AktualnościMarzec 2014 r.

Opublikowane: 31.03.2014
Konferencja nt. rozwoju wybrzeża Morza Bałtyckiego
27 marca senator Rocki wziął udział w konferencji pt. „Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju wybrzeża Morza Bałtyckiego – perspektywa 2014-2020”, która odbyła się w Kołobrzegu.

Opublikowane: 31.03.2014
Posiedzenie Podkomisji Stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego
19 i 20 marca senator Rocki brał udział w posiedzeniu sejmowej Podkomisji Stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podkomisja zajmuje się rządową nowelizacją ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. Senator zgłaszał poprawki dotyczące zasad działania Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Opublikowane: 31.03.2014
Posiedzenie Konwentu Seniorów Senatu RP
19 marca rano senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP. Przedmiotem obrad był projekt porządku obrad Senatu.

Opublikowane: 31.03.2014
Spotkanie z Prezydentem Estonii
18 marca senator Rocki, na zaproszenie Marszałka Senatu, wziął udział w spotkaniu z Prezydentem Estonii Toomasem Hendrikiem. Tematem rozmów była aktualna sytuacja polityczna związana z wydarzeniami na Ukrainie.

Opublikowane: 13.03.2014
15. rocznica wstąpienia Polski do NATO
12 marca wieczorem senator Rocki wziął na Placu Piłsudskiego udział w uroczystości z okazji 15. rocznicy przystąpienia do NATO Polski, Czech i Węgier.

Opublikowane: 13.03.2014
Kongres Uniwersytetów Dziecięcych
12 marca senator Rocki w imieniu Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza przywitał uczestników I Kongresu Uniwersytetów Dziecięcych. Kongres, współorganizowany przez Senat RP i Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, ma na celu nawiązanie współpracy między organizatorami tego typu przedsięwzięć edukacyjnych, wymianę doświadczeń i promowanie dobrych praktyk. W Kongresie wzięło udział ponad 80 osób reprezentujących 60 różnych uniwersytetów dziecięcych.

Opublikowane: 13.03.2014
Posiedzenie Podkomisji Stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego
12 marca senator Rocki wziął udział w posiedzeniu sejmowej Podkomisji Stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która rozpatrywała nowelizacje prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejne posiedzenie za tydzień.

Opublikowane: 12.03.2014
Debata nt. internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce
11 marca wieczorem senator Rocki wziął udział w zorganizowanej przez Instytut Nauk Politycznych UW i Dom Wydawniczy ELIPSA debacie „Uniwersytet ponad granicami. Jak i po co internacjonalizować polskie szkolnictwo wyższe?”. Pozostałymi uczestnikami dyskusji byli prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, prof. Andrzej Koźmiński, dr Bianka Siwińska i red. Jacek Żakowski.

Opublikowane: 12.03.2014
Posiedzenie Kolegium Klubu Parlamentarnego PO
11 marca po południu senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO. Omawiano porządek obrad Sejmu.

Opublikowane: 06.03.2014
Posiedzenie Kolegium Klubu Parlamentarnego PO
W południe 5 marca senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO, na którym omawiano plany legislacyjne rządu.

Opublikowane: 06.03.2014
Posiedzenie Klubu Senatorów PO
5 marca senator Rocki poprowadził posiedzenie Klubu Senatorów PO. Tematem posiedzenia był porządek obrad 50. posiedzenia Senatu.

Opublikowane: 06.03.2014
Posiedzenie Konwentu Seniorów Senatu
5 marca w godzinach porannych senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP, na którym przyjęto projekty porządku obrad 50. i 51. posiedzenia Senatu.

Opublikowane: 06.03.2014
Posiedzenia Klubu PO
Wieczorem 4 marca senator Rocki poprowadził posiedzenie Prezydium Klubu Senatorów, a następnie Klubu Senatorów PO. Gościem posiedzenia była Minister Edukacji Narodowej, Joanna Kluzik-Rostkowska, a tematem dyskusji były projekty zmian w systemie edukacji.

Opublikowane: 06.03.2014
Posiedzenia senackiej Komisji Spraw Zagranicznych
4 marca po południu senator Rocki wziął udział w dwóch posiedzeniach senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Pierwsze poświęcone było rozpatrzeniu ustawy o ratyfikacji poprawek do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r., a przyjętych podczas konferencji rewizyjnej w Kampali (rezolucje nr 5 i 6) w dniach 10 i 11 lipca 2010 r. Drugie posiedzenie poświęcone było wysłuchaniu informacji Rady Programowej TVP Polonia na temat planów programowych i finansowania TVP Polonia z budżetu państwa w 2014 roku.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95