AktualnościKwiecień 2014 r.

Opublikowane: 28.04.2014
Konkurs na zagospodarowanie i rozbudowę kampusu SGH
28 kwietnia senator Rocki wziął udział w uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursów zorganizowanych przez Szkołę Główną Handlową pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Mokotów na zagospodarowanie przestrzenne bezpośredniego otoczenia zabytkowego SGH w ramach Bramy Mokotowa oraz na rozbudowę zabytkowego kampusu SGH. Uczestnikami konkursu byli studenci Politechniki Warszawskiej.

Opublikowane: 27.04.2014
Posiedzenie Zarządu Głównego AZS
26 kwietnia senator Rocki przewodniczył posiedzeniu Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego, który zebrał się w sali Senatu Politechniki Łódzkiej. Przedmiotem obrad były przygotowania do XXV Zjazdu AZS i kampania sprawozdawczo-wyborcza. Przyjęto sprawozdanie finansowe ZG AZS oraz budżet na 2014 rok.

Opublikowane: 27.04.2014
Z Rektorem PŁ na temat zmian w szkolnictwie wyższym
26 kwietnia senator Rocki spotkał się z Rektorem Politechniki Łódzkiej, prof. Stanisławem Bieleckim. Tematem rozmów były zmiany w systemie szkolnictwa wyższego.

Opublikowane: 25.04.2014
Konferencja nt. przeciwdziałania depopulacji
25 kwietnia senator Rocki wziął udział w konferencji pt. „Narzędzia przeciwdziałania depopulacji” zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego we współpracy z Centrum im. Adama Smitha.

Opublikowane: 25.04.2014
Posiedzenie Konwentu Seniorów Senatu
24 kwietnia rano senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP, gdzie w toku dyskusji nad porządkiem obrad wniósł propozycję przyjęcia przez Senat uchwały w sprawie uczczenia Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu Jego kanonizacji. Konwent zaaprobował propozycję, a senator doprowadził do uzyskania – koniecznej w świetle regulaminu Senatu – akceptacji klubów i kół senatorskich w tej sprawie.

Opublikowane: 25.04.2014
Posiedzenie Podkomisji Stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego
23 kwietnia rano senator Rocki wziął udział w kolejnym posiedzeniu Podkomisji Stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podczas którego dyskutowano nad zmianami w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.

Opublikowane: 25.04.2014
Lista 500
22 kwietnia senator Rocki wziął udział w uroczystości ogłoszenia wyników XVI edycji rankingu LISTA 500 Największych Polskich Przedsiębiorstw.

Opublikowane: 22.04.2014
Rocznica wybuchu Powstania w Getcie
W południe 19 kwietnia senator Rocki uczestniczył w uroczystościach upamiętniających wybuch Powstania w Getcie Warszawskim i imieniu Senatu RP złożył wieniec pod pomnikiem Bohaterów Getta.

Opublikowane: 17.04.2014
Akademia Młodego Ekonomisty
15 kwietnia senator Rocki poprowadził zajęcia w Akademii Młodego Ekonomisty. Tematem wykładu i ćwiczeń było wprowadzenie do metod ilościowych w ekonomii.

Opublikowane: 15.04.2014
Zgromadzenie Plenarne KRASP
11 i 12 kwietnia senator Rocki wziął udział w Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W pierwszym dniu zgromadzenia gośćmi rektorów byli premier Donald Tusk oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska. W drugim dniu senator – jako zaproszony gość – wystąpił w dyskusji o systemie akredytacji i zapewnianiu jakości kształcenia w polskich uczelniach.

Opublikowane: 09.04.2014
Święto SGH
9 kwietnia senator Rocki wziął udział w Święcie SGH, podczas którego odczytał list Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza skierowany do uczestników uroczystego posiedzenia Senatu SGH zwołanego w związku ze Świętem. Podczas uroczystości wręczono dyplomy nowo promowanym doktorom i doktorom habilitowanym.

Opublikowane: 09.04.2014
Posiedzenie Konwentu Seniorów Senatu RP
9 kwietnia rano senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP. Omawiano projekty porządku obrad 52. i 53. posiedzenia Senatu.

Opublikowane: 08.04.2014
Senat uczci 100. rocznicę urodzin Jana Karskiego
8 kwietnia senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, na którym przyjęto projekt uchwały okolicznościowej w stulecie urodzin Jana Karskiego. Podobną uchwałę Senat USA podjął jednogłośnie w minionym tygodniu.

Opublikowane: 08.04.2014
Debata na temat sytuacji studentów na rynku pracy
Wieczorem 7 kwietnia senator Rocki wziął udział w debacie Radia Tok FM pt. „Rynek pracy i studenci – wzajemne oczekiwania i rozczarowania”.

Opublikowane: 08.04.2014
Spotkanie z ministrem spraw zagranicznych
7 kwietnia w Akademii Obrony Narodowej senator Rocki wziął udział w spotkaniu i debacie z udziałem ministra spraw zagranicznych RP Radosława Sikorskiego. Było to kolejne spotkanie Wszechnicy Bezpieczeństwa organizowanej pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Opublikowane: 08.04.2014
Senator oprowadza wyborców po gmachu Parlamentu
3 kwietnia, na zaproszenie senatora Rockiego, w gmachach Parlamentu gościła grupa mieszkańców Osiedla nad Dolinką.

Opublikowane: 08.04.2014
Posiedzenie Podkomisji Stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2 i 3 kwietnia senator Rocki uczestniczył w posiedzeniach sejmowej Podkomisji Stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która pracuje nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95