AktualnościMaj 2014 r.

Opublikowane: 30.05.2014
Zgromadzenie Narodowe
29 maja wieczorem senator Rocki wziął udział w Zgromadzeniu Narodowym, które uchwaliło Regulamin Zgromadzenia Narodowego zwoływanego w celu wysłuchania orędzia Prezydenta.

Opublikowane: 30.05.2014
Posiedzenie Konwentu Seniorów
29 maja w południe senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Konwentów Seniorów Sejmu i Senatu, na którym rozpatrywano projekty uchwał dotyczących Zgromadzenia Narodowego.

Opublikowane: 30.05.2014
Posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
29 maja rano senator Rocki wziął udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, gdzie przedstawił w imieniu AZS informacje o sporcie niepełnosprawnych na uczelniach wyższych.

Opublikowane: 26.05.2014
Posiedzenie Rady Programowej Międzynarodowego Forum Górskiego
26 maja senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Rady Programowej Międzynarodowego Forum Górskiego. Omawiano przygotowania do tegorocznego Forum, które jak zwykle odbędzie się w Zakopanem.

Opublikowane: 26.05.2014
Święto Akademii Pedagogiki Specjalnej
23 maja senator Rocki wziął udział w obchodach święta Akademii Pedagogiki Specjalnej, podczas których tytuł doktora honoris causa wręczono prof. dr hab. Alicji Hybickiej, Senatorowi RP.

Opublikowane: 26.05.2014
Zebranie Rady Powiatu Warszawskiego PO
22 maja senator Rocki wziął udział w zebraniu Rady Powiatu Warszawskiego PO, podczas którego wybrano Jarosława Szostakowskiego na Sekretarza Powiatu.

Opublikowane: 26.05.2014
Spotkanie z wiceministrem MSW
21 maja wieczorem senator Rocki przyjął Rafała Magrysia, podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Omawiano palny legislacyjne resortu i współpracę z Klubem Senatorów PO.

Opublikowane: 26.05.2014
Ranking uczelni wyższych miesięcznika „Perspektywy”
21 maja w południe senator Rocki wziął udział w ogłoszeniu wyników Rankingu Uczelni Wyższych miesięcznika „Perspektywy”. Był to już 15. ranking publikowany przez to pismo. W tym roku zwycięzcą został Uniwersytet Warszawski.

Opublikowane: 26.05.2014
Posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych
20 maja wieczorem senator Rocki przewodniczył posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, na  którym rozpatrzono projekt ustawy ratyfikującej umowę z Republiką Brazylii w sprawie wymiany więźniów.

Opublikowane: 26.05.2014
Obrady Okrągłego Stołu Sportu Polskiego
20 maja senator Rocki wziął udział w obradach Okrągłego Stołu Sportu Polskiego. Omawiano rekomendacje opracowane przez trzy zespoły robocze powołane na wcześniejszych spotkaniach. Senator wskazał na wewnętrzne sprzeczności tych rekomendacji, ich ogólnikowość, a jednocześnie problemy z niezdefiniowanymi pojęciami używanymi w projektach dokumentów.

Opublikowane: 26.05.2014
Zawody wioślarskie na Uniwersytecie Jagiellońskim
11 maja senator Rocki wręczał medale zwycięzcom regat ósemek wioślarskich, które zorganizowało Biuro Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zwyciężyła osada z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ciekawostką jest, że regaty były filmowane przez cztery drony i kamerę podwodną.

Opublikowane: 26.05.2014
Obchody 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego
10 maja senator Rocki wziął udział w obchodach 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gościem uroczystości był Prezydent Bronisław Komorowski.

Opublikowane: 26.05.2014
Posiedzenie Konwentu Seniorów Senatu RP
7 maja w południe senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP. Omawiano przygotowania do Zgromadzenia Narodowego zaplanowanego na 4 czerwca.

Opublikowane: 26.05.2014
Spotkanie z przedstawicielką Parlamentu Ukrainy
7 maja senator Rocki spotkał się z goszczącą w Polsce Lillą Hryniewicz, Przewodniczącą Komisji Nauki i Edukacji Parlamentu Ukrainy. Rozmowy dotyczyły systemu akredytacji w szkolnictwie wyższym. Zaplanowano wizytę studialną parlamentarzystów ukraińskich w Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Opublikowane: 07.05.2014
Posiedzenie Kolegium Klubu Parlamentarnego PO
6 maja senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO. Tematem dyskusji był porządek obrad Sejmu oraz przygotowania do Zgromadzenia Narodowego planowanego na 4 czerwca.

Opublikowane: 07.05.2014
Porozumienie ministrów na rzecz rozwoju sportu akademickiego
5 maja senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Rady Programowej porozumienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Sportu i Turystyki w sprawie realizacji działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego. Tematem posiedzenia były informacje ministerstw na  temat programu „Rozwój Sportu Akademickiego” i działań przewidzianych na bieżący rok. Omawiano także wyniki sportu akademickiego w rywalizacji światowej i ogólnopolskiej w latach 2012-2013.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95