powstaną niepubliczne uczelnie medyczne?
11 czerwca w południe senator Rocki spotkał się z Ministrem Zdrowia Bartoszem Arłukowiczem i Wiceministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego panią Darią Nałęcz. Omawiano problemy legislacyjne związane z tworzeniem kierunku lekarskiego w uczelniach niepublicznych. Senator zaproponował nowelizację ustawy o działalności leczniczej, która pozwoliłaby na tworzenie niepublicznych uczelni medycznych. Obecny stan prawny wyklucza taką możliwość.

Opublikowane: 12.06.2014
Spotkania klubowe
11 czerwca, przed otwarciem obrad 55. posiedzenia Senatu, senator Rocki przewodniczył zebraniom Prezydium Klubu, a następnie Klubu Senatorów PO. Omawiano porządek obrad Senatu, a w tym problemy współpracy MSZ i Senatu w kwestii opieki nad Polonią.

Opublikowane: 12.06.2014
Posiedzenie Konwentu Seniorów Senatu RP
11 czerwca senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP, na którym przyjęto zmiany w projekcie porządku obrad 55. oraz 56. posiedzenia Senatu.

Opublikowane: 12.06.2014
Spotkanie z kandydatem na ambasadora
11 czerwca rano senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych, którego gościem był Zbigniew Gniatkowski, kandydat do objęcia funkcji Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP w Nowej Zelandii.

Opublikowane: 10.06.2014
Spotkanie z ambasadorem RP w Singapurze
Wieczorem 10 czerwca senator Rocki wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, podczas którego Zenon Kosiniak-Kamysz, pełniący funkcję Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP w Republice Singapuru, przestawił zasadnicze problemy współpracy Polski z Singapurem.

Opublikowane: 10.06.2014
Finał Olimpiady Przedsiębiorczości
10 czerwca senator Rocki wziął udział w Gali IX edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. Dyplomy z rąk senatora otrzymało 25 laureatów Olimpiady wyłonionych w 3-etapowym konkursie, w którym wzięło udział ponad 20 tysięcy licealistów z 1 200 szkół. Senator wręczył też dyrektorom szkół listy gratulacyjne od marszałka Senatu Bogdana Borusewicza.

Opublikowane: 09.06.2014
Spotkanie z ministrem sportu
5 czerwca wieczorem senator Rocki wraz z posłem Wojciechem Ziemniakiem, Prezesem Szkolnych Związków Sportowych, i Władysławem Kośniak-Kamyszem, Przewodniczącym Krajowego Zrzeszenia LZS, spotkał się z Ministrem Sportu i Turystyki Andrzejem Biernatem.

Opublikowane: 09.06.2014
Rocki ponownie prezesem AZS!
6 i 7 czerwca senator Rocki wziął udział w XXV Zjeździe Akademickiego Związku Sportowego w Wilkasach. Zjazd wybrał Zarząd Główny, Główną Komisje Rewizyjną i Główny Sąd Koleżeński. Senator Rocki został wybrany na Prezesa Zarządu Głównego.

Opublikowane: 09.06.2014
Będą zmiany w Prawie o szkolnictwie wyższym
5 czerwca po południu senator Rocki wziął udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, która przyjęła wszystkie zaproponowane przez podkomisję poprawki do projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Opublikowane: 09.06.2014
SGH ma nowego Doktora Honoris Causa
5 czerwca senator Rocki wziął udział w uroczystości nadania tytułu Doktora Honoris Causa SGH prof. Stanisławowi Szuszkiewiczowi. Senator odczytał list Prezydenta Lecha Wałęsy skierowany z tej okazji do prof. Szuszkiewicza.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95